Info­gra­fi­ka: Star­tu­py a tro­chu geo­gra­fie

Michal Tomek / 22. apríla 2014 / Lifehacking

Pre­čo je Sili­con Val­ley medzi star­tu­po­vý­mi loka­li­ta­mi na prvom mies­te? Kto­ré sú iné sve­to­vé cen­trá pre začí­na­jú­ci­ch pod­ni­ka­te­ľov? Aké sú kri­té­ria dob­rej myš­lien­ky, kto­rá môže viesť k vzni­ku úspeš­né­ho star­tu­pu? Na všet­ko nám odpo­ve­dia info­gra­fi­ky.

 

Silicon Valley

Nikto nepochybuje o tom, že ak by sme sa spýtali kohokoľvek "Čo je centrom sveta startupov?", odpoveď by vždy znela „Silicon Valley“. Ale prečo? Nasledujúca infografika porovnáva práve túto lokalitu s (prevažne) Londýnom a New Yorkom. Zároveň dáva odpoveď na to, prečo Mekkou startupov nie sú práve tieto dve mestá.

 

 

Ďalšie významné startupové mestá

Ak je teda Silicon Valley na prvom mieste, aké lokality sú na druhom, treťom, piatom, desiatom mieste? Na webe enterpreneur.com spracovali startupové štatistky z ôsmich kľúčových miest. Nakoniec im vyšlo ďalších 19 významných startupových ekosystémov po celom svete – od Santiaga cez Tel Aviv až po Bangalore.

 

 

Kritériá dobrej startupovej myšlienky

Mnohí hovoria, že realizácia nápadu je to najdôležitejšie. A nedá sa nesúhlasiť. No v prvom rade musí ten nápad prísť. Niektoré nápady hneď zavrhneme, iné zvažujeme, a nakoniec tie najlepšie zrealizujeme. Určite neexistuje jasná definícia a presné kritéria na zhodnotenie dobrého nápadu. No ďalšia infografika môže aspoň trochu pomôcť pri zvažovaní (ne)realizácie našich ideí.

 

 

zdroj: bizbrain.org, entrepreneur.com, visually.netdna-cdn.com, biznetis.net

Pridať komentár (0)