Goog­le štar­tu­je biz­nis s inter­ne­to­vý­mi domé­na­mi

Šandi / 25. júna 2014 / Tools a produktivita

Goog­le bude regis­trá­to­rom domén. Je prek­va­pi­vé, že na to naj­väč­šia inter­ne­to­vá fir­ma sve­ta pri­stú­pi­la až dnes. Pod­ľa jej zástup­cov ale nie je nesko­ro. Pod­ľa inter­ný­ch výsku­mov vraj až 55% malý­ch pod­ni­kov nemá vlast­né webov­ky. Navy­še sa okrem tra­dič­ný­ch národ­ný­ch a gene­ric­ký­ch domén ako. Com, Org, Net, Eu apod začnú roz­ši­ro­vať nové, tak­že vypuk­ne ďal­šie horúč­ka. Samot­ný Goog­le ich chce viac ako stov­ku.

Registrácia zatiaľ beží v testovacom štádiu a je len na pozvánky, vyžiadať si ju môžete tu. Google sa stará iba o správu adresy, nie hosting alebo tvorbu webu, hoci k tomu nástroje a služby má. Teoreticky by mohol spolu s doménou ponúkať aj Google Apps apod Nič z toho ale nerobí a zatiaľ sa spolieha na partnerov, ktorí hosting a webovky rieši za neho.

Medzi ne patrí Shopify, Squarespace, Weebly alebo Wix. Predávať bude domény so všetkými koncovkami, na ktoré si spomeniete (vrátane tých nových).

Zatiaľ toho veľa nevieme. Infoweb Google Domain skloňuje niekoľko funkcií ako privátne domény (nebudú vidieť osobné údaje o držiteľovi) bez príplatku alebo až 100 subdomén. Každý si bude môcť nastaviť presmerovanie e-mailu aj adresy. Chýbať nebude ani pokročilé nastavenia, telefonická a e-mailová podpora a iné služby alebo vychytávky.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)