KVÍZ: Vieš chémiu lepšie ako školák na základnej či strednej? Otestuj si svoje znalosti

  • Chémia je veľmi potrebným predmetom v školskom vyučovacom systéme
  • Viaceré spoločnosti na Slovensku ponúkajú absolventom chemických škôl zaujímavé pracovné miesta
  • Otestuj sa, aké sú tvoje znalosti
pjimage (1)
Unsplash/Thisisengineering Raeng, Unsplash/Pawan Parihar
  • Chémia je veľmi potrebným predmetom v školskom vyučovacom systéme
  • Viaceré spoločnosti na Slovensku ponúkajú absolventom chemických škôl zaujímavé pracovné miesta
  • Otestuj sa, aké sú tvoje znalosti

Chémia je zásadná pre splnenie našich základných každodenných potrieb v oblasti zdravia, potravín, oblečenia, energie, vody a pôdy. Základné znalosti chémie ti pomôžu čítať a rozumieť etiketám výrobkov od potravín a zároveň ti tak môže pomôcť robiť rozhodnutia, ktoré budú prospešné pre tvoje telo.

Chémia je všade okolo nás a je veľmi dôležitým predmetom pre žiakov základnej a strednej školy. Vedieť niečo o chémii sa oplatí, pretože poskytuje vynikajúci základ pre pochopenie fyzického vesmíru, v ktorom žijeme. 

Absolventom chemických škôl sú ponukané zaujímavé pracovné miesta, či už na Slovensku alebo v zaraničí. Trúfneš si na oprášenie tvojich vedomostí? Otestuj si základné znalosti z chémie. 

Aký je chemický vzorec kuchynskej soli?

Unsplash/Wolfgang Hasselmann
Správne! Nesprávne!

Chlorid sodný – NaCl, nazývaný aj ako kuchynská soľ je dôležitá minerálna látka ľudskej a zvieracej potravy. Nie nadarmo na hovorí soľ nad zlato. Soľ je nevyhnutná pre správne fungovanie nášho organizmu. Bez nej by naše telo jednoducho neprežilo.

Pozitrón ma nasledujúci počet elementárnych nábojov

Wikimedia/Carl D. Anderson
Správne! Nesprávne!

Pozitrón – značka e+, je elementárna častica, ktorá je antičasticou elektrónu – značka e-. Je to zložka antihmoty, ktorá má kladný elektrický náboj +1e, a rovnakú hmotnosť ako elektrón. Existenciu pozitrónu ako prvý predpovedal Paul Dirac v roku 1928, pomocou Diracovej rovnice.

V ktorom roku publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev periodickú tabuľku prvkov?

Mendel Unsplash/Vedrana Filipovic
Správne! Nesprávne!

Periodická tabuľka chemických prvkov je tabulárna metóda zobrazenia chemických prvkov. Riadi sa periodickým zákonom, ktorý v roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Tabuľka zobrazuje pravidelne sa vyskytujúce trendy vo vlastnostiach prvkov v závislosti od ich protónového čísla.

Urči nukleonové číslo A a protónové číslo Z atómu vodíka:

Startitup
Správne! Nesprávne!

Nukleónové číslo určuje celkový počet protónov a neutrónov atómového jadra. Označuje sa horným indexom pred značkou prvku a označuje sa značkou A.

Ktorý z nasledujúcich materiálov sa používa v ceruzkách?

Unsplash/Sunbeam photography
Správne! Nesprávne!

Grafit alebo po starom tuha, tvorí kryštály šesťuholníkovej sústavy. V nich každý atóm uhlíka je viazaný 3 ďalšími atómmi uhlíka. Jednotlivé plošné roviny kryštálovej štruktúry grafitu sa navzájom viažu iba malými silami, a preto sa grafit ľahko stiera a používa na písanie.

Bronz je zliatina skladajúci sa z dvoch alebo viacerých kovov. Z ktorých?

Unsplash/Dan Cristian Padure
Správne! Nesprávne!

Bronz je zliatina medi s cínom, prípadne ďalších kovov v menšom množstve. Bronz je jedna z prvých zliatín vytvorená a využívaná človekom. Hlavnou prísadou zliatiny nikdy nie je zinok, vtedy sa zliatina nazýva mosadz.

Dusík je maximálne:

Unsplash/Greg Rosenke
Správne! Nesprávne!

Atómy V.A skupiny majú na valenčnej vrstve 5 elektrónov. Maximálna väzbovosť dusíka je 4, ostatné prvky zo skupiny môžu byť aj päťväzbové. Dusík je pri bežnej teplote plynná látka.

Ktorý z následujících prvkov patrí medzi kovy alkalických zemín?

Mendel Unsplash/Vedrana Filipovic
Správne! Nesprávne!

Kovy alkalických zemín sú chemické prvky 2. skupiny periodickej tabuľky prvkov. Patria sem vápnik – Ca, Stroncium – Sr, Bárium – Ba, a Rádium – Ra. Názov pochádza z toho, že ich zeminy reagujú s vodou za vzniku alkálie. Sú to striebristé, mäkké kovy s nízkou hustotou.

Ktorý z prvkov nepatrí medzi alkalické kovy?

Unsplash/Trnava University
Správne! Nesprávne!

Alkalické kovy sú prvky 1. A skupiny v periodickej tabuľke prvkov. Patria sem lítium – Li, sodík – Na, draslík – K, rubídium – Rb, cézium – Cs a francium – Fr. Sú vysoko reaktívne a vo voľnej prírode sa nenachádzajú v základnej forme. Ich pomenovanie pochádza z toho, že s vodou reagujú za vzniku alkálií.

Ktorá z uvedených zlúčenín patrí medzi hormóny?

Unsplash/Trnava university
Správne! Nesprávne!

Inzulín je peptidový hormón produkovaný Langerhansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy. Umožňuje, aby sa glukóza získaná z potravy dostala do vnútra bunky a tam bola premenená na energiu.

DNA sa nachádza predovšetkým:

DNA Unsplash/Brano
Správne! Nesprávne!

DNA je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi rast, delenie a regeneráciu bunky. Väčšinou je DNA v bunkovom jadre uložená ako dvojzávitnicová špirála, ktorej vlákna majú navzájom opačnú orientáciu fosfodiesterových väzieb.

Aký je systémový názov pre kyselinu mravčiu?

Unsplash/Bill Oxford
Správne! Nesprávne!

Systémový názov kyseliny mravčej je kyselina metánová, pretože je najjednoduchšia karboxylová kyselina. Je dôležitým medziproduktom v prírodných biochemických dejoch, vyskytuje sa v jedoch žihadiel včiel a mravcov. Práve odtiaľ pochádza aj jej slovenský nesystémový názov.

Ktorý prvok má najväčší podiel vo vzduchu?

Unsplash/Sonika Agarwal
Správne! Nesprávne!

Vzduch vo všeobecnosti je zmes plynov. Okrem hlavných zložiek kyslíka a dusíka obsahuje ešte vzácne plyny. Dusík tvorí podstatnú zložku vzduchu, až 78 %.

Čo udáva silu kyseliny?

Unsplash/Alex Kondratiev
Správne! Nesprávne!

Mieru sily kyselín a zásad vyjadruje hodnota ich disociačných konštánt. Na základe hodnoty disociačnej konštanty zásady alebo kyseliny určujeme ich silu. Teda čím je hodnota disociačnej konštanty kyselín väčšia, tým je kyselina silnejšia. Čim je hodnota disociačnej konštanty zásady väčšia, tým je sila zásady väčšia.

Vieš chémiu lepšie ako školák na základnej či strednej? Otestuj si svoje znalosti
Chceš si oprášiť svoje vedomosti z chémie? Zisti ako si na tom

DNA

Tento test sa ti veľmi nepodaril. Opráš staré zošity a vyskúšaj si overiť svoje znalosti ešte raz.
Chceš si oprášiť svoje vedomosti z chémie? Zisti ako si na tom

DNA

Dobre, s niečím si sa potrápil, no niečo si hravo zvládol.

DNA

Skvelé! S chémiou nemáš žiaden problém a zo školy si z toho veľa pamatáš. Len tak ďalej!

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech