Fif­ty Sha­des of… Tech­no­lo­gy

Harry Gavendová / 15. decembra 2014 / Tools a produktivita

Veru, nie len 50 odtie­ňov sivej, ale aj vedy, tech­ni­ky a kul­tú­ry má nie­čo do seba. O pria­zeň čita­te­ľov i divá­kov zabo­jo­val The Ver­ge, kto­rý si pre nás pri­pra­vil video zostrih 50 najvp­lyv­nej­ší­ch ľudí uply­nu­lé­ho roka zo spo­mí­na­ný­ch oblas­tí. Ukon­če­nie roka totiž nie je len vecou nud­ný­ch papie­ro­vý­ch šta­tis­tík – ale množ­stvo gigan­tov, naprí­klad v poda­ní Face­bo­oku či You­Tu­be, si z toho spra­vi­lo sluš­ný zbe­rač pozor­nos­ti v podo­be „výroč­ný­ch videí“. Teraz je na rade The Ver­ge.

 

Redaktori online magazínu The Verge si povedali, že sami vytvoria vlastný zoznam 50 zaujímavých ľudí, ktorí sa starajú o pokrok a budúcnosť. Iste, popri stovkách článkov počas roka nie je jednoduché vybrať TOP 50 inovátorov, no podarilo sa a výsledok už musíte oceniť sami.

Rok 2014 bol zároveň obdobím poriadnej technologickej revolúcie. Tá sa totiž dostala snáď do všetkých oblastí spoločenského život a spôsobila poriadne zmeny, napríklad v takej politike či móde.

 

 

A kto všetko sa dostal do výberu? Sú to osobnosti z technologického sveta, ako známy šéf Microsoftu Satya Nadella, ale aj hlava Apple Tim Cook. K technologickému pokroku jednoznačne patria aj spoločnosti SpaceX a Tesla, ktoré spája osobnosť menom Elon Musk, ktorý sa svoje ambiciózne plány snaží uskutočňovať na viacerých frontoch. Z vedcov zažiaril napríklad Miguel Nicolelis, povolaním neurochirurg.

 

Ten patrí k tímu, ktorí stojí za výrobou exoskeletónu pre vozíčkara, ktorý vďaka tomu vykopol loptu na symbolický začiatok FIFA 2014. Z Pakistanu pochádza Malala Yousafzai, aktivistka a najmladšia (17r.) držiteľka Nobelovej ceny. Porotu najviac zaujala spomedzi všetkých laureátov v kategórii Mier. Pri ženách ešte ostaneme – dobrú prácu odviedla aj slávna Hermiona alias Emma Watson, ktorá sa zapojila do boja za práva žien.

 

Svoj prínos však má aj speváčka Beyoncé a taktiež speváčka a obrankyňa hudobného priemyslu Taylor Swift. Možno malou zaujímavosťou je i zaradenie herca Matthewa McConaugheyho, ktorí si podľa The Verge zaslúžil svojich pár sekúnd slávy vo výročnom videu vďaka Interstellaru a True Detective.  

 

 

Na záver snáď inšpiratívna myšlienka, ktorá vo videu zaznie: „You have to not only live your life in spite of people who don´t understand you, you have to have more fun than they do."(Nestačí len žiť si svoj život i napriek tomu, že vám ľudia nerozumejú – musíte mať skrátka viac zábavy ako oni.)

 

 

Zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)