Impact Hub Bra­ti­sla­va už čosko­ro otvo­rí svo­je brá­ny

Martin Kráľ / 7. júla 2014 / Tools a produktivita

Sve­to­zná­ma sieť cowor­kin­gov poma­ly, ale isto otvo­rí svo­je brá­ny aj v Bra­ti­sla­ve. Po dlhom hľa­da­ní pries­to­ru, nedáv­no potvr­di­li fot­ka­mi na svo­jej FB fan page, že našli koneč­ne vhod­ný pries­tor.

Ľudia stojaci za bratislavským Impactom, už dlhší čas pokukovali po vhodnom priestore, ale očividne sa im podarilo až teraz nájsť to najvhodnejšie miesto. Čo zatiaľ vieme je rozloha nového Hubu - celkovo to bude 537 m2 - čo ho zaradí medzi stredne veľké huby. Presné miesto nie je ešte známe, aj keď na fan pagy bolo sľúbené, že ho cez víkend zverejnia. Infoška o tom, kde sa nachádza nový hub, má prísť prostredníctvom blogu na oficiálnej stránke Impactu. Známa je iba približná lokalita - centrum starého mesta.

Stránku pozorne sledujeme. Stay tuned.

 

 

Čo je vlastne Impact Hub?

Inkubátor, kampus a kreatívny "lab", takto sa označujú samotní zakľadatelia bratislavského Impactu. V prvom rade je to ale samozrejme coworking, ktorý má veľkú výhodu v tom, že existuje ako celosvetová sieť. Ak teda náhodou máte revolučný nápad, bude Impact Hub skvelým miestom, kde ho budete môcť predstaviť svetu. Samozrejme môžete očakávať aj hojné eventy, ako ste nato zvyknutí z podobných miest.

"No a v neposlednom rade sa chceme zamerať na workshopy. Ozajstné. Žiadne prednášky. Reálne skúsenosti. Workshopy pre malé skupiny, na ktorých budete riesiť svoj nápad a problém, nie všobecnú case study. Z rôznych oblastí cez marketing, IT, manažmentu, soft skills ale aj umenia a jazykov" píše sa na FB stránke Impactu. 

 

 

 

 

Zdroj: facebook.com, bratislava.impacthub.net

 

Pridať komentár (0)