Do priestoru, ktorý počas Vianočných trhov vyhorel, sa kaviareň Roland nevráti. Takto vyzerá jeho nová fasáda

  • Tím architektov zo štúdia Čechvala Architects sa spolupodieľajú na obnove budovy Kooperatívy, ktorý vyhorel počas Vianočných trhov v roku 2018
  • Dnes si môžeš na Hlavnom námestí v Bratislave pozrieť jeho obnovenú fasádu
palác kooperativy
Nová fasáda bola odhalená tento týždeň. Druhá fotografia ukazuje tú istú budovu, ktorá sa kvôli požiaru v decembri 2018 stala ruinou. Boris Németh/TASR: Vladimír Benko
  • Tím architektov zo štúdia Čechvala Architects sa spolupodieľajú na obnove budovy Kooperatívy, ktorý vyhorel počas Vianočných trhov v roku 2018
  • Dnes si môžeš na Hlavnom námestí v Bratislave pozrieť jeho obnovenú fasádu

Pamätáš si, keď počas bratislavských vianočných trhov vyhorela budova bývalej Eskontnej banky na Hlavnom námestí, známej aj ako budova Kooperatívy? Pred niekoľkými dňami odhalili jej zrekonštruovanú fasádu. Podieľalo sa na nej aj architektonické štúdio Čechvala Architects, ktoré má za sebou niekoľko vkusných projektov. 

zdroj: Budova Palácu Kooperatívy vyhorela po výbuchu propán-butánových fliaš. Foto: TASR: Vladimír Benko

Budova bola v roku 1996 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a odvtedy sa k jej fasádnym ale aj celkovým zmenám musí pristupovať s najvyššou mierou opatrnosti. 

Námestia v strednej Európe majú niečo spoločné. Ich dominantou je dóm alebo kostol a priľahlé budovy príjemne zapadajú do koloritu miesta, predovšetkým vizuálne. Bývalá Uhorská eskontná a zmenárenská banka bola považovaná za jednu z najkrajších budov mesta. Keď v decembri roku 2018 vyhorela, bola to tragédia. Dnes ju však pravdepodobne čaká veľmi svetlá budúcnosť. 

Fundamentom rekonštrukcie je prinavrátenie života do tejto pamiatky v plnom rozsahu. Architektonický ateliér Tomáša Čechvalu reaguje na impulz zadávateľa a chce zabezpečiť jej udržateľnosti. Prevažná časť budovy bude mať administratívne využitie.

V parteri Hlavného námestia ešte pred niekoľkými mesiacmi sídlila stará prešporská reštaurácia a cukráreň Roland. Tá sa už do obnovených priestorov vo svojej starej podobe nevráti. 

Ateliér Čechvala Architects sa vo svojom návrhu venoval aj téme vyčistenia príslušných nádvorí historickej pamiatky. Vvchádzala z myšlienky prinavrátenia života do vzácnych staromestských vnútroblokov s jedinečnou atmosférou. Jej význam vnímajú hlavne v širšom kontexte. Ich zámerom bola výrazne zvýšená hodnota miesta minimálnymi zásahmi.

zdroj: Obnovená fasáda budovy bývalej Kooperatívy na Hlavnom námestí v Bratislave. Foto: Boris Németh

Návrat k autenticite

Budova Kooperatívy na Hlavnom námestí disponuje unikátnymi hodnotami v historickom kontexte, ktoré na území našej krajiny nemajú obdobu. Je hodnotná aj svojou polohou v rámci mesta.

K návrhu sme sa snažili pristupovať s pokorou. Našim záujmom nie je výrazný architektonický zásah. Naopak, očistenie a konzervácia hodnotných prvkov. Štúdia sa opiera o spracované dokumenty programov pamiatkovej ochrany odborníkov,“ vysvetľuje pre Startitup Katarína Šoltýsová z Čechvala Architects s tým, dôležitá je pre nich predovšetkým snaha o prinavrátenie života do tejto pamiatky a zároveň ochránenie všetkých hodnotných historických prvkov v čo najväčšom rozsahu s prihliadnutím na súčasné funkčné požiadavky klienta a užívateľov.

Tomáš Čechvala a tím architektov, ktorý sa okolo neho združil, tak vďaka svojej kreativite, rozsiahlym debatám so zadávateľom projektu a odvahe vykonať dispozičnú zmenu by radi vrátili do zabudnutých budov Starého mesta život. 

Budova vznikla v roku 1911 a stojí za ňou dvojica architektov Albert Kalmán a Gejza Kiss. Secesná architektúra, ku ktorej sa v tých časoch priklonili, sa stala predmetom obdivu mnohých odborníkov. Budova si však žila vlastný príbeh a v priebehu storočia prešla viacerými výraznými zmenami. Tie sa podľa slov architektov zo štúdia Čechvala Architects týkali tak dispozície, ako aj výrazu. Nalepili sa naň nánosy, ktoré vymazali jej autentickú podobu, ktorú dnes nájdeš už len na starých fotografiách Bratislavy. 

Čechvala Architects sa však rozhodli prinavrátiť budove Kooperatívy pôvodnú podobu, pod záštitou pamiatkového ústavu. Preto porekadlo, že všetko zlé, je koniec-koncov na všetko dobré, tu platí dvojnásobne. 

Prezentovaná architektonická štúdia z dielne Čechvala Architects tak uvažuje, ako sme už spomínali, s odstránením neadekvátnych nánosov, ku ktorým došlo v priebehu storočia. „Jednou z hlavných ambícií je zjednotiť materiálový koncept do podoby, ktorá mu prináležala pred zásadnou rekonštrukciou v roku 1986 a následnou v roku 1999,“ hovoria architekti od Tomáša Čechvalu.

Priestory by sa mali presvetliť, dizajn by sa mal zjednodušiť.

zdroj: Vizualizácia átria. Foto: Čechvala Architects

Z tejto myšlienky vychádza aj tendencia k presvetleniu priestorov s využitím reliéfne členených monochromatických plôch a prírodných materiálov. Očistenie celej stavebnej substancie súvisí s nevyhnutnosťou prístupu k technologickému riešeniu. Zámerom štúdie je zvýšenie technického štandardu budovy za účelom komfortu nebadateľnou formou,“ upresňuje štúdio Čechvala Architects.

Cieľom je odovzdať mestu budovu, ktorá bude flexibilná, funkčná a bude reagovať na požiadavky budúcich nájomníkov bez toho, aby sa charakter budovy zmenil.

Vrátime život do mesta 

Pôdorys typického podlažia má prevažne administratívny charakter. Centrálne umiestnené polkruhové schodisko s výťahom rozdeľuje plán na 2 krídla. Hlavné krídlo, orientované do námestia,  a dvorové krídlo. Dispozícia umožňuje využívanie priestorov v potrebných veľkostných alternatívach. 

zdroj: Vnútorné priestory bývalej budovy Kooperatívy. Foto: Čechvala Architects

Do obnoveného priestoru sa navráti mala vrátiť kaviareň s reštauráciou, naberie však trochu inú podobu. Jednotlivé krídla by mali byť prepojené na celom plánovanom podlaží. 

V rámci administratívnych priestorov môže vzniknúť priestor pre uzatvorené kancelárie ale aj klasický „open space“.

zdroj: Vizualizácia zasadačky. Foto: Čechvala Architects

Dispozícia v architektonickej štúdii predvída, minimálnymi zásahmi je schopná reagovať na zmenu požiadaviek v čase. Využívať by sa malo začať aj podkrovie a to za účelom administratívnych alebo dočasných ubytovacích priestorov,“ uzatvára Šoltýsová.

Predpokladané ukončenie rekonštrukcie Paláca Kooperatívy na Hlavnom námestí zatiaľ nie je známe. v prvom rade prebehne rekonštrukcia priečelia. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech