Kontroverznú kampaň Absolutky riešila aj Rada pre reklamu, takto sa s ňou popasovala

  • Odvážna kampaň z minulých týždňov, za ktorú sa postavila Absolut vodka, sa dostala aj na Radu pre reklamu
  • Značka sa Slovákom snažila ukázať, že xenofóbia a rasizmus nie sú tou správnou cestou, ktorou by sa ľudia v tejto krajine, ale aj na celom svete, mali uberať
absolutka
Absolut
  • Odvážna kampaň z minulých týždňov, za ktorú sa postavila Absolut vodka, sa dostala aj na Radu pre reklamu
  • Značka sa Slovákom snažila ukázať, že xenofóbia a rasizmus nie sú tou správnou cestou, ktorou by sa ľudia v tejto krajine, ale aj na celom svete, mali uberať

Rada pre reklamu zaevidovala sťažnosti od troch fyzických osôb, pričom jednej z nej prekážalo, že reklama dehonestuje slovenskú ľudovú pieseň a kroj a dievča v reklame pôsobí opito. Podľa sťažovateľa vyobrazenie modelky – mulatky v kontexte headlinu „Poď žiť. Ne­chaj žiť,“ nemá nič spoločné s reklamovaným produktom.

V druhej sťažnosti Rada riešila sťažnosť na to, že reklama je husto rozšírená na bilbordoch v mestách a dostala veľký priestor v médiách a na internete, pričom propaguje drogu, ktorá je podľa sťažovateľa zodpovedná za mnoho ľudských životov a rozvrátených manželstiev. Slogan má podľa sťažovateľa vzbudzovať nenávisť a podporovať napäté vzťahy v spoločnosti. Klamlivý má byť podľa jeho slov aj slogan, keďže hlavná aktérka reklamy je černošského vzhľadu, čo môže vzbudzovať dojem, že Slovensko je africká krajina, a tým pretvárať slovenskú históriu, zvyklosti ako aj pôvod Slovanov a Európanov.

Tretia sťažnosť poukazuje na umiestnenie vonkajšej reklamy na konkrétnych zastávkach MHD, ktoré sú v blízkosti viacerých škôl, navštevovaných maloletými osobami.

Aj napriek trom rôznym sťažnostiam Rada dospela k záveru, že nie sú opodstatnené a kampaň označila za etickú.

Reklamná kampaň, vrátane jej dejovej línie a spôsobu spracovania je v kontexte  cieľa a hlavnej myšlienky kampane – upozorňovanie na nevyhnutnosť nediskriminácie v spoločnosti. Reklama nedehonestuje slovenskú ľudovú pieseň, ani iné symboly, ktoré sa so Slovenskom spájajú. Využitie piesne je v reklame opodstatnené a v súlade s jej komunikačným posolstvom. Taktiež skutočnosť, že hlavná hrdinka má na sebe časť ľudového odevu nemožno v tomto prípade považovať za neetické,” vysvetľuje Rada.

Ako ďalej dodáva vo svojom vyjadrení, neetický a diskriminačný je naopak prístup, ktorý spája a podmieňuje nosenie kroja vo vzťahu k farbe pleti, či národnosti. V predmetnom prípade text použitý v reklame „Slovenské mamičky, pekné dcéry máte,“ je spojený s vyobrazením dievčaťa, ktoré je Slovenkou.

Práve preto má Komisia za to, že reklama nie je zavádzajúca a nezneužíva neznalosť priemerného spotrebiteľa, keďže vzťah občianstva, či národnosti nie je viazaný na farbu pleti. Rovnako sa Arbitrážna komisia Rady pre reklamu pozrela aj na ďalšie dve sťažnosti.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech