Goog­le mie­ri do ves­mí­ru za cenu 1 miliar­dy dolá­rov kúpou fir­my Sky­box

Šandi / 26. mája 2014 / Tools a produktivita

Tech­no­ló­gie Goog­lu máme vo vrec­ku, v počí­ta­čo­ch, jeho autá bráz­dia ces­ty, baló­ny lie­ta­jú v stra­to­sfé­re a okrem toho kúpi­li fir­mu vyrá­ba­jú­cu bez­pi­lot­né lie­tad­lá. Zem aj vzdu­ch Goog­le už ovlá­dol, teraz mož­no zamie­ri do ves­mí­ru. Zdro­je blíz­ke maga­zí­nu TechC­run­ch tvr­dia, že Goog­le je tes­ne blíz­ko od náku­pu spo­loč­nos­ti Sky­box Ima­ging, za kto­rú údaj­ne zapla­tí viac ako miliar­du dolá­rov.

Že má Google záujem aj o satelity, napísal už v apríli denník The Information, Larry Page a spol. si vraj okrem skybox vyhliadli aj konkurenčný Planet Labs. Rokovania so skybox sú ale v pokročilejšom štádiu. Podľa zdrojov je na základe predvlaňajšej 70 miliónovej injekcie, súčasná hodnota skyboxu medzi 500 a 700 miliónmi dolárov. Google by tak za každú akciu zaplatil dvojnásobok.

Čo je Skybox?

Satelity skybox sa zameriavajú predovšetkým na snímkovanie Zeme. Firma vypustila prvý z 24 minisatelitov, ktorých hlavnou prednosťou je cena. Vývoj a vypustenie prvého SkySatu stálo 50 miliónov a u armádnych družíc sa náklady šplhajú až do miliárd.

Satelit pracuje s rozlíšením 90cm na pixel. S takýmto priblížením dokáže fotiť farebné alebo multispektrálne snímky, či točiť čiernobiele HD video (až 90 sekúnd pri 30 fps).

Skybox chce kapacitu prenajímať firmám a organizáciám, ktoré vďaka tomu môžu takmer v reálnom čase sledovať rozsiahle fabriky, ropné plošiny, či veľké sklady. Organizáciám poslúži pri humanitárnych akciách alebo záchranách počas katastrof. Tvorcovia vidia príležitosť aj v poľnohospodárstve. Majitelia polí môžu sledovať a analyzovať, ako sa darí úrode, či ju plošne nenapadli nejakí škodcovia a pod.

Skybox je veľmi podobný ku Google Earth. To je tiež možno dôvod, prečo má o neho práve Google záujem. 

Pridať komentár (0)