iPho­ne 6 ver­sus horú­ci ľad!

Róbert Hallon / 8. februára 2015 / Business

Pokiaľ by sme sa vás spý­ta­li, čo sa sta­ne s iPho­nom, pokiaľ by ste ho hodi­li na ľad, odpo­veď by zne­la prav­de­po­dob­ne jed­no­hlas­ne, keď­že násled­ky by boli pri­bliž­ne rov­na­ké ako v prí­pa­de, že by ste ho hodi­li o betón či asfalt. Pokiaľ sa vás však spý­ta­me na horú­ci ľad, odpo­veď už prav­de­po­dob­ne nebu­de taká jed­no­hlas­ná!

 

V prvom rade by sme sa asi mali oboznámiť s horúcim ľadom, keďže nejde o úplne bežný ľad, ktorý sa vyskytuje na našich cestách či chodníkoch po tom, ako vonku trošku “prituhne”. Ide o octan sodný, čo je vlastne sodná soľ kyseliny octovej. Táto látka sa v pevnom skupenstve podobá na presne ten istý ľad, na ktorom ste sa ráno cestou do práce pošmykli. Zaujímavé je však na nej to, že pri svojej premene uvoĺňuje teplo a to dokonca až také, že by ste sa na ňom mohli popáliť. Čo sa teda stane s iPhonom 6, pokiaľ ho vhodíte do horúceho ľadu? Výsledok vás možno prekvapí!

 

 

zdroj: svetapple

Pridať komentár (0)