FOTO: Čoskoro sa stane pýchou hlavného mesta. Toto je nová tvár bratislavskej Slovenskej národnej galérie

  • Slovenská národná galéria v Bratislave sa už v roku 2023 môže stať kultúrnym bodom na svetovej úrovni
  • Na svetlo prenikli vizualizácie pripravovaného interiéru, ktoré stoja za pozornosť
SNG
  • Slovenská národná galéria v Bratislave sa už v roku 2023 môže stať kultúrnym bodom na svetovej úrovni
  • Na svetlo prenikli vizualizácie pripravovaného interiéru, ktoré stoja za pozornosť

Rekonštrukciu areálu SNG nemožno vnímať len ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a jedinečnú možnosť ukázať, že aj na Slovensku môžeme mať modernú galériu hodnú digitálneho veku.

Cieľom tímu stojaceho za galériou je, aby tu po rekonštrukcii návštevníci nenašli iba umenie a vzdelávanie, ale aj kultúrny a kultivovaný verejný priestor. Je však možné, že priestor tu dostanú aj mestskí rezidenti.

Exkluzívny projekt v centre Bratislavy: Čo sa tam chystá, nemá na Slovensku obdoby

Galéria chce svoje priestory sprístupniť a čo možno najviac otvoriť verejnosti. Týkať sa to má celého areálu, vrátane populárneho Letného pavilónu, ale aj novej Travertínovej záhrady, Námestia Karola Vaculíka a sústavy mestských pasáží.

„Veríme, že magnetizmus prostredia a galérie môže vyžiariť za naše múry a pozitívne vplývať na susedné ulice, kde by našli svoje miesto dizajnérske prevádzky či kaviarne. Naše plány teda pripravujeme tak, aby sme okrem prezentácie kultúrneho dedičstva a umenia vybudovali verejný areál, ktorý by slúžil ako kultivovaná mestská alternatíva pre aktívne, ale aj pasívne trávenie voľného času,“ objasňuje galéria v oficiálnom stanovisku.

Posted by SNG – Slovenská národná galéria on Tuesday, March 2, 2021

Posted by SNG – Slovenská národná galéria on Tuesday, March 2, 2021

V súvislosti s očakávanou rekonštrukciou je veľmi pozitívnou správou aj nadviazanie spolupráce galérie so Starým Mestom. Galéria totižto podpísala dohodu so starostkou Zuzanou Auftrichtovou o budúcej kultivácii „zadného dvora“ a rozšírení vstupných priestorov – Piazzetty Karola Vaculíka.

„Slovenská národná galéria zdieľa so Starým Mestom verejný priestor na Rázusovom nábreží, ktorý si vyslovene pýta kultúrnu intervenciu. Spolupráca obidvoch inštitúcií má preto veľký potenciál,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Tento priestor bude súčasťou ponuky sústavy verejných priestorov bez lístka, určených aj širšiemu spektru obyvateľov a návštevníkov mesta.

Posted by SNG – Slovenská národná galéria on Tuesday, March 2, 2021

Posted by SNG – Slovenská národná galéria on Tuesday, March 2, 2021

Pandemická situácia však nevyhnutne narušila plynulosť rekonštrukčných prác a dodávateľských reťazcov, čo ovplyvnilo plánovaný termín dokončenia. Dodávateľ stavby predbežne galériu informoval o polročnom posune oproti schválenému harmonogramu. Pôvodne sa rátalo s dokončením stavby v priebehu roka 2022. Kvôli pandémii však možno za reálnejší termín považovať rok 2023, kedy by mohol byť  viac ako dve desaťročia trvajúci proces konečne ukončený.

Posted by SNG – Slovenská národná galéria on Tuesday, March 2, 2021

Posted by SNG – Slovenská národná galéria on Tuesday, March 2, 2021

Pre Bratislavu je tento projekt podľa špecialistu na geografiu miest –Adriana Gubča veľmi dôležitý. Vo svojom blogu YIMBA konštatuje, že všetky doteraz prezentované materiály, ako aj pohľady zo stavby jasne dokazujú, že slovenská metropola získa špičkovú verejnú inštitúciu sídliacu v špičkových priestoroch na mimoriadnej architektonickej úrovni.

Slovenskí architekti nepoznajú limit. Navrhli luxusné, dych vyrážajúce bungalovy na okraji Filipínskeho mora

„Potenciál SNG pre skvalitnenie centra mesta, ale aj zvýšenie kvality života, pre ktorú je kultúra a umenie veľmi dôležité je nesmierny, čoho sú si iniciátori aj autori rekonštrukcie očividne veľmi dobre vedomí. Hlavné mesto tento projekt posunie vpred,“ píše Gubčo.

Rok 2021

Začiatkom tohto roka sa tím galérie viac ako inokedy musel obzrieť za rokom minulým, aby si dokázal zmysluplne nastaviť budúce činnosti. Generálna riaditeľaka SNG Alexandra Kusá vysvetľuje, že galéria vychádza z poznania, že aj tento rok bude obdobne iný, vzdialený od obvyklého fungovania. 

 

Ako však bude vyzerať tzv. nový normál v praxi? Podľa Kusej pri jeho stanovení SNG oveľa intenzívnejšie berie do úvahy vonkajšie okolnosti a až potom umeleckohistorické potreby.

„Vychádzame z niekoľkých hlavných tém: vyrovnať sa s krátením rozpočtu tak, aby sme napriek tomu pripravili kvalitný a inteligentný program; pokračovať v hľadaní rovnováhy medzi reálom a virtuálnom a v neposlednom rade sa venovať príprave na nemalé manévre budúceho roka. Začína nás už zamestnávať plánovanie na veľké sťahovanie,“ dodala.

Zdroje: YMBA, SNG/ Press kit

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK