Lidl dáva zbohom igelitkám. Reťazec vraj ušetrí 125 ton plastu ročne

  • Na Slovensku ešte stále pripadá na jedného obyvateľa ročne oveľa viac plastových tašiek, ako je priemerná spotreba občana EÚ
  • Už čoskoro bude malá plastová igelitka minulosťou v jednom zo slovenských reťazcov
  • Túto informáciu oznámil reťazec Lidl na svojom Facebooku so slovami a obrázkom, že toto je posledná 9 centová igelitová Lidl taška
flickr
  • Na Slovensku ešte stále pripadá na jedného obyvateľa ročne oveľa viac plastových tašiek, ako je priemerná spotreba občana EÚ
  • Už čoskoro bude malá plastová igelitka minulosťou v jednom zo slovenských reťazcov
  • Túto informáciu oznámil reťazec Lidl na svojom Facebooku so slovami a obrázkom, že toto je posledná 9 centová igelitová Lidl taška

Slováci už čoskoro v predajniach reťazca Lidl plastovú tašku na svoj menší nákup nedostanú. Reťazec totiž na svojom Facebooku oznámil, že s predajom najtenších igelitových tašiek končí. Túto informáciu sprevádza vizuál, na ktorom je zobrazená igelitka s logom a pri nej text, že toto je posledná 9 centová igelitová Lidl taška.

Reťazec tiež uvádza, že ročne tak životnému prostrediu ušetrí 125 ton plastu. Je pravda, že Slováci plastové tašky milujú, aj keď čoraz viac môžeme v uliciach a v obchodoch vidieť ľudí, ktorí si so sebou nosia vlastné nákupné tašky na viac použití. Na Slovensku však ešte stále na jedného človeka pripadá ročne až 466 tašiek, kým priemerná spotreba v EÚ je 200 tašiek na občana.

Zobraziť celú galériu (1)
zdroj: Facebook Lidl Slovensko

Dlhodobo sa snažíme obmedzovať plasty v našich predajniach – do roku 2025 klesne ich objem o pätinu. Ďalším krokom bude vyradenie jednorazových plastových výrobkov zo sortimentu v priebehu budúceho roka, vysvetľuje na svojej facebookovej stránke Lidl.

Značka ďalej odkazuje svojim fanúšikom, že sa stále zamýšľa, komunikuje s dodávateľmi a snaží sa napredovať v otázke znižovania plastov. „Na životnom prostredí nám veľmi záleží, preto sme sa rozhodli obmedziť používanie plastov o 20 percent do roku 2025,“ uvádza spoločnosť Lidl.

Do konca roku 2019 plánuje prestať s predajom plastových výrobkov na jedno použitie ako sú slamky, jednorázové poháre a šálky, taniere, príbory a vatové tampóny s plastovou paličkou vo všetkých svojich predajniach na Slovensku. Tieto produkty plánuje reťazec nahradiť výrobkami z alternatívnych a recyklovateľných materiálov.

„V oblasti nášho strategického postoja k plastom sledujeme jasný prístup, ktorý hovorí: nahradiť – obmedziť – recyklovať. Rozhodnutím prestať predávať plastové výrobky na jedno použitie znižujeme objem plastov a prispievame tak k nášmu zlepšeniu v tomto smere,“ hovorí v tlačovej správe konateľ Lidl za oblasť nákup Martin Nagy.

Potraviny Yeme zaviedli „Ropné embargo“

Po­tra­viny Yeme do­kázali Slovákom, že ži­votné pro­stre­die im nie je ľa­hos­tajné už na jeseň tohto roku, keď vyhlásili tzv. ropné embargo, ktorým oznámili, že končia s plastovými sáčkami v obchode.

„Uro­bili sme ďalší krok. Roz­hodli sme sa na­hra­diť všetky plas­tové tašky po­chá­dza­júce z ropy a ne­ob­no­vi­teľ­ny­́ch zdro­jov eko­lo­gic­kej­šími ma­te­riálmi. Od­nosné ige­li­tové tašky sme vy­ra­dili už dáv­nej­šie a te­raz pri­chá­dzajú na rad aj plas­tové sáčky na ovo­cie, ze­le­ninu a pe­čivo, ktoré na­hrá­dzame ich pa­pie­ro­vou al­ter­na­tí­vou. Ok­rem toho na­hra­dzu­jeme aj plas­tové obaly na ša­láty, ovocné šťavy a smo­ot­hies za bio plasty rast­lin­ného pô­vodu. Ro­bíme to nie preto, aby rop­ným šej­kom os­tali len oči pre plač, ale najmä kvôli po­citu zod­po­ved­nosti, kto­rý po­ci­ťu­jeme stále in­ten­zív­nej­šie. Kva­lita po­tra­vín to­tiž spo­číva aj v ich eko­lo­gic­kej udr­ža­teľ­nosti. A so zme­nami ne­kon­číme,“ ozna­muje na svo­jej stránke tím Yeme.

V Lidli si na menší nákup môžeš kúpiť papierovú verziu nákupnej tašky a tiež väčšiu plastovú tašku. Malé igelitové tašky má vo svojej ponuke naďalej Tesco či Kaufland, ktorý má však ekologickejšiu igelitovú tašku na viac použití.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech