Hudba môže zväčšiť tvoju mozgovú hmotu. Nový výskum odhalil nečakané dopady muzikoterapia na naše telo

  • Hudba je bežnou súčasťou našich životov
  • Vedel si však, že ľuďom s neurologickými ochoreniami môže pomôcť vrátiť sa do bežného života?
  • Hudba je bežnou súčasťou našich životov
  • Vedel si však, že ľuďom s neurologickými ochoreniami môže pomôcť vrátiť sa do bežného života?

Nie je tajomstvom, že hudba značne ovplyvňuje naše životy. Avšak, je v tom oveľa viac, než len obyčajné skrátenie času pri dlhej ceste.

Hudba má na ľudský mozog neskutočne silný vplyv. Môžeme tak povedať, že hudba často funguje aj ako terapia v prípadoch, keď by sme si mysleli, že už nepomôže nič.

Hudba terapia muzikoterapia
zdroj: Unsplash/Bruce Mars

Pomáha vrátiť sa k spomienkam

Ako uvádza ScienceAlert, ukázalo sa, že spev, hra na hudobný nástroj alebo počúvanie hudby aktivujú mnohé oblasti mozgu, ktoré ovládajú reč, pohyb a poznanie, pamäť a emócie – často všetko súčasne.

Výskum tiež naznačuje, že hudba môže fyzicky zväčšiť mozgovú hmotu, čo by mohlo pomôcť samotnému mozgu opraviť poškodené časti. To znamená, že hudba môže pomôcť aj v prípadoch, keď mozog nefunguje tak, ako by mal.

Štúdie napríklad ukazujú, že u ľudí s Alzheimerovou chorobou môže hudba vyvolať reakciu a pomôcť pacientom vrátiť sa k spomienkam, ktoré boli predtým stratené.

Podľa UCF existujú tiež dôkazy o pacientoch, ktorí utrpeli poškodenie mozgu a stratili schopnosť hovoriť, no keď hrá hudba, dokážu stále spievať.

Hudba terapia muzikoterapia
zdroj: Unsplash/Elijah Hederson

Hudba ako liek

Vzhľadom na silný vplyv, ktorý má hudba na mozog, vedci skúmajú, či sa dá použiť na liečbu mnohých neurologických stavov – ako je mŕtvica, Parkinsonova choroba alebo poškodenie mozgu.

Jednou takouto liečbou, ktorá sa v súčasnosti skúma na použitie, je neurologická muzikoterapia.

Neurologickú muzikoterapiu môžeme prirovnať k fyzioterapii alebo logopédii. Podobnosť spočíva v tom, že jej cieľom je pomôcť pacientom zvládnuť isté symptómy a lepšie fungovať v každodennom živote.

Primárnym prvkom na takýchto sedeniach je práve hudba. Napríklad pacienti, ktorí sa po nehode učia opätovne chodiť, môžu počas terapeutického sedenia kráčať do rytmu hudby.

Ako uvádza ScienceAlert, tento typ terapie sa ukázal ako sľubný pri pomoci pacientom, ktorí prežili mozgovú príhodu. Pomáha totiž pri obnovení reči, zlepšení chôdze a bežného fyzického pohybu.

Hudba terapia muzikoterapia
zdroj: Unsplash/Derek Truninger

Muzikoterapia pomáha pri Parkinsonovej chorobe

Výskumníci tiež skúmajú, či neurologická muzikoterapia môže liečiť iné pohybové poruchy, ako je napríklad Parkinsonova choroba.

Väčšina štúdií v tejto oblasti použila techniku ​​nazývanú rytmické strhávacie cvičenia. Ako uvádza The Conversation, táto technika sa zameriava na schopnosť mozgu nevedome synchronizovať s rytmom hudby.

Výsledky sú doposiaľ pozitívne. V porovnaní s terapiou bez hudby sa ukázalo, že neurologická muzikoterapia zlepšuje chôdzu a znižuje neschopnosť pohybu práve u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Hudba terapia muzikoterapia
zdroj: Unsplash/Logan Weaver

Hudba má na mozog dlhotrvajúce účinky

Existuje niekoľko teórií, prečo je terapia hudbou taká priaznivá pre mozog. Tou najpravdepodobnejšou je, že hudba môže súčasne aktivovať a simulovať oveľa viac rôznych častí mozgu, ako bežná terapia.

Ako vysvetľuje ScienceAlert, pacienti s neurologickými ochoreniami majú často poškodené viaceré spojenia v mozgu, nie len samotnú špecifickú oblasť. Práve to je dôvod, prečo je pri liečbe hudba nápomocná.

Dokonca sa verí, že hudba má na mozog aj dlhotrvajúce účinky. To znamená, že mozog človeka, ktorý sa hudbe venuje, pracuje oveľa lepšie ako mozog ľudí, ktorí nehrajú na hudobný nástroj alebo nespievajú.

Kým sa neurologická muzikoterapia začne široko používať v zdravotníckych systémoch, je potrebné vykonať aj ďalšie výskumy. Aj napriek tomu však doterajšie štúdie ukazujú, že hudba by mohla pomôcť mnohým ľudom, ktorí trpia rôznymi neurologickými chorobami.

Zdroje: ScienceAlert, UFC, The Conversation

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie