Keď sa nápa­dy menia na biz­nis

TS / 12. decembra 2014 / Tools a produktivita

Už v uto­rok sa uzav­rie prvá fáza prvé­ho slo­ven­ské­ho star­tup akce­le­rá­to­ra The Spot Boos­ter. Pred odbor­ným pub­li­kom sa počas Demo Day odpre­zen­tu­je 10 najús­peš­nej­ší­ch pod­ni­ka­teľ­ský­ch nápa­dov, kto­ré sa posta­vi­li za jeden inten­zív­ny mesiac na nohy. Z neis­tej myš­lien­ky “z uli­ce” až k reál­ne­mu biz­nis pro­jek­tu.

 

Demo Day ukončí prvú fázu Boostru, tzv. Idea Market a investori spolu s odbornou porotou vyberú najkvalitnejšie projekty, ktoré postúpia do nadväzujúcej fázy – inkubácie.  Cieľom Demo Day je ukázať, že účastníci Idea Marketu sú pripravení predstaviť svoj startup investorom a tiež na projekte ďalej pracovať. Tento večer bude pre nové startupy odrazovým mostíkom k získaniu prvého financovania a posunu v programe Booster.

 

Ako akcelerátor The Spot Booster funguje?

 

The Spot Booster je na Slovensku ojedinelý projekt, ktorý ponúka ľudom s chuťou založiť a pracovať na vlastnom startupe, priestor na prechod od nápadu až k reálnemu biznisu.Program je navrhnutý tak, aby sa na začiatku identifikovali nové potencionálne nápady, otestovali sa na  reálnom trhu, vyvinul sa prvý prototyp a vo finále, aby sa produkt či služba nasadili na relevatný trh.

 

 

The Spot Booster sa skladá z troch fáz: IDEA MARKET, INKUBÁCIA, AKCELERÁCIA.

 

IDEA MARKET pomáha odhaľovať príležitosti a ich potenciál. Počas 1 mesiaca pracujú startup tímy na večerných workshopoch na analýze svojich nápadov, konkurencie či trhu. Sami na sebe zisťujú, či sú schopní dať vlastnému projektu celý svoj dostupný čas a či im vyhovuje práca v startup ekosystéme.

 

INKUBÁCIA umožní startupom aj vďaka úvodnému financovaniu a podpore Booster expertov za 2 mesiace overiť nápad u potencionálnych zákazníkov, vyladiť produkt, získať úvodný záujem a komplementárny tím. Po absolvovaní Inkubátora má tím jasno, čo robí, pre koho, aké sú jeho silné stránky a je pripravený predávať a prezentovať svoj produkt investorom.

 

AKCELERÁCIA projektom otvára dvere a jej hlavným cieľom je získať čo najviac hodnoty – zákazníkov, záujmu odbornej verejnosti, či partnerstiev. Pomocou dodatočnej investície sa možu startupy sústrediť na vstup na relevantné trhy a pokračovať v zlepšovaní produktu podľa spätnej väzby zákazníkov.

 

 

Toto sú tímy, ktoré sa počas utorkového DemoDay predstavia investorom:

 

1. Public Ticketing System – Mobilná UX platforma pre elektronický predaj lístkov na verejnú dopravu

 

2. Signee – Predaj a marketing existujúcej aplikácie, ktorá umožňuje tabletom bez prístupu na internet overovať a identifikovať podpisy

 

3. ProGuidie – Užívateľsky pohodlné a bezpečnostné online riešenie pre správu, kontrolu a reportovanie v oblasti projektov

 

4. Waitie – Mobilná aplikácia, ktorá bez nutnosti inštalácie okamžite komunikuje objednávky hostí v reštauráciách alebo hoteloch

 

5. TipsterBox – Otvorená platforma, ktorá v reálnom čase sprístupňuje a analyzuje aktuálne uzatvárané športové stávky

 

6. Track Shop – Analytický produkt pre offline obchody, ktorý sleduje správanie zákazníkov

 

7. GoDiscover – Mobilná aplikácia pre cestovanie, ktorá na základe individuálnych požiadaviek cestovateľa vytvorí špeciálnu trasu po pamiatkach a mestách, presne podľa želaní užívateľa.

 

Komu držíte palce vy? :)

 

Zdroj: TS, thespot.sk

Pridať komentár (0)