Duálna akadémia – vzdelávanie budúcnosti

  • Kurzy pre verejnosť a výučba mladých ľudí v duálnom systéme
  • Moderne vybavené dielne, prax priamo u zamestnávateľov a motivačné štipendiá
Dualka-titulka
Duálna akadémia
  • Kurzy pre verejnosť a výučba mladých ľudí v duálnom systéme
  • Moderne vybavené dielne, prax priamo u zamestnávateľov a motivačné štipendiá

Kedy možno vzdelávanie považovať za úspešné? Keď sa absolventovi podarí uplatniť v odbore, ktorý vyštudoval. V súčasnosti je najväčší dopyt po absolventoch technických škôl a IT špecialistoch. Nečudo, digitalizácia, umelá inteligencia či robotizácia sa stávajú súčasťou každodenného života. Práve na tieto zmeny pohotovo zareagovala unikátna vzdelávacia inštitúcia Duálna akadémia spoločne s veľkými zamestnávateľmi. Pomocou odborných technických kurzov pre verejnosť a výučbou mladých ľudí v duálnom systéme pripravuje už od roku 2016 kvalifikovaných technických pracovníkov na moderné pozície v priemyselných spoločnostiach.

zdroj: Duálna akadémia

Pod patronátom tých najlepších na Slovensku

Spolu s partnermi Volkswagen Slovakia, Siemens, Faurecia, Škoda Auto Slovensko, Newport Group a Bratislavský samosprávny kraj vytvorila Duálna akadémia na pôde bývalej strednej odbornej školy automobilovej v bratislavskej Devínskej Novej Vsi moderné vzdelávacie centrum. Disponuje bohatým strojovým parkom, v ktorom nechýbajú CNC sústruhy a frézky, priemyselné roboty KUKA KRC-4, pneumatické výučbové zariadenia a elektrotechnické laboratóriá na špičkovej úrovni.

Aktuálne je v ponuke niekoľko desiatok kurzov pre firmy, živnostníkov aj fyzické osoby v oblastiach elektrotechnika, robotika, automatizácia, CNC, hydraulika či kurzy kvality a logistiky. Duálna akadémia má na konte už okolo 2500 úspešných absolventov. „Musím povedať, že to bol veľmi náročný týždeň, kde sme sa počas neho dozvedeli veľmi veľa a rozšírili si tak naše vedomosti o ďalšie, ktoré určite zužitkujeme v praxi. Aj vďaka skvelému prístupu školiteľa sa nám podarilo toto školenie absolvovať úspešne. Školiace stredisko, ale aj celkovo Duálna akadémia disponuje novým, moderným vybavením, na ktorom sme si mohli overiť naše novonadobudnuté vedomosti. Je veľmi veľká výhoda, že školenie nebolo len o teórii,“ uviedol v hodnotení Duálnej akadémie Patrik Porubský, účastník kurzu pneumatika a e-pneumatika.

zdroj: Duálna akadémia

Študenti sa vzdelávajú aj zarábajú

Moderne vybavené dielne, prax priamo u zamestnávateľov a motivačné štipendiá – to sú len niektoré z benefitov, ktorými sa Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia odlišuje od iných stredných škôl s technickým zameraním. Žiaci venujú až 70 percent vyučovacieho času praktickým činnostiam v dielňach a v laboratóriách. Inštitúcia poskytuje svojim študentom ideálne zázemie na získavanie technologických zručností a oporu v tíme kvalitných pedagógov. Svojim študentom neposkytujú len vzdelanie, ale snažia sa pozitívne formovať ich charakter s dôrazom na individuálne potreby každého z nich.

Študenti si môžu vybrať až zo siedmich odborov – mechanik elektrotechnik, odborný informatik, mechatronik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, autotronik či autoopravár. A hoci ide o súkromnú školu, štúdium je bezplatné – náklady hradia samotní budúci zamestnávatelia žiakov. Tí im ešte naviac mesačne poskytujú štipendium a odmenu za produktívnu prácu, príspevok na stravu a ubytovanie. Po úspešnom ukončení štúdia získavajú žiaci okrem výučného listu a  maturitného vysvedčenia aj medzinárodný dvojjazyčný nemecký certifikát, ktorý je akceptovaný v zahraničí. „Výhodou školy je, že nie si zahltený len teóriou ako je to na gymnáziách. Veľkú časť vyučovania tráviš v dielňach alebo potom od tretieho ročníka priamo vo firme, čo je omnoho zábavnejšie,“ uviedol absolvent Duálnej akadémie Boris Pohanka. Dobrou správou je, že už aj na Slovensku sú technické odbory dostupnejšie dievčatám – niektoré z nich dokonca úspešne reprezentujú školu na súťažiach.

zdroj: Duálna akadémia

Široké spektrum spolupráce

Duálna akadémia neustále rastie a rozvíja sa. Vďaka partnerom pravidelne investuje do nových strojov, prijíma kvalifikovaných lektorov a uzatvára nové spolupráce so zamestnávateľmi. Medzi tých patria Volkswagen Slovakia, Škoda Auto, Faurecia, Slovnaft, Magna Slomatec, A.E. Precisions, Elektro-Haramia či Snop Automotive. Podnetné projekty vznikajú aj na medziškolskej úrovni. Žiaci majú možnosť spolupracovať s vysokoškolskými študentami napríklad STU, vo vyšších ročníkoch môžu absolvovať zahraničné stáže, kde si zdokonaľujú nielen technické zručnosti, ale aj cudzí jazyk. Súkromná stredná škola Duálna akadémia sa okrem toho zapojila aj do projektu pomoci základným školám a bezplatne poskytuje žiakom svoje dielne aj s odbornými majstrami. „Škole záleží na tom, aby čo najviac žiakov nasmerovala práve do vôd techniky, lebo naša krajina začína vážne pociťovať dôsledky posledných desaťročí, kedy sa táto téma celospoločensky výrazne podcenila,“ vysvetlil vedúci odborného vzdelávania v Duálnej akadémii Milan Ráchela. Duálna akadémia nezatvára dvere pred nikým. Je tu pre zamestnávateľov, ktorí chcú mladým talentom poskytnúť prax, pre základné, stredné i vysoké školy, pre deviatkov, ktorí chcú vykročiť do života správnou nohou, ale i pre firmy a zrelých ľudí, ktorí sa chcú a potrebujú rekvalifikovať či rozšíriť si vzdelanie. Všetci sú vítaní.

zdroj: Duálna akadémia
zdroj: Duálna akadémia
 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá