Drvivá väčšina vysokoškolákov očakáva od školy viac ako titul, sťažujú sa na to, čo trápi školstvo už dekády (PRIESKUM)

  • Ukazuje sa, že väčšine študentov chýba na vysokej škole prax. Zhodlo sa na tom až 59,7 % respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu štipendijného programu Nádvorie Kampus
  • Pozitívom je, že až 95, 7 % respondentov očakáva od vysokej školy viac ako titul, takmer tretina opýtaných študentov v prieskume uviedla, že je s výberom a úrovňou svojej vysokej školy celkom spokojná
dievča auto žena kava
Unsplash/Spencer Davis, Gian Cescon
  • Ukazuje sa, že väčšine študentov chýba na vysokej škole prax. Zhodlo sa na tom až 59,7 % respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu štipendijného programu Nádvorie Kampus
  • Pozitívom je, že až 95, 7 % respondentov očakáva od vysokej školy viac ako titul, takmer tretina opýtaných študentov v prieskume uviedla, že je s výberom a úrovňou svojej vysokej školy celkom spokojná

Z nového prieskumu, ktorý sa zameral na vysokoškolákov a absolventov vysokých škôl, vyplýva, že študentom chýba prax a sťažujú sa na priveľké množstvo teoretických predmetov. Prieskum tiež ukázal, že pri pracovných pohovoroch sú zväčša úspešnejší tí, ktorí počas štúdia praxovali, respektíve pracovali. 

Za prieskumom stojí štipendijný program Nádvorie Kampus. Dáta sa zbierali v období od 5. 3. 2021 do 15. 7. 2021, zapojilo sa doň 607 študentov a absolventov vysokých škôl.

Najväčšie zastúpenie má v prieskume Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave a Stavebná Technická Univerzita v Bratislave. Prieskumu sa zúčastnilo 93,7 percent študentov denného a 6,3 percent študentov externého štúdia,“ upresňuje sa v tlačovej správe. 

Aktívne sa zaujímame o potreby vysokoškolákov na Slovensku. Aj preto sme v posledných mesiacoch realizovali prieskum medzi študentmi a čerstvými absolventmi slovenských vysokých škôl a pýtali sme sa ich, ako sú spokojní s kvalitou vzdelávania. Zaujímalo nás, či má ich škola kvalitných pedagógov, študijné podklady, či im poskytuje dostatok praktických zručností, workshopy, mentorov a či ich dostatočne pripravuje pre trh práce. V skratke sme zisťovali, či slovenskí študenti chcú od školy viac ako titul,“ objasňuje zámer prieskumu koordinátorka programu Nádvorie Kampus Zuzana Fajta.

Až 95, 7 % respondentov očakáva od vysokej školy viac ako titul. 

Želanie študentov: viac praxe, menej teórie 

Ukázalo sa, že študentom na vysokých školách najviac chýba získavanie praktických zručností. Pri otázke, čo študentom najviac v rámci štúdia chýba, sa až 59, 7 % zhodlo na tom, že viac možností získavania praktických zručností. Až tri štvrtiny z opýtaných sa v ďalšej otázke zhodlo na tom, že od svojej vysokej školy očakávalo väčšie možnosti získavania praktických zručností. 

Je tam veľa teórie, momentálne by sa univerzity mali zamerať na prax, programy, s ktorými robia firmy, lebo z tohto hľadiska mám pocit že neviem nič. Ak sa nenaučíš sám, nikto ťa nenaučí a čakala som viac z tejto oblasti,“ uviedla v dotazníku jedna zo študentiek. 

Ako tráviš voľný čas popri vysokej škole?

Zaujímavosťou však je, že prieskum ukázal, že pri pracovných pohovoroch boli úspešnejší práve tí s praxou. „Úspešnejší boli absolventi, ktorí počas štúdia praxovali alebo mali iné pracovné skúsenosti. Viacerí uvádzajú, že už počas štúdia boli zamestnaní a najviac skúseností nadobudli práve vďaka práci popri škole,“ píše sa v tlačovej správe.

Študenti sú s vysokými školami na Slovensku skôr spokojní

Z prieskumu vyplýva, že vysokoškoláci sú so svojimi vysokými školami skôr spokojní. 51 % respondentov uviedlo, že s vysokou školou sú skôr spokojní, majú však pár výhrad. 31 % študentov uviedlo, že sú celkom spokojní, majú ale viacero výhrad.

Veľmi spokojní študenti a absolventi predstavujú len necelé 4 percentá. Medzi veľmi nespokojnými respondentmi nájdeme necelé 3 percentá,“ informuje Nádvorie Kampus.

Ako sme uviedli vyššie, študentom na vysokých školách najviac chýba prax, mnohí sa však vyjadrili, že im chýba pravidelné poradenstvo od odborníka z praxe či kvalitný študijný plán.

Vyše tretina študentov a absolventov by počas štúdia privítala väčšie množstvo  projektov zameraných na dobrovoľnícku činnosť (36,30 percent). Jedna štvrtina opýtaných respondentov by preferovala skupinové projekty (26,30 percent) a kvalitných pedagógov (23,50 percent),“ ukázal prieskum.

Medzi otvorenými odpoveďami sa nám podarilo zozbierať hodnotnú spätnú väzbu. Respondenti tvrdili, že získali množstvo skúseností, ale ich očakávania neboli v mnohom naplnené. Okrem titulu získali aj priateľstvá a záujem o veci verejné, politické dianie a celospoločenské témy. Niektorí sa vyjadrili, že študenti sa o svoj odbor musia zaujímať aj mimo školy, aby získali cennú prax. Vo všeobecnosti študentom chýba viac praxe a špeciálne programy, ktoré by kopírovali skutočné pracovné prostredie. Práve to sa usilujeme poskytnúť štipendistom v programe Nádvorie Kampus,“ vysvetľuje Zuzana Fajta.

zdroj: TS/ Nádvorie Kampus

zdroj: TS/ Nádvorie Kampus

 

zdroj: TS/ Nádvorie Kampus
 

zdroj: TS/ Nádvorie Kampus

zdroj: TS/ Nádvorie Kampus
Zdroj: TS/ Nádvorie Kampus

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech