Face­bo­ok pri­chá­dza s ďal­ší­mi novin­ka­mi, spo­loč­nos­ti ti budú môcť písať na Mes­sen­ger

Michal Šášky / 24. novembra 2016 / Tech a inovácie

Zákla­dom úspeš­né­ho biz­ni­su pri sociál­ny­ch sie­ťa­ch je nájsť kom­pro­mis medzi spo­koj­nos­ťou uži­va­te­ľov a inze­ren­tov. Asi ale nebu­de ťaž­ké uhád­nuť, kto­rú sku­pi­nu viac pote­ší ten­to krok Face­bo­oku.

Predstav si, že tŕpneš, kým sa ti s niečím dôležitým ozve partner alebo rodinný príslušník, zrazu ti zazvoní nová správa, ty sa pozriete na displej, ale nájdeš si tam iba reklamu. Aj tak môže vyzerať realita najbližších dní. Všetko má na svedomí novinka z prostredia Facebooku, ktorá umožní inzerujúcim spoločnostiam posielať reklamy priamo v správach cez Messenger.

Možno si aj ty patril medzi tých hromžiacich užívateľov, keď si si v zozname noviniek našiel medzi fotkami a statusmi svojich priateľov prvé reklamy. Najnovšie sa ale inzerenti môžu priblížiť k svojim potenciálnym zákazníkom ešte bližšie. Nasledujúca novinka bude fungovať na princípe, že pokiaľ na reklamu v zozname s novinkami klikneš, jej inzerent ťa bude môcť v budúcnosti kontaktovať prostredníctvom správy.

zdroj: messengerblog.com

Ešte zaujímavejšou, respektíve pre užívateľov pravdepodobne oveľa otravnejšou novinkou, budú sponzorované správy. Vďaka nim ti bude môcť inzerent poslať reklamu priamo do schránky v Messengeri, pričom si predtým vôbec nemusel kliknúť na reklamu. Inzerent si však musí sám uvedomiť, do akej miery mu bude táto inzercia prospešná, keďže nevyžiadaná správa zaiste nikoho nepoteší.

Nechajme sa prekvapiť, ako tento systém bude fungovať v praxi. Podľa posledných informácií by mohol byť zavedený už čoskoro, preto sa treba psychicky pripraviť, že ti časom pípne v Messengeri prvá reklamná správa. Aj keď to bude znamenať ešte viac inzercie ako sme doteraz pri Facebooku boli zvyknutí, dobrou správou je, že po zavedení budeme môcť takúto formu reklamy okamžite blokovať.

zdroj: messengerblog.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: venturebeast

Pridať komentár (0)