Je to oficiálne. Vallo zavedie v Bratislave vyššie dane z nehnuteľností

  • Matúš Vallo predstúpil dnes pred verejnosť spolu so starostami takmer všetkých bratislavských mestských častí
  • Verejnosti oznámil nepopulárnu novinku
  • V Bratislave budú od budúceho roka vyššie sadzby dane z nehnuteľností
TASR - Pavol Zachar
  • Matúš Vallo predstúpil dnes pred verejnosť spolu so starostami takmer všetkých bratislavských mestských častí
  • Verejnosti oznámil nepopulárnu novinku
  • V Bratislave budú od budúceho roka vyššie sadzby dane z nehnuteľností

Primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes oznámil, že v Bratislave budú od budúceho roka vyššie sadzby dane z nehnuteľností. V prípade bytov a rodinných domov sa poplatok za meter štvorcový plochy bude pohybovať v rozmedzí 1 – 1,15 eura.

„Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností je spoločným návrhom mesta a mestských častí. Nie je to návrh populárny. Naopak, takýto návrh patrí medzi najťažšie, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy svojim obyvateľom oznámiť. Napriek tomu sa však rozhodli k nemu pristúpiť, lebo iná cesta na skvalitnenie služieb a na zásadnejšiu zmenu kvality života v našom meste dnes nie je,” vyjadril sa Vallo. 

Bratislave prinesie zvýšená sadzba dane navyše 12 miliónov eur ročne a mestským častiam spolu tiež 12 mil. eur. 

Kam pôjdu peniaze?

Zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých majú profitovať všetci obyvatelia Bratislavy. Polovica z trojročného výnosu mesta, čiže 18 mil. eur, bude použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Oproti tomu, čo sa dá urobiť z bežného rozpočtu mesta, bude možné opraviť navyše 90 km ciest. 

Ďalších 18 mil. eur bude použitých do skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave. Sú v pláne zadania pre viac ako 40 verejných architektonických súťaží, z ktorých podstatnú časť tvoria súťaže, ktorých výsledkom budú zrekonštruované alebo novovytvorené verejné priestory.

zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Z týchto peňazí bude môcť byť zrekonštruované Komenského námestie, Jurigovo námestie, zrevitalizovaný Sad Janka Kráľa, promenáda na Železnej studničke, vyriešená doprava a parkovanie na Kamzíku a zrevitalizované mnohé ďalšie verejné priestory, ktorých zoznam rovnako ako v prípade ciest bude dostupný na web stránke mesta spolu s pravidelnými informáciami, v akom štádiu sa konkrétny projekt nachádza. 

Vyrovnávanie výpadku príjmov mesta 

Opatrenia, ktoré prijala vláda v minulom období, hlavne tzv. chodníková novela, povinné zvyšovanie miezd vo verejnej správe o 10 %, príplatky za prácu cez víkend a v noci, alebo posledné zníženie sadzby dane z príjmu fyzických osôb, majú na rozpočty samospráv negatívne dôsledky. 

Len posledné menované opatrenie znamená čistý ročný výpadok príjmov mesta Bratislava vo výške 8 mil. eur a o ďalšie 4 mil. eur menej dostanú v dôsledku nižšej sadzby dane z príjmu FO mestské časti. 

zdroj: unsplash.com

„Výpadok príjmov z uvedených opatrení vlády alebo parlamentu v kombinácii s negatívnou prognózou ekonomického vývoja znamená, že mesto ani mestské časti by nemohli realizovať svoje očakávané,  investičné a rozvojové projekty a vážne by to mohlo ohroziť aj kvalitu a rozsah už poskytovaných služieb. Týka sa to hlavne oblasti starostlivosti, vzdelávania a dopravy, čo sú spravidla najväčšie výdavky mesta a mestských samospráv,” píše mesto.

Bratislava ide po vzore ostatných miest 

Na spomenuté opatrenia vlády a parlamentu a na zlú situáciu z pohľadu očakávaných príjmov samospráv už reagovali aj ostatné krajské mestá. Svoje sadzby dane z nehnuteľnosti postupne zvýšili a Bratislava by pri zachovaní súčasného stavu bola v budúcom roku mestom s najnižšou sadzbou dane z nehnuteľnosti spomedzi všetkých krajských miest. 

zdroj: unsplash.com

Bratislava získala pred niekoľkými dňami priamu dotáciu od vlády vo výške 10 mil. eur a časť problému s budúcoročným rozpočtom má tak sanovanú. 

Čítaj viac: Vláda už rozdelila peniaze pre Bratislavu. Kam investuje najviac?

Solidarita s mestskými časťami

Bratislavu netvorí len mesto, ale aj mestské časti a spoločne zodpovedajú aj za kvalitu života v nej. Mestským častiam mesto odovzdáva 50% výnosu dane z nehnuteľností a mestské časti sú na týchto financiách bytostne závislé. 

„Zvýšená sadzba dane z nehnuteľnosti je legitímnym zdrojom vyšších príjmov mesta, ale primátor hlavného mesta sa verejne zaviazal, že k nej mesto pristúpi len keď nebude inej cesty a len vtedy, keď občanom Bratislavy bude zrozumiteľne odkomunikované, na čo budú takto získané financie použité. A hoci je tento návrh zvýšenia sadzby dane z nehnuteľnosti spoločnou iniciatívou mesta a mestských častí, svoj sľub plní,” píše sa na oficiálnom webe Bratislavy.

Zdroje: Matúš, Vallo, , rád, Bratislavu, Bratislava.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech