Je to oficiálne: Zabitie vlka sa na Slovensku stáva trestným činom

  • Vlk dravý sa stáva už od 1. júna chráneným živočíchom
  • Dlho očakávanú správu potvrdil šéf enviro rezortu
vlk
TASR/Milan Kapusta
  • Vlk dravý sa stáva už od 1. júna chráneným živočíchom
  • Dlho očakávanú správu potvrdil šéf enviro rezortu

Minister životného prostredia Ján Budaj dnes podpísal dôležitú vyhlášku, vďaka ktorej bude zabitie vlka dravého na Slovensku trestným činom. Ako prvý o tom informoval Denník N. Spoločenská hodnota tohto zvieraťa je v našej krajine na úrovni 3000 eur. Vyhlášku k zákonu teraz putuje do medzirezortného pripomienkového konania.

„Dôsledkom súčasného stavu, ktorý umožňoval lov, bolo narušovanie štruktúry a správania svoriek. Svorky, ktorým poľovníci odstrelili vodcov, začali uprednostňovať lov oviec a podobných hospodárskych zvierat, ako ľahšie dostupnej potravy,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Nie všetkým sa novinka pozdáva, proti je napríklad Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku ako aj Slovenská poľovná komora: „Zatiaľ čo Slovensko trápi pandémia koronavírusu, ekonomická kríza, kríza živočíšnej výroby a stavy oviec sú historicky najnižšie, minister Budaj namiesto riešenia skutočných problémov krajiny, prispieva k poklesu sebestačnosti a vyšším nákladom na chov hospodárskych zvierat. Pán Budaj týmto počinom skutočne likviduje slovenské ovčiarstvo pod rúškom ochrany životného prostredia. Takéto opatrenia envirorezortu naozaj krajine nepomôžu,“ dodala SPK.

Vlka bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať čí vymieňať. Pokiaľ by vlk spôsobil škody na majetku alebo domácich zvieratách, musí poškodený v žiadosti okrem iného opísať opatrenia, ktoré boli vykonané na zabránenie vzniku škody. K žiadosti o náhradu škody sa uvádzajú aj doklady, ktoré preukazujú vzniknutú škodu. Príslušný úrad životného prostredia k tomu priloží video alebo fotodokumentáciu. Medzi chránené živočíchy patrí napríklad bobor vodný, vydra riečna, medveď hnedý či rys ostrovid. 

Súhlasíš s tým, že bude vlk chráneným živočíchom?

Už pred rokom sa 29 mimovládnych organizácií obrátilo na bývalú ministerku Matečnú a bývalého ministra Sólymosa a žiadalo, aby sa vlk prestal loviť. Výzvu organizácií podporilo aj 51 835 občanov, no aj tak nebola vypočutá.

„Sme presvedčení, že v súvislosti s úlohou vlkov pri udržiavaní funkčnosti lesných aj nelesných ekosystémov a ich pozitívnym vplyvom na zdravie populácií kopytníkov, ako aj z dôvodu vysokých škôd, ktoré spôsobujú kopytníky v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, je potrebné zaviesť celoročnú ochranu vlka na Slovensku,“ píšu vo verejnej výzve.

Len Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora hlási ročne škody na plodinách spôsobené poľovnou zverou v desiatkach miliónov eur. Za rok 2017 dosiahli škody podľa komory 16,8 milióna eur, za rok 2018 až 19,8 milióna eur.

vlk, polovnik
zdroj: TASR/Martin Palkovič, DPA

„Zastavenie lovu vlkov a zavedenie ich úplnej a dôslednej ochrany na celom území Slovenska zvýši pozitívny vplyv vlkov na zdravotný stav diviakov a jeleňov, prirodzeným spôsobom prispeje k likvidácii prírodných ohnísk moru v populácií diviakov a tiež k predchádzaniu hospodárskych škôd,“ objasňujú.

Zelený rezort má v rukách 1 miliardu eur

Minister Budaj oceňuje podporu vlády, ale podľa neho ochrana životného prostredia musí byť nielen prioritou vlády, ale aj každého z nás osobne. Ocenil, že zelený rezort získal v Pláne obnovy gesciu nad jednou miliardou eur.

Tieto prostriedky budú smerovať na ochranu životného prostredia, biodiverzity, podporu nízkouhlíkového priemyslu a v konečnom dôsledku zdravia ľudí, podčiarkol minister Budaj a pokračoval:

„Najväčšia časť z tohto balíka, až 500 mil. eur, pôjde do komplexnej obnovy rodinných domov, 150 mil. eur smeruje do adaptácie na zmenu klímy a 350 mil. eur je určených na dekarbonizáciu priemyslu.“ Navyše, zelenší svet nemusí automaticky znamenať hospodárske problémy:

„Dobre navrhnuté programy adaptácie na zmenu klímy môžu vytvoriť nové podnikateľské príležitosti a pracovné miesta, ktoré sú nevyhnutne potrebné na trvalé a udržateľné zotavenie ekonomiky,“ ukončil minister Budaj.

Zdroje: Denník N, MŽPSR, SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech