Hackaball: Počítač, ktorý môžete hádzať

  • Interaktívna loptička Hackaball pôvodne vznikla ako vedľajší produkt zamestnancov v štúdiu Made by Many. Kratochvíľa a zábavka sa premenila na čosi skutočne zaujímavé a zmysluplné, niečo čo možno zmení spôsob učenia a hrania sa moderných detí.
image_1427034276.jpeg
  • Interaktívna loptička Hackaball pôvodne vznikla ako vedľajší produkt zamestnancov v štúdiu Made by Many. Kratochvíľa a zábavka sa premenila na čosi skutočne zaujímavé a zmysluplné, niečo čo možno zmení spôsob učenia a hrania sa moderných detí.

 

Či už sa Vám to páči alebo nie, dnes žijeme dobu, v ktorej deťom už nestačí len Človeče nehnevaj sa a pexeso. Deti od malička žijú obklopené technológiou a keď sa majú ako dospeláci zaradiť do plnohodnotného života jednoducho musia vedieť s týmito technológiami pracovať. Toto si uvedomili aj tvorcovia Hackaball, prostredníctvom ktorej sa deti hravou a jednoduchou formou naučia základy programovania. Pridanou hodnotu Hackaball je, že podporuje kreativitu, spoluprácu a komunikáciu medzi deťmi.

 

 

Niečo viac o Hackaball mi povedala Veronika Janečková, milá Slovenka, ktorá pracuje v Made by Many, kde sa venuje technologii v edukačnej oblasti a úzko spolupracuje s tímom, ktorý vyvíja Hackaball.

„Základný level Hackaball je, že je to hračka pre deti. Deti sa hrajú podľa pravidiel hier, ktoré im Hackaball poskytuje a sú podnietené tvoriť vlastné hry. Loptička je responzívna a inteligentná, cíti keď je hodená o zem, keď sa do nej kopne, keď sa do nej len jemne ťuká. Mení farby, vydáva zvuky, má zabudované vibrovanie, čím robí hry zaujímavejšie a zábavnejšie. Druhý level, omnoho dôležitejší, je práve edukačný level. Hackaball učí základy programovania, podmienku IF-THAN, ak spravím toto tak sa stane toto. Na tomto základe deti môžu vytvárať svoje vlastné hry cez príslušnú iPad a iPhone aplikáciu. Tým, že lopta vníma prostredie okolo a vie čo sa s ňou deje, dáva mnoho príležitostí na vytváranie nových hier a nových pravidiel. Deti učí programovať hravou formou, aj prostredníctvom pohybu. Hackaball spája digitálny a fyzický svet.“ Hovorí o Hackaball Veronika Janečková.

 

Na plnohodnotné využitie lopty je potrebné mať v mobile alebo tablete appku, prostredníctvom ktorej sa Hackaball programuje a kde sa nastavujú hry. Aktuálne sú dostupné verzie pre iPad a iPhone, ale tvorcovia rátajú aj inými operačnými systémami. Hackaball momentálne prebieha kampaň na Kickstarteri, kde sa im pekne napĺňa stanovený cieľ.

 

 

Ahoj Veronika, prosím Ťa na začiatok nám objasni ako Hackaball vznikla?

V Mady by Many máme takú možnosť, venovať určitú časť nášho času popri práci pre klientov aj našim vlastným projektom a z takejto aktivity jedného stážistu a niekoľkých kolegov vznikla aj Hackaball. Na začiatku lopta vôbec nebola určená pre deti alebo ako pomôcka pre učenie programovania a aj dizajn mala úplne iný.

 

Kedy ste si uvedomili, že Hackaball má reálne využitie aj v bežnom živote?

Bolo to asi rok dozadu, v prvom roku vývoja, kedy lopta začala aj po dizajnovej stránke naberať reálne kontúry, prišiel nápad prepojiť ju s appkou, cez ktoru sa dá ovládať. Vtedy sme si začali uvedomovať, že by sa dala uplatniť aj v rámci práce, ktorú robíme vo vzdelávaní. Reálne využitie sme zistili pri spolupráci s deťmi. Robili sme veľa testovaní a co-dizajnu s deťmi a deti samé nachádzali nové využitia Hackaball. Dávali nám veľa nápadov. V spolupráci s ľuďmi sme zisťovali, čo je podľa nich dôležité, čo ich zaujalo a čo nie.

 

 

S čím ste sa najviac popasovali? Čo bolo najzložitejšie?

Každý jeden z tímu by na túto otázku asi odpovedal inak. Pre mňa to bola fáza, kedy sme si uvedomili, že „shit is getting real“ a kedy sme loptičke dávali reálnu podobu pre reálne využitie a samozrejme, keď sme pracovali na dizajne. Dizajn lopty sa od začiatkov úplne zmenil. Výzvou bol vývoj hardwaru. Postupom čas sme zisťovali, že prototypovanie hardwaru je omnoho náročnejšie ako vývoj softwaru. Pri hardware sme odkázaní na reálne súčiastky, na ktoré treba určitý čas čakať, čo je časovo náročné a je to samozrejme aj finančne náročnejšie. Debugging a vylaďovanie chýb je rozhodne väčšia výzva, v prípade, že sa snažíte uplatniť techniky rapid prototyping vo vývoji hardwaru.

 

Priblíž nám trochu kto pracuje na Hackaball?

Multidisciplinárny tím, ktorý vyvinul Hackaball až po Kickstarter kampaň vedie jeden zo spoluzakladateľov našej firmy, William Owen. Veľmi dôležití ľudia, ktorí definovali prvé kontúry produktu sú Melissa Coleman, kreatívna technologistka a Ben King, programátor. Teraz má tím troch dizajnérov, dvoch inžinierov, produktového manažéra a stratéga. Táto kompozícia v podstate reflektuje to ako naša firma pracuje – Made by Many je inovačné poradenské štúdio, ktoré sa venuje vývoju digitálnych produktov kombináciou produktovej stratégie, dizajnu a technických zručností.

 

 

Spomínala si, že deti si môžu aj samé tvoriť hry. Je niečím limitovaná Hackaball pri vytváraní hier?

Množstvo hier nie je vôbec ničím obmedzené. Na začiatku sú tam určité hry prednastavené, prostredníctvom ktorých deti môžu pochopiť, ako to funguje a akým spôsobom sú hry skonštruované. V novej aplikácii bude aj demo, ktoré bude návodom na vytváranie hier. Deti pri vytváraní vlastných hier nie sú ničím limitované a loptu môžu využiť na mnoho spôsobov. Hackaball je limitovaná len kreativitou používateľa.

 

Z čoho sa skladá Hackaball? Nehrozí nejaké mechanické poškodenie lopty?

Hackaball tvoria dve gumené pologule, na ktorých je plášť z TPE materiálu. Vnútri je Arduino, so senzormi a vystupmi, ktorý je obalený plastovým puzdrom a silikónovým prstencom, ktorý ho chráni pred otrasmi. Lopta sa nedá poškodiť, plášť slúži na to, aby sa neotvorila, je vode odolná v rámci bežnej hry vonku, kúpanie s loptou sa však rozhodne neodporúča.

 

 

Veronika, kde vidíš budúcnosť Hackaball, v domácnostiach alebo v školách?

Myslím, že aj aj. Nové trendy vo vzdelávaní sú také, že vyučovanie už neprebieha len v škole, ale aj doma. Rodičom sa Hackaball páči najmä preto, že deti sú pri hre aktívne a zároveň sa aj učia niečo reálne, učia sa programovať. V školách je to tiež skvelá pomôcka pre učenie hravou formou. Jedným z dôvodov prečo sa to snažíme propagovať v Anglicku je nová koncepcia vzdelávania. Na začiatku tohto školského roku vyšli nové učebné osnovy, kde je uvedené, že deti od piatich rokov sa majú učiť programovať. Skúšali sme Hackaball s deťmi doma, ale aj škole, a ujal sa tam aj tam. Tiež sme mali jeden workshop so študentmi učiteľstva v Londýne, kde sme pracovali s Hackaball a vedeli si veľmi dobre predstaviť, že by Hackaball reálne využívali pri výučbe.

 

Kedy by reálne mala byť Hackaball dostupná na trhu?

Aktuálne prebiehajúcu kampaň na Kickstarteri považujeme súčasne za akýsi test, či je záujem o produkt. Ak sa cieľ kampane naplní, tak prvé lopty budú u ľudí, ktorí si ju teraz objednali, niekedy v novembri, aby ju na Vianoce mali doma. To bude prvé vypustenie Hackaball na trh. Potom bude lopta dostupná online a samozrejme by sme radi rozšírili škálu dostupnosti aj za hranice našich momentálnych možností.

 

 

 

Výnimočnosť Hackaball spočíva v tom, že hra s ňou verne kopíruje programovanie. Na začiatku je plán, čo ideme robiť, v prípade Hackaball sa používateľ zamýšľa nad novou hrou. Následne sa nápad začne budovať, teda sa začne písať kód. Vo svete Hackaball sa vymyslená hra začne stavať pomocou modulov. Nakoniec sa program testuje či funguje, teda sa spustí. Pri Hackaball sa táto fáza uskutoční stlačením PLAY a používateľ uvidí či sa hra dá hrať. Následne potom sa hra prípadne dolaďuje a odstraňujú sa nedostatky.

Podľa môjho názoru je Hackaball skvelá vecička, pretože učí deti pracova s modernou technológiou. Nevytvára virtuálnu realitu, ale práve naopak, deti ťahá od počítačov do reálneho sveta medzi živých kamarátov.

Veronike ďakujem za rozhovor a prajem veľa šťastia na Kickstarteri !

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech