Má 20 rokov a na konte už viaceré ocenenia. Mladý Slovák vyvíja alternatívne opaľovacie krémy

  • Peter Škripko je držiteľom ocenenia LEAF Award 2018 za vývoj nového druhu opaľovacieho prípravku, na ktorom pracoval s bývalým spolužiakom Jánom Maťfkom
  • Spolu sa zúčastnili vedeckej súťaže v Moskve a vlani získali 4. miesto na súťaži Intel ISEF 2019 v USA, čo je najväčšia vedecká súťaž na svete pre mladých vedcov, na ktorej sa mohli stretnúť aj s držiteľmi Nobelovej ceny
  • V porovnaní so západnými štátmi v podpore pre mladých vedcov však neskutočne zaostávame
Peter Škripko
  • Peter Škripko je držiteľom ocenenia LEAF Award 2018 za vývoj nového druhu opaľovacieho prípravku, na ktorom pracoval s bývalým spolužiakom Jánom Maťfkom
  • Spolu sa zúčastnili vedeckej súťaže v Moskve a vlani získali 4. miesto na súťaži Intel ISEF 2019 v USA, čo je najväčšia vedecká súťaž na svete pre mladých vedcov, na ktorej sa mohli stretnúť aj s držiteľmi Nobelovej ceny
  • V porovnaní so západnými štátmi v podpore pre mladých vedcov však neskutočne zaostávame

Stojíš za projektom, ktorý hľadá odpoveď na to, čím sa dajú nahradiť syntetické látky v opaľovacích krémoch, ktoré sú na trhu bežne dostupné. Ako si sa k tejto téme dostal?

Počas leta musím často používať opaľovací prostriedok, lebo mám nižší obsah pigmentu v  pokožke. Dopočul som sa tiež o viacerých potenciálne negatívnych látkach v opaľovacích prípravkoch, ktoré môžu byť pre ľudí škodlivé. So spolužiakom Jankom Maťfkom sme preto rozmýšľali o alternatíve k syntetickým prípravkom, ktorá by bola účinná, na báze prírodných látok, a lacná. Keďže rastliny sú každodenne vystavované UV žiareniu sme sa rozhodli hľadať mechanizmy a látky v nich, ktoré by sme mohli aplikovať do nášho prípravku.

 

Aká je podľa teba súčasná situácia na trhu s opaľovacími krémami?

Čo sa týka syntetických opaľovacích prípravkov, tie sú na trhu bežne dostupné a používa ich skoro každý. Keď sme prišli na tento nápad chceli sme zistiť, či na trhu existuje niečo podobné. Našli sme však len alternatívy na báze rastlinných olejov, ktoré sú však menej účinné ako naša alternatíva a používa ich len malá skupina ľudí. V dnešnej dobe však ľudia hľadajú alternatívy k bežne používaným syntetickým výrobkom či už ide o repelenty, zubné pasty a podobne.

 

S projektom si sa stal laureátom 3. ročníka LEAF Award v roku 2018. Čo ti toto ocenenie dalo?

Do LEAF Award som sa zapojil aj dva roky predtým s mojím projektom zaoberajúcim sa odstraňovaním zasolených pôd v Prešove – Solivare a vo svete, vtedy som však nebol úspešný. Po dvoch rokoch som si povedal, že to skúsim opäť. Získanie tohto ocenenia bolo pre mňa skutočným povzbudením do ďalšej práce. V rámci ročnej intenzívnej spolupráce s neziskovkou LEAF som mal možnosť spoznať skutočne zaujímavých ľudí.

zdroj: Peter Škripko

Ako ti pomohla finančná podpora, ktorú si vďaka oceneniu získal?

Časť prostriedkov som použil na môj osobný rozvoj v rámci ktorého som sa zúčastnil študentského pobytu v Anglicku, kde som sa zdokonalil v anglickom jazyku. Druhá časť bola určená na materiály a propagáciu projektu. Obzvlášť som si cenil možnosť aktívne komunikovať s ľuďmi z LEAF, ktorí mi boli vždy nápomocní.

 

Projekt si riešil ešte na strednej škole, kto ti okrem neziskovky najviac pomohol?

Projekt sme riešili s Jankom ako tím, kde každý vedel, čo má robiť. Počas neho sme stretli množstvo ochotných ľudí. Hlavnou hybnou silou všetkých projektov na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša určite bola a je Miriam Feretová spolu s ďalšími učiteľmi. Mimo školy nám svojím pohľadom a koordináciou pomáhal aj Marián Babinčák z Univerzity Pavla Jozefa Šafáčika v Košiciach (UPJŠ). Spolupracovali sme tiež s viacerými výskumnými inštitúciami na čele s Katedrou Biofyziky UPJŠ, Ústavom polymérov SAV, Ústavom experimentálnej fyziky SAV a s Petrom Gálom z Karlovej univerzity.

 

Pri realizácii projektu si oslovil práve Katedru biofyziky UPJŠ v Košiciach, ktorá ti poskytla priestor a prístroje na prvú časť jeho výskumu. Bolo ťažké ich presvedčiť?

Hneď od prvého momentu boli ľudia na Katedre biofyziky veľmi ochotní pomôcť nám s naším projektom, za čo sme im veľmi vďační.

 

V akom štádiu je projekt teraz? Budeme sa k prípravkom vedieť aj komerčne dostať?

Momentálne sme s Jankom prváci na univerzitách v Brne. Hlavne sa sústredíme na štúdium a projektu preto nedokážeme venovať dostatok času. Veríme, však, že v budúcnosti posunieme projekt o niekoľko úrovní vyššie a bude dostupní aj pre bežných ľudí.

 

Aká dlhá cesta je od vývoja produktu až kým sa dostane k spotrebiteľom?

Určite to trvá niekoľko rokov. Obzvlášť pri liekoch a kozmetických výrobkoch, ktoré si ľudia aplikujú na svoje telo. Produkt musí prejsť viacerými testami v laboratóriu, kde sa testuje jeho vhodnosť a účinnosť. Následne je potrebné pozorovať vplyv na ľudské bunky, zvieratá, ľudských dobrovoľníkov či získať príslušné povolenia.

 

S Jánom Maťufkom si sa pred dvomi rokmi zúčastnil aj medzinárodnej vedeckej súťaže Vernadskeho contest v Moskve, kde ste obsadili 1. miesto v kategórii Farmakológia, Biotechnológia a Potravinárska chémia. Aká tam bola konkurencia, s akými projektami prišli ostatní zúčastnení?

Každý projekt, ktorý sa dostane na medzinárodnú súťaž, musí prejsť viacerými kolami v rámci domovskej krajiny, čo samo o sebe vypovedá o kvalite daných projektov. V rámci medzinárodných súťaží, na ktorých sme sa zúčastnili sme si všimli, že sa súťažiaci často venovali aktuálnym problémom ako je znečisťovanie alebo civilizačné choroby.

zdroj: Peter Škripko

Vlani ste tiež získali 4. miesto na súťaži Intel ISEF 2019 v USA, čo je najväčšia vedecká súťaž na svete pre mladých vedcov. Čím bola táto súťaž iná?

Intel ISEF je súťaž, na ktorú sa snaží dostať každý jeden mladý vedec. Zúčastňujú sa jej štáty z celého sveta. Minulý rok sa v rámci súťaže prezentovalo okolo 1200 projektov. Táto súťaž je špecifická svojou veľkosťou, prestížnosťou a hlavne kvalitou prezentovaných projektov. V rámci súťaže je možné sa stretnúť aj s nositeľmi Nobelovej ceny.

 

Ako hodnotíš výhercov prvých troch miest?

V USA je ako kvalita projektu rovnako dôležitá aj schopnosť projekt predať a presvedčiť porotu. Myslím si, že ten rozdiel bol kombináciou týchto a mnohých ďalších faktorov. Boli sme však neskutočne šťastní, že sa nám podarilo na tejto súťaži uspieť.

Aká je v súčasnosti podpora pre mladých vedcov?

Podľa mňa v porovnaní so západnými štátmi neskutočne zaostávame. Je dôležité vzbudiť záujem žiakov o vedu už počas základnej a strednej školy, čo je hlavne úloha učiteľov. Počas absolvovania súťaží som sa stretol s veľkým množstvom aktívnych učiteľov, ktorí podporovali svojich žiakov, aby robili niečo viac. To je tá správna cesta. Oceňujem tiež prínos občianskeho združenia AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), ktoré organizuje rôzne akcie na podporu mladých vedcov.

 

Máš za sebou aj iné výskumy, kde na ne nachádzaš inšpiráciu?

Na mojej strednej škole bolo bežné, že žiaci robili niečo naviac. V čase, keď som ja alebo Janko začínali robiť projekty, sme boli inšpirovaní našimi spolužiakmi, či aktívnymi učiteľmi, ktorí povzbudzovali študentov v napredovaní.

zdroj: Peter Škripko

Momentálne študuješ v Brne, čomu sa konkrétne venuješ?

Študujem financie a právo na Masarykovej univerzite. Teda, som momentálne trošku ďalej od vedy 😊

 

Aké máš plány do budúcnosti?

Verím, že raz bude zo mňa špičkový ekonóm a hlavne človek so srdcom na správnom mieste.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK