Internáty na Slovensku sa dočkali rekonštrukcie za milióny eur. Takto to tam vyzerá

  • Ekonomickej univerzite v Bratislave a Prešovskej univerzite sa už podarilo zrekonštruovať školské internáty vďaka štátnemu balíku
  • Študenti tak budú bývať v izbách hodných 21. storočia
ej
EUBA, facebook.com/Nekŕmte nás odpadom
  • Ekonomickej univerzite v Bratislave a Prešovskej univerzite sa už podarilo zrekonštruovať školské internáty vďaka štátnemu balíku
  • Študenti tak budú bývať v izbách hodných 21. storočia

Internáty niektorých vysokých škôl sa dočkali dlho sľubovanej modernizácie. V praxi sa ukázalo, že štátnu injekciu vedia najlepšie zúžitkovať školy, ktoré začali s opravami z vlastného vrecka. Smolu majú tie, ktoré sú odkázané iba na štátne. O dotáciu na rekonštrukciu nevedia zažiadať promptne, chýbajú totiž projekty. Univerzita v Bratislave a v Prešove sa však už môže pochváliť internátnymi izbami, za ktoré sa človek nemusí hanbiť.

Ekonomická univerzita

Rekonštrukcia prebehla v bloku B v študentskom domove Horský park Prokopa Veľkého 41 v Bratislave. Ten bol dokončený a daný do užívania už v októbri 1948. Má ideálnu polohu priamo pri mestskom parku bratislavského Starého Mesta Horský park a tvorí ho 7 blokov, v ktorých je počas akademického roka ubytovaných viac ako 380 študentov v 245 izbách.

„Vďaka finančnej podpore zo strany vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je možné realizovať rekonštrukcie jednotlivých študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom univerzity sa týmto spôsobom snažíme zabezpečovať vytvorenie priaznivých podmienok pre ich ubytovanie a štúdium počas ich prechodného pobytu v Bratislave, pretože študentské domovy univerzity sa stávajú až pre 97% študentov z mimo Bratislavského kraja ich prechodným domovom. Je preto dôležité, aby mali vytvorené primerané pohodlie,“ povedal rektor univerzity Ferdinand Daňo.

Vláda SR uvoľnila v roku 2018 prvých 20 miliónov eur z prisľúbených 50 miliónov eur na rekonštrukcie študentských domovov na Slovensku. Ekonomická univerzita v Bratislave získala z prvého balíka 1 milión eur. Z tejto sumy boli a sú postupne financované rekonštrukčné práce v študentskom domove Horský park, zakúpenie interiérového vybavenia pre ŠD Ekonóm, Horský park a Starohájska 4 a 8 a taktiež komplexné poradenstvo a audit energetických služieb pre všetky študentské domovy univerzity.

Počas rekonštrukcie boli vymenené rozvody tepla a vody, elektroinštalácia, internetové rozvody, svietidlá, podlahy, dvere a okná v jednotlivých izbách a v spoločných priestoroch. Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác aj na blok A tohto študentského domova,

Do správy EU v Bratislave patrí 8 študentských domovov (sedem v Bratislave a jeden v Košiciach) a všetky tieto internáty majú za sebou dlhú históriu a nejaký vek, čo sa odzrkadľuje aj na stave ich interiéru a exteriéru, ktorý je častokrát v katastrofálnom stave.

Prešovská univerzita

Zo spomínanej sumy 20 miliónov eur sa ušlo aj Prešovskej univerzite a to celkovo viac ako 2,3 mil. eur, pričom v prvej etape bolo pre Prešovskú univerzitu pridelených 1,5 mil. eur. Bezmála milión eur bol použitý na rekonštrukciu interiérových častí Študentského domova Prešovskej univerzity na Ul. 17. novembra 11 (tzv. nový internát), ktorá bola ukončená v septembri minulého roka. V prvej etape bolo obnovených osem poschodí bloku A, celkovo 128 izieb a 8 kuchyniek.

Ekonomická univerzita v Bratislave investovala do rekonštrukcie a obnovy študentských domovov od roku 2005 4,8 milióna eur. Podľa kompetentných je však na rekonštrukciu ďalších internátov potrebné v najbližších rokoch získať a následne investovať ďalšie nemalé finančné prostriedky, presahujúce niekoľko miliónov eur, vďaka čomu by študenti univerzity dostali do užívania moderné študentské domovy v Bratislave a v Košiciach.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech