Karanténa v štátnych zariadeniach je oddnes povinná pre každého, kto sa vráti zo zahraničia

  • Doteraz museli ísť do povinnej karantény v štátnych zariadeniach len tí, ktorých príchod na Slovensko organizovalo ministerstvo zahraničných vecí
Karanténa
Zdroj: Unsplash
  • Doteraz museli ísť do povinnej karantény v štátnych zariadeniach len tí, ktorých príchod na Slovensko organizovalo ministerstvo zahraničných vecí

Karanténa v štátnych zariadeniach je oddnes povinná pre všetkých ľudí, ktorí pricestujú na Slovensko zo zahraničia. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí (MZV) na svojej webovej stránke. Celková dĺžka izolácie by mala trvať 14 dní. V štátnom zariadení zostanú vracajúci sa Slováci do vykonania testu na koronavírus, zvyšok izolácie budú môcť stráviť doma. Rezort diplomacie tiež upozorňuje na predbežnú registráciu pre ľudí, ktorí sa chcú na Slovensko vrátiť.

„Od 6. apríla 2020 od 7.00h sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom‚“ píše sa na stránke rezortu diplomacie. Potrebný registračný formulár je dostupný na stránke https://navraty.mzv.sk.

„Izolácia v štátom určenom zariadení je povinná pri akejkoľvek forme cestovania, či individuálnej alebo organizovanej. Izolácia v štátom určenom zariadení trvá po dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky Covid-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní,“ informuje ministerstvo s tým, že karanténa je následne nariadená aj všetkým ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti.

Rezort však upozorňuje na výnimky z izolácie, ktoré platia pre tehotné ženy, ľudí s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, s onkologickým alebo psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunityt. Ľudí s osobitnými výživovými potrebami, s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, s metabolickými poruchami, s epilepsiou, s mentálnou poruchou, so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými zreteľa hodnými závažnými zdravotnými stavmi a potvrdenie o tomto zdravotnom stave doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára.

Povinnosť nastúpu do karantény sa netýka ani ľudí nad 75 rokov či ľudí, ktorí na Slovensku požívajú diplomatické výsady a imunity a taktiež ich blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc Slovenska. Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Izolácia v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje ani na maloletých, ktorí bez sprievodu vstupujú na slovenské územie. Nariadená je im izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní, a to i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech