Do Brit­ský­ch kín si Glass urči­te neber­te!

Šandi / 2. júla 2014 / Tools a produktivita

Sot­va sa smart oku­lia­re od Goog­le zača­li vo Veľ­kej Bri­tá­nii pre­dá­vať, už čelia reštrik­ciám. Goog­le Glass, kto­ré si v súčas­nos­ti na ostro­vo­ch kúpi­te za 1 000 libier, nesmie­te nosiť do kín. Dôvo­dom je stra­ch z toho, že by taká­to hrač­ka moh­la byť zne­uži­tá na nahrá­va­nie fil­mov. Zvon­ku len ťaž­ko spoz­ná­te, či nosi­teľ oku­lia­rov vyho­to­vu­je záznam.

Taká kamera na stojane alebo vytiahnutý mobil v sále vyčnievajú skôr. Aj keď snímanie pomocou okuliarov uzrieť možno, kiná nemajú sily a personál na to, aby dôsledne monitorovali sály. Najmenej jeden z prvých britských užívateľov Google Glass tak bol požiadaný, aby si okuliare zložil, len čo svetla pred premietaním zhasnú.

Reálne nahrať celý film možné nie je, lebo akumulátoru po 45 minútach nepretržitého nahrávania dôjde šťava. Aj miesto je obmedzené. Nikomu ale nič nebráni zlepiť napr. dva záznamy dohromady. Zákaz sa zdá byť skôr opatrením do budúcnosti oproti ďalším generaceím zariadení, ktoré budú mať lepšie parametre.

Okuliare v USA zažili odpor napríklad v reštauráciách. V Británii sa ďalej očakáva, že budú Glass zakázané v nemocniciach. Ministerstvo dopravy pre zmenu požiadalo Google, aby sa zaoberal možnosťou, ako legálne nosiť okuliare za volantom. K návrhom patrí, aby pri cestách Google obmedzil určité typy informácií, ktoré by vodičov rozptyľovali.

zdroj: globes

Pridať komentár (0)