Joj musí opäť platiť za to, že pochybila. Dostala pokutu za umiestňovanie produktov

  • Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá na Slovensku dozerá na rozhlasové a televízne vysielanie, opäť rozdávala pokuty
  • Tentokrát si finančnú sakciu odniesla televízia Joj, upozornenie dostali aj ďalšie tri slovenské televízie
Tim Mossholder pre Unsplash
  • Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá na Slovensku dozerá na rozhlasové a televízne vysielanie, opäť rozdávala pokuty
  • Tentokrát si finančnú sakciu odniesla televízia Joj, upozornenie dostali aj ďalšie tri slovenské televízie

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom zasadnutí aj tentokrát rozdávala finančné sankcie. Televízia Joj bude musieť platiť 2 500 eur za to, že počas vysielania nedostatočne informovala o umiestňovaní produktov na začiatku, na konci a pri jeho pokračovaní pri prerušení.

Televízia dostala aj upozornenie za porušenie zákona, podľa ktorého počas vysielania športového podujatia ACB MMA 84: Toledo vs. Vegh v apríli na stanici Joj Plus za to, že nedodržala požiadavku o tom, že reklamné šoty je možné zaradiť iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom. 

RVR začala voči vysielateľovi MAC TV, programová služba Joj Plus, správne konanie vo veci možného porušenia ochrany maloletých, ku ktorému mohlo dôjsť tým, že 8. septembra 2018 o cca 20:12 hod. odvysielal Mafstory označený ako nevhodný pre maloletných divákov do 15 rokov.

Zobraziť celú galériu (1)
zdroj: Steve Johnson/Unsplash

Na pretrase bola aj relácia Občan za dverami, ktorú odvysielala Jednotka. Dôvodom bol príspevok Nová Dubnica – starý prístup II. Televízia podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu nedodržala objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. RTVS dostala od Rady upozornenie.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech