Gigantický campus ESETu či Hotel vo Vysokých Tatrách. Toto je 5 projektov, ktoré menia vzhľad slovenských miest

  • Na našom malom Slovensku vyrastá jeden zaujímavý architektonický projekt za druhým a mnohé sú ešte len na papieri
  • Rozhodli sme sa preto zozbierať tie, ktoré síce ešte možno nie sú úplne hotové, no mestám sľubujú významný pozitívny prínos
collage1
Floreát Ideapark/bct-ke.sk
  • Na našom malom Slovensku vyrastá jeden zaujímavý architektonický projekt za druhým a mnohé sú ešte len na papieri
  • Rozhodli sme sa preto zozbierať tie, ktoré síce ešte možno nie sú úplne hotové, no mestám sľubujú významný pozitívny prínos

Lomnické Korzo

Obrovský projekt vo Vysokých Tatrách má so sebou do oblasti priniesť ubytovanie v dvoch hoteloch, 13 podzemných garáží s 295 miestami, povrchové parkovisko s ďalšími 106 miestami, ale aj prenajímateľný parter, objekty obchodu a služieb či prístrešok a ekumenickú kaplnku. Svoje aktivity hlási už od roku 2010. Výstavba a začiatok prevádzkovania sa však kvôli viacerým problémom presúva a Vysoké Tatry si podľa posledných informácií na nový vzhľad počkajú až do roku 2020. Odhadované náklady investora skupiny Esin Group predstavovali ešte pred ôsmimi rokmi približne 50 miliónov eur.

Nádvorie

Trnavské Nádvorie sme na Startitupe už niekoľkokrát spomenuli. Projekt podnikateľov Trnkovcov v srdci mesta už síce stojí a teší sa veľkej obľube, no potrebuje ešte posledné úpravy. Okrem reštaurácie Akadémia, dizajnového obchodu Kumšt, officu sirupov Herbert či coworkingu a kultúrneho priestoru Malý Berlín tu už onedlho bude aj miesto pre ubytovanie niekoľkých študentov či lukratívne Airbnb. Mi­ro­slav a Mi­chal Tr­n­kovci už v Tr­nave do oži­ve­nia pa­miat­kovo chrá­ne­ných bu­dov od roku 2012 in­ves­to­vali v rámci svo­jich fi­lan­tro­pic­kých ak­ti­vít viac ako 15 mi­li­ó­nov eur.

Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Vizualizácia/Nádvorie
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Coworking/ Nádvorie
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Vizualizácia/Nádvorie

Floreát Ideapark

Síce menší, no o nič menej významný, než zatiaľ spomínané projekty je piešťanský Floreát Ideapark. Do kúpeľného mesta prináša office priestory, ktoré mu môže závidieť aj Bratislava. Priestory v rámci niekoľkých poschodí architekt Ladislav Nagy zo spoločnosti DKLN flexibilne rozdelil na moderne vybavené miestnosti určené na prenájom, coworking pre menšie firmy a jednotlivcov, zdieľané zasadacie miestnosti s možnosťou na prenájom, multifunkčný konferenčný priestor s rozlohou 300 m2 určený na prednášky a semináre a ďalšie priestory pre relax. V rámci stavby prináša investor VGD Slovakia do Piešťan investíciu vyššiu ako 6 miliónov eur a obľúbenému kúpeľnému mestu aj týmto projektom zabezpečí vyššiu atraktivitu.

Názov budovy – Floreát Ideapark nie je náhodný. Jeho korene sa spájajú s osobnosťou Ľudovíta Wintera, ktorý sa postaral o dobré meno mesta Piešťany aj za hranicami Slovenska. Zanedbaný priestor oproti Kúpeľnému ostrovu v období konca prvej svetovej vojny premenil na záhradnú štvrť mesta a nazval ju práve Floreát.

Investor sa rozhodol budovu v rámci mesta strategicky umiestniť a nájomníkom sľubuje individuálne prispôsobenie. Problém nebude napríklad ani s parkovaním. A prečo práve Piešťany? Marián Škorník, managing partner spoločnosti VGD Slovakia, nám prezradil: „V Piešťanoch a okolí je dostatok odborníkov, ktorí môžu byť súčasťou našej komunity. Chceme prispieť ku kvalite ich života, aby nemuseli cestovať za prácou do hlavného mesta a navyše mohli pracovať v prostredí pekného kúpeľného mesta.“

Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Floreát Ideapark
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Floreát Ideapark
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Floreát Ideapark
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Floreát Ideapark
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Floreát Ideapark

Business Centrum Tesla

Ani Košice neobchádzajú významné investície do skrášľovania mesta a vytvárania nových priestorov pre šikovné biznisy. Na východ Slovenska zavítala investičná skupina Penta Real Estate a v dynamickej časti mesta Košice postavila Business Centrum Tesla. Jednoduchá elegancia je primárnym znakom dvoch nových budov, ktoré vo svojich priestoroch ponúkajú moderné kancelárske priestory, niekoľko oddychových zón, množstvo zelene, pohodlné parkovanie a samozrejme rozsiahly priestor na prenájom. Prvou fázou bolo zrekonštruovaných niekoľko starších budov bývalého výskumného ústavu, no a centrum BCT2 je úplnou novinkou. Len na výstavbu druhej fázy investor odhadol náklady na 11,5 milióna eur.

Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Vizualizácia/bct-ke.sk
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Vizualizácia/bct-ke.sk
Zobraziť celú galériu (18)
zdroj: Vizualizácia/bct-ke.sk

Nový ESET campus na Patrónke

A na koniec to najveľkolepejšie. Bratislavská vojenská nemocnica na Patrónke sa minulý rok dostala do rúk investorom z ESETU, ktorí na štvrtýkrát vyhrali dražbu o opustený areál a plánujú na Slovensku vytvoriť jedinečný campus. Investor prekonal svojich súperov ponukou 26,2 milióna eur.

Hoci po nákupe sa spoločnosť k budúcnosti komplexu veľmi nevyjadruje, informácie z nášho minuloročného článku platia. Vieme, ako si soft­vé­rová spo­loč­nosť pred­sta­vuje vý­stavbu, kto­rej náklady na realizáciu by nemali presiahnuť sumu 100 mi­li­ó­nov eur. Na po­zemku ne­moc­nice by mal vy­rásť im­po­zantný kom­plex s roz­lo­hou 25 ti­síc m2 s kan­ce­lár­skymi pries­tormi pre 1 400 za­mest­nan­cov, špor­to­vis­kom, je­dál­ňou, apart­má­no­vou čas­ťou či do­konca fi­rem­nou škôl­kou.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s VGD Slo­va­kia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech