Lekári v Banskej Bystrici používajú ako jediní na Slovensku pri operácii mozgu najmodernejší navigačný systém

  • Vďaka najmodernejšej neuronavigácii neurochirurgovia z Banskej Bystrice operujú aj nádory a poškodené cievy, na ktoré by si ešte pred rokom netrúfli
  • Neuronavigácia novej generácie stála 673-tisíc eur
  • Doposiaľ s ňou odoperovali už 140 pacientov
celll
fnspfdr.sk,RTVS
  • Vďaka najmodernejšej neuronavigácii neurochirurgovia z Banskej Bystrice operujú aj nádory a poškodené cievy, na ktoré by si ešte pred rokom netrúfli
  • Neuronavigácia novej generácie stála 673-tisíc eur
  • Doposiaľ s ňou odoperovali už 140 pacientov

Operácie na mozgu patria medzi najnáročnejšie chirurgické výkony. Aj najmenšia odchýlka pri pohybe nástroja v štruktúrach mozgu by mohla mať pre pacienta fatálne následky v podobe straty reči, zraku alebo ochrnutia časti tela.

Pri odstránení nádoru v mozgu alebo pri inom probléme, pomáha lekárom v Rooseveltovej nemocnici najmodernejší navigačný systém StealthStation S8. Navigačný systém im umožňuje presne lokalizovať anatomické štruktúry, precízne sa dostať na miesto operačného zákroku a v súčinnosti so zobrazovacím systémom doslova vedie lekára na potrebné miesto s absolútnou presnosťou.

zdroj: fnspfdr.sk

„Operácie mozgu sú aj osem hodín trvajúce výkony. Výhodou novej technológie je aj to, že skrátili dĺžku operácie. Ďalšie výhody prináša pacientom v podobe kratšej hospitalizácie a rýchlejšej rekonvalescencie,“ vysvetľuje Ján Šulaj, prednosta Neurochirurgickej kliniky SZU.

zdroj: fnspfdr.sk

„Navigácia patrí vo vyspelých krajinách k štandardnému vybaveniu neurochirurgických pracovísk a trend je taký, že operovať mozog bez použitia tejto technológie by v budúcnosti už nemuselo byť považované za lege artis,“ dopĺňa prednosta.

Systém funguje podobne ako GPS navigácia. Namiesto mapy sa lekárom zobrazuje mozog pacienta s presne naplánovanými bodmi operačného zákroku. Na ich určenie slúži predchádzajúce nasnímanie pomocou zobrazovacieho systému (CT, magnetická rezonancia lebo obe spoločne), pričom tieto/snímky sa posielajú priamo do navigačného systému na operačnom sále.

zdroj: fnspfdr.sk

„Podobne ako v aute – po zadefinovaní cieľa systém určí cestu a navedie nás presne na stanovený cieľ. Ak by sme, obrazne povedané, zišli zo správnej cesty, tak nás systém intraoperačného monitoringu, ktorý sa využíva spolu s navigáciou, okamžite upozorní,“ vysvetľuje profesor Galanda, zakladateľ neurochirurgie vo FNsP F. D. Roosevelta, ktorý operácie s pomocou neuronavigácie zavádzal ako prvý v SR.

zdroj: fnspfdr.sk

„Neurochirurgia patrí medzi naše nosné medicínske programy a teším sa, že sa nám podarilo ako prvým na Slovensku získať pre našich pacientov túto najmodernejšiu technológiu. V našej nemocnici pracujú špičkoví odborníci, ale na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti potrebujú aj vybavenie, ktoré drží krok s najnovšími medicínskymi trendmi,“ približuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Komplexný neuronavigačný integrovaný systém na neurochirurgické zákroky sa skladá zo siedmych komponentov a v banskobystrickej nemocnici ho používajú od marca 2018. Obstarávacia cena systému bola 673 tis. Eur bez DPH. Nemocnica nákup financovala z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá