Info­gra­fi­ka: Ohod­no­te­nie, pro­duk­ti­vi­ta a let­ná poho­da

Michal Tomek / 31. mája 2014 / Tools a produktivita

Vie­te, ako fun­gu­je ohod­no­co­va­nie star­tu­pov? Čo robiť, aby ste boli pro­duk­tív­nej­ší? Na obe otáz­ky vám odpo­ve­dia info­gra­fi­ky, za kto­rý­mi sto­jí jed­na autor­ka – Anna Vital. Samoz­rej­me„ neza­bu­dol som ani na tú tre­tiu. O čom? Nechaj­te sa prek­va­piť.

 

Od čoho všetkého závisí hodnota vášho startupu? Aké sú možnosti? Čo robiť v skorom, škálovacom a exit období?

 

 

Že sa musíte dobre vyspať, že máte jesť zdravé jedlo a nemáte odpovedať na zbytočné telefonáty, to všetko viete. Aké sú ale ďalšie tipy, ako sa stať produktívnejším?

 

 

Na záver drobná lahôdka. Leto predo dvermi, pohoda a dovolenky tiež, pláž neďaleko (pre niektorých z vás len pár metrov, však?) a pokoj. Do ruky už len nejaký drink na osvieženie. Aký? Tu je deväť inšpirácií.

 

 

Zdroj: techsling.com, wallpoper.com

Pridať komentár (0)