Ktorá vysoká škola znamená najväčší plat? TOP 9 odborov, kde sa zaručene uplatníš

  • Najväčší záujem je o absolventov informatiky, strojárstva a ekonomiky
  • Aj s titulom zo Slovenskej technickej univerzity je možné vybudovať globálnu firmu, príkladom je Miroslav Trnka z ESET-u
  • Až 98 % absolventov Materiálovotechnologickej fakulty STU si nájde prácu do dvoch mesiacov od získania titulu
Untitled design
ESET, Christian Wagner
  • Najväčší záujem je o absolventov informatiky, strojárstva a ekonomiky
  • Aj s titulom zo Slovenskej technickej univerzity je možné vybudovať globálnu firmu, príkladom je Miroslav Trnka z ESET-u
  • Až 98 % absolventov Materiálovotechnologickej fakulty STU si nájde prácu do dvoch mesiacov od získania titulu

Nedostatkovými absolventmi na Slovensku sú stále informatici, strojári a technici. Práve technické odbory sa nemusia báť uplatnenia a roky driny sa začínajú úročiť bezprostredne po získaní diplomu.  

Z analýzy od Profesie vyplýva, že najväčší záujem je o absolventov odborov spojených s informatikou a technikou. Jeden životopis takéhoto uchádzača si v priemere pozrelo takmer 8 zamestnávateľov.

Nezaostávajú ani absolventi strojárstva, techniky či ekonomiky. Tí v priemere zaujali viac ako päť firiem. Na konci rebríčka skončili absolventi umeleckých odborov, ktorých životopis si v priemere pozreli len približne dve firmy.

Stojíme na prahu 4. priemyselnej revolúcie

Prvý komerčný let do vesmíru súkromnou spoločnosťou podľa mnohých odštartoval 4. priemyselnú revolúciu. Veľký potenciál na trhu práce majú preto predovšetkým budúci inžinieri a technici. 

Megalomanské projekty technologického vizionára Elona Muska ukazujú, že limitom nie je ani naša planéta. Budúci inžinieri so znalosťou technológií a materiálov pred sebou majú svetlú budúcnosť a takmer neobmedzené možnosti. 

Jednou z fakúlt, ktorá svojim absolventom ponúka svetlú budúcnosť, je Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave.

Študenti sa na svoje budúce povolanie pripravujú v špičkovo vybavených počítačových učebniach a laboratóriách s využitím najmodernejších softvérov a high-end technológií.

Vďaka tomu si až 98 % absolventov dokáže nájsť prácu do dvoch mesiacov od získania inžinierskeho titulu. Ďalšou výhodou štúdia na MTF STU je možnosť úzkej spolupráce študentov so zaujímavými a úspešnými strojárskymi firmami.

V hre sú aj rôzne zahraničné študijné pobyty, ktoré pomôžu zdokonaliť jazykové schopnosti a môžu posunúť študentov priamo do svetovej firmy.


MTF STU nie je len o materiáloch. Otestujte si vedomosti v krátkom kvíze.

Môžem hasiť horiaci olej vodou?

Správne! Nesprávne!

Pomocou iónovej implantácie vieme základnému materiálu:

Správne! Nesprávne!

SCADA systém je softvér, pomocou ktorého je možné z centrálneho pracoviska monitorovať priemyselné a iné technické zariadenia a procesy a umožňuje ich ovládanie.  Čo znamená skratka SCADA?

Správne! Nesprávne!

Štruktúra ktorého materiálu je viditeľná na obrázku?

800px-Graphen AlexanderAlUS
Správne! Nesprávne!

Študijné programy budúcnosti

MTF STU ponúka uchádzačom na výber z 11 študijných programov. Medzi najatraktívnejšie patria výrobné technológie, mechatronika technologických zariadení či výrobné zariadenia a systémy.

Okrem technologických odborov potrebujú firmy aj riadiace či logistické pozície. Fakulta preto ponúka možnosť študovať aj personálnu prácu v priemyselnom podniku či priemyselné manažérstvo. Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia trvá 3 roky a v prípade inžinierskeho štúdia sú to ďalšie 2. MTF ponúka štúdium bez prijímacích skúšok.

Veľkou výhodou je tiež, že pri štandardnej dĺžke je štúdium bezplatné. Počas štúdia môžu študenti získať podporné štipendiá: odborové, sociálne, prospechové a mimoriadne. 

 

Najznámejší absolvent založil prvý slovenský unicorn

Medzi absolventov fakulty patrí aj Miroslav Trnka. V roku 1987 spolu s Petrom Paškom objavili jeden z prvých počítačových vírusov na svete a naprogramovali antivírusový softvér.

V roku 1992 spoluzaložil spoločnosť ESET, ktorá je dlhodobo jedným z lídrov v ochrane pred kybernetickými hrozbami. Dnes patrí k najhodnotnejším slovenským firmám, ktorá okrem Bratislavy sídli aj v Kalifornii. 

zdroj: loopnet.com

Aj na Slovensku je možné získať kvalitné vzdelanie a naštartovať svoju kariéru na svetovej úrovni. Možno aj ty raz založíš firmu, ktorej mrakodrap bude tróniť v centre slnečného Silicon Valley. Najprv však treba kvalitné vzdelanie.

Odrazovým mostíkom môže byť práve Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Druhé kolo prijímačiek na bakalárske štúdium je už v plnom prúde, prihlášky je možné podávať do 31.7.2020.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá