Elon Musk: Tes­la sa už nabi­je auto­ma­tic­ky a sama!

Kika Besedičová / 2. januára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Tes­la Motors, výrob­ca elek­tro­mo­bi­lov Tes­la, pra­cu­je na nabí­jač­ke, kto­rá sa auto­ma­tic­ky vysu­nie zo ste­ny a pri­po­jí sa k vozid­lu ako “pev­ný kovo­vý had”. Vče­ra to uvie­dol Elon Musk, zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti.

Nabíjačka bude fungovať so všetkými vozidlami Model S vrátane už predaných. Zrejme má umožniť vozidlám nabíjať sa autonómne a má byť ďalšou technológiou na ceste k plne samojazdiacim autám. 

 

Tesla v uplynulých mesiacoch oznámila výrazné vylepšenia oboch svojich modelov, Model S aj predchádzajúceho Roadster. 

Elon Musk by týmto krokom posunul celý segment elektromobilov a míľový krok vpred. Predstavte si, že prídete domov, zaparkujete vašu Teslu a o pár hodín, keď s ňou idete na nákupy je už nabitá. Svet potrebuje inovátorov a Elon je ešte k tomu aj veľký vizionár, čo sa odzrkadluje aj na cene akcií Tesly, do ktorej investori vkladajú veľkú nádej.

Zdroj: inhabitatdsl,

Pridať komentár (0)