Liečba ťažkého ochorenia na diaľku sa stane realitou. Na slovenský trh vstupuje jedinečný projekt

  • Na Slovensku štartuje unikátny projekt pre hypertonikov. Jeho garantom je člen predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti Allan Böhm
  • Pacienti vôbec prvýkrát dostanú komplexný návod na manažment svojho zdravotného stavu vrátane medicínskeho sledovania bez toho, že by sa fyzicky videli so svojim lekárom
  • Výsledkom projektu bude dopadová štúdia, mapujúca reálne využitie telemedicíny, interaktívnej intervencie a manažmentu pacienta na diaľku
SRDCE POD KONTROLOU.
SRDCE POD KONTROLOU
  • Na Slovensku štartuje unikátny projekt pre hypertonikov. Jeho garantom je člen predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti Allan Böhm
  • Pacienti vôbec prvýkrát dostanú komplexný návod na manažment svojho zdravotného stavu vrátane medicínskeho sledovania bez toho, že by sa fyzicky videli so svojim lekárom
  • Výsledkom projektu bude dopadová štúdia, mapujúca reálne využitie telemedicíny, interaktívnej intervencie a manažmentu pacienta na diaľku

Artériová hypertenzia je jeden z najzávažnejších rizikových faktorov, ktoré sú zodpovedné za najvyšší počet úmrtí, vrátane tých predčasných. Povedomie o tejto chorobe je však stále chabé. Podľa zdrojov WHO až polovica ľudí s hypertenziou nevie, že trpí touto chorobou a adekvátna liečba sa dostáva len ku každému piatemu pacientovi.

Žiadna bolesť a nenápadné príznaky

Ide však o civilizačné ochorenie, ktoré sa prejavuje krvným tlakom nad 140/90 mmHg nameraným opakovane pri dvoch rôznych vyšetreniach. Vysoký krvný tlak nebolí a jeho príznaky sú nenápadné.

Ťažkosti prichádzajú až po rokoch, keď nastáva poškodenie orgánov a môžu mať fatálne dôsledky. Cievna mozgová príhoda alebo srdcový infarkt je niekedy prvým a v najhorších prípadoch aj posledným prejavom neliečeného vysokého krvného tlaku, uvádza Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ročne pribudne na Slovensku takmer 30-tisíc ľudí s diagnózou vysokého krvného tlaku. Národný portál zdravia dodáva, že hypertenzia je nielen slovenský, ale aj celosvetový problém. Denne spôsobuje viac ako 20-tisíc úmrtí. Na Slovensku je hypertenzia spolu s inými kardiovaskulárnymi ochoreniami dlhodobo dôvodom najväčšieho počtu hospitalizácií, viac ako 15 % a úmrtí viac ako 48 %.

SRDCE POD KONTROLOU.
zdroj: SRDCE POD KONTROLOU.

Projekt, ktorý na Slovensku nemá obdoby

Slováci však odštartovali unikátny projekt, prostredníctvom ktorého sa usilujú šíriť povedomie o tejto chorobe. Podľa iniciatívy odborných spoločností manažujúcich hypertenziu: Charta 70/2023, je až 61% hypertonikov evidovaných v produktívnej vekovej kategórii 35 až 64 rokov, adekvátne liečené sú však len dve tretiny z nich.

„Deje sa tak najmä preto, že zvýšený tlak človek väčšinou necíti. Nie je teda motivovaný po ochorení aktívne pátrať, prípadne ho liečiť, ak už o ňom aj vie. Často sa stane aj to, že pri preventívnej prehliadke u lekára sa pacientovi nameria zvýšený tlak, no on sa už do ordinácie nevráti,“ vysvetľuje alarmujúce čísla kardiológ Allan Böhm, člen predsedníctva Európskej kardiologickej spoločnosti.

Medzi neliečených hypertonikov však patria aj tí, ktorí od lekárov nedostanú adekvátne odporúčania k ich životnému štýlu. U mnohých, najmä mladších pacientov s hypertenziou, síce nie sú indikované lieky, ale je potrebný zásah do spôsobu života. „Ten sa, žiaľ, často podceňuje, a to ako na strane pacienta, tak aj na strane lekára,“ dodáva Böhm.

Moderné riešenie, prístupné cez mobilný telefón

Vďaka projektu SRDCE POD KONTROLOU môžu tí, ktorí sa ho zúčastnia, včas zistiť, v akom stupni rizika sa nachádzajú a čo majú robiť, aby sa vyhli zhoršeniu zdravotného stavu. V prípade vyššieho stupňa hypertenzie sú klinicky podchytení lekármi. Projekt má pod palcom telemedicínska platforma Hilbi a tím kardiológov kliniky precíznej medicíny Premedix.

„V Premedixe sa snažíme o maximálnu personalizáciu medicíny, vďaka čomu dokážeme ušiť liečbu na mieru pacienta. Využívame k tomu telemedicínske zariadenia a platformy, akou je napríklad Hilbi. Tento prístup umožňuje udržiavať pacienta v úzkom terapeutickom okne (120-130/70-80mmHg), ktoré v štúdiách preukázalo najvýznamnejšiu redukciu srdcových infarktov, cievnych mozgových príhod a kardiovaskulárnej mortality,“ uzatvára člen predsedníctva.

Záver celého projektu tvorí dopadová štúdia, ktorá zmapuje reálne využitie telemedicíny, interaktívnej intervencie a manažmentu pacienta na diaľku s cieľom vytvorenia systematického nástroja, definujúceho novú cestu liečby srdcovo-cievnych chorôb.

„Tím lekárov a špecialistov nového programu zdravia chce klásť dôraz na zmenu životného štýlu v oblastiach pohybu, stravovania a psychológie, ako aj zlepšenia adherencie k liečbe,“ vysvetľuje riaditeľ Hilbi Health, Patrik Kmeč. „Našou ambíciou je zvrátiť nábeh na jednotlivé ochorenia, a tam, kde to už nie je možné, ponúknuť moderné riešenie, prístupné cez mobilný telefón.“

SRDCE POD KONTROLOU.
zdroj: SRDCE POD KONTROLOU.

Vyškolený personál, verejné priestranstvá, ale aj domáce prostredie 

Projekt aj s výslednou štúdiou bude realizovaný za pomoci vyškoleného personálu, mimo ambulancií a nemocníc, a to vo veľkých firmách a na verejných priestranstvách, ale aj v domácom prostredí.

Vo všetkých prípadoch budú k dispozícii na zapožičanie tlakomery OMRON, komunikujúce pomocou moderných technológií s telemedicínskou platformou Hilbi. Dáta sa budú prenášať priamo do lekárskeho softvéru Compu Group Medical.

Účastníci sa po diagnostike rozdelia do 3 skupín. V personalizovanom programe zdravia si okrem klinického manažmentu nájdu odporúčania ako cvičiť, čo jesť a kedy si merať tlak. To všetko za online asistencie špecialistov. Pacienti vo vyššom riziku a s potrebou klinického manažmentu budú sledovaní a manažovaní počas 6 mesiacov tímom kardiológov z Premedix kliniky.

„Pomocou telemedicínskej platformy Hilbi dokážeme s pacientom komunikovať, sledovať mu krvný tlak a upravovať liečbu bez potreby ambulantnej návštevy. Lekár má okamžitý prístup k hodnotám krvného tlaku pacienta, ktorého manažuje na diaľku. Ak to stav pacienta umožňuje, dávame prednosť režimovým opatreniam, ktoré sú pri ich dodržiavaní takmer vždy účinné,“ vysvetľuje prínos novej cesty kardiológ Allan Böhm. „Telemedicína vedie aj k efektívnej a včasnej úprave dávok prípadne zámeny lieku, a to prostredníctvom notifikácií a elektronického receptu.“

Malo by Slovensko viac investovať do zdravotníkov a nemocníc?

Projekt SRDCE POD KONTROLOU je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný vývoj zdravotného stavu ľudí. Od veľkých zamestnávateľov zapojených rámcovo s možnosťou skontrolovania rizika svojich zamestnancov s komplexným follow up, cez zdravotné poisťovne, až po jednotlivcov starajúcich sa o svoje rodiny.

„Našou ambíciou je zvrátiť nábeh na jednotlivé ochorenia, a tam, kde to nie je možné, ponúknuť moderné riešenie klinického manažmentu,“ uzatvára Patrik Kmeč.

Zdroje: Tlačová správa, vszp.sk, npz.sk, webnoviny.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie