Je budúc­nosť povr­chu auto­mo­bi­lov ukry­tá “v jam­ká­ch”?

Techpedia: Harry Gavendová / 6. júla 2014 / Tools a produktivita

To, že gol­fo­vé lop­tič­ky obsa­hu­jú malé jam­ky si vši­mol asi kaž­dý z nás, no ak ste sa dote­raz neza­mýš­ľa­li nad otáz­kou PRE­ČO, tu je odpo­veď – jamôč­ky zni­žu­jú odpor vzdu­chu a lop­tič­ka tak dole­tí omno­ho ďalej, ako keby mala iba hlad­ký povr­ch. A čo by ste pove­da­li na to, keby malo tiež auto podob­nú vlast­nosť?

Nad touto problematikou sa zamysleli vedci z laboratórií MIT a skutočne, začali túto alternatívu i testovať. Jamôčky na povrchu auta by však neboli stálou súčasťou povrchu, ale vedci si to predstavujú ako amorfný, tvar meniaci povrch.

Technológia zatiaľ vyzerá tak, že autá by nadobúdali takýto povrch odsávaním vzduchu - povrch by teda mal obsahovať niečo ako dve vrstvy, aby sa vzduch dal striedavo vysávať i naspäť nafúknuť. Je to trochu zvláštny príklad, no i tak niekedy vyzerajú vážne vedecké pokusy - pozrite si priložené video.

Okrem áut by však mali z výsledkov novej technológie ťažiť i budovy – napríklad radarové kupoly by mohli vysať trochu vzduchu z interiéru, čím sa zníži objem miestnosti, no zároveň sa zvýši odolnosť voči nárazom vetra.

Mimochodom, golfová loptička najskôr neobsahovala povestné jamky. Boli hladké a malé preliačiny získavali až údermi. Hladké a nové loptičky sa používali pri významných turnajoch a niekedy okolo roku 1850 pri jednom takom turnaji musel hráč použiť jednu z tých dosť starých, preliačených. Po odpale zistil, že táto „popreliačovaná“ loptička doletela omnoho viac, ako bol zvyknutý pri hladkej...

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)