Exkluzívne: Ukážeme ti jedinečný Mercedes za milióny. Uvidíš ho v Bratislave

  • Bude vyrobených len 275 kusov a cena každého je 2,5 milióna eur
  • Mercedes-AMG Project One má motor z F1 a ďalšie štyri elektrické motory
Drahomír Piok
  • Bude vyrobených len 275 kusov a cena každého je 2,5 milióna eur
  • Mercedes-AMG Project One má motor z F1 a ďalšie štyri elektrické motory

Pozri si na videu exkluzívne vyloženie najdrahšieho auta, ktoré bude na autosalóne v Bratislave. Prišlo dnes ráno, a šoférovať ho mohol len jeden človek z Nemecka. Vystavené tu bude do nedele.

Tech­no­ló­gia F1

Auto pri­márne po­háňa 1,6 lit­rový šesť­va­lec, ktorý po­u­ží­vajú v sú­čas­nosti aj mo­no­posty F1. Sa­motný ag­re­gát má 529 kW a do­káže pra­co­vať v pásme až do 11-ti­síc otá­čok. Ok­rem neho má však ďal­šie štyri elek­trické mo­tory. Kon­krétne na­prí­klad ďal­šia dvo­j­ica mo­to­rov sa stará o po­hon pred­nej ná­pravy. Každý z nich má 163 koní. Tretí elek­trický mo­tor je umiest­nený priamo na hria­deľ a po­sledný sa stará o eli­mi­ná­ciu tur­bo­diery. Od roku 2014 to­tiž mo­no­posty F1 po­u­ží­vajú 1,6 lit­rové šesť­valce, kto­rým po­máha aj turbo.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK