Energoland – premakené interaktívne múzeum v slovenských Mochovciach

  • Architekt Viktor Šabík riešil zadanie, kde bolo potrebné spojiť reálnu architektúru s prezentáciou virtuálneho obsahu. Pozrime sa ako sa mu to podarilo.
collage mus
  • Architekt Viktor Šabík riešil zadanie, kde bolo potrebné spojiť reálnu architektúru s prezentáciou virtuálneho obsahu. Pozrime sa ako sa mu to podarilo.

Energoland sa nachádza v priestoroch Informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne Mochovce, ktoré je situované v blízkosti hlavnej vrátnice komplexu. Je to informačné centrum určené predovšetkým pre školy a verejnosť. V Energolande sa nachádza viac ako tridsať objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií.

Informačné a tréningové centrum jadrovej elektrárne Mochovce

Informačné a tréningové centrum jadrovej elektrárne Mochovce 

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

 

V priestoroch expozície by mal návštevník získať ucelenú informáciu o histórii, prítomnosti a budúcnosti, o tom, ako vzniká elektrická energia, o celkovej potrebe energie pre človeka, mesto, krajinu, svet. Dostane informáciu, že najpodstanejší je celostný pohľad na energetický systém sveta a že jadrová energia je súčasťou energetického koláča. Dva ústredné vertikálne objemy, umiestnené na osi expozície, upriamujú pozornosť vnímavého návštevníka na vertikálne súvislosti zeme a vesmíru.

V 3D kine sa expozícia, po úvodnom zahriatí na interaktívnej podlahe vo vstupnom vestibule, začína. Je možné zhliadnuť v nej film Odyssey Energy. Dizajn Energolandu je mierne inšpirovaný filmom Vesmírna odysea od Stanley Kubricka.

V interiéri bolo použité originálne riešenie v podobe podtlakovej štruktúry z polyesterovej tkaniny s nánosom PVC. Návštevník získava zážitok z futuristicky riešeného priestoru a moderne pôsobiacej expozície, ktorá približuje proces výroby energie v atómovej elektrárni. Organická forma kontrastuje s prísnym tvarom budovy v exteriéri. Pozitívne emócie posilňuje použitie svetelných efektov, prienikov umelého a prirodzeného svetla.

Priestorový diagram

Priestorový diagram

Priestorový diagram

Priestorový diagram

zdroj: archinfo.sk, autor fotografií: Tomáš Manina

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK