Ako to vyzerá s Venture capitalom na Slovensku?

  • Venture capital je pre väčšinu ľudí ešte stále cudzím pojmom. Dlho panovala domnienka, že práve VC je to, čo na Slovensku chýba. Ako to vidia samotní predstavitelia VC? Na názor sme sa spýtali jedného z partnerov spoločnosti Limerock Fund Manager - Romana Čmelíka, ktorý nám bližšie predstavil aj samotný Limerock.
image_1412762719.png
  • Venture capital je pre väčšinu ľudí ešte stále cudzím pojmom. Dlho panovala domnienka, že práve VC je to, čo na Slovensku chýba. Ako to vidia samotní predstavitelia VC? Na názor sme sa spýtali jedného z partnerov spoločnosti Limerock Fund Manager - Romana Čmelíka, ktorý nám bližšie predstavil aj samotný Limerock.

Ako už z názvu počuť, Limerock nie je sám o sebe VC fondom. čím teda je?

Limerock Fund Manager je správcom VC fondu a manažuje kapitál, ktorý bol vyčlenený pre investície do inovatívnych malých a stredných spoločností na Slovensku.

 

Viete nám priblížiť, o ktorý fond sa jedná?

Volá sa JEREMIE Co-Investment Fund.

 

Pre väčšinu ľudí je Jeremie relatívne neznámym fondom, na čo je presne určený a aký objem kapitálu momentálne spravuje?

JEREMIE je iniciatíva Európskej komisie a Európskej investičnej banky, zameraná na nasmerovanie prostriedkov štrukturálnych fondov do oblasti malého a stredného podnikania. My sme konkrétne zodpovední za správu fondu s vyše 12 mil. EUR disponibilného kapitálu do zaujímavých spoločností a projektov, ktoré  majú rastový potenciál.

 

Ako ťažké je stať sa správcom takéhoto fondu? Predpokladám, že kritéria budú dosť prísne.

Za manažéra fondu nás vybral Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Európsky investičný fond má najvyšší rating kategórie AAA a je azda najväčším investorom do private equity a venture capital fondov. Výber našej spoločnosti za profesionálneho manažéra fondu prebiehal na základe náročného tendra, ktorý od začiatku až po koniec riadil Európsky investičný fond. Predložili sme našu ponuku a vo vysoko konkurenčnom prostredí s mnohými inými záujemcami a po podrobnej individuálnej previerke nás nakoniec board EIF schválil a od júna 2014 tak riadime JEREMIE Co-Investment Fund.

 

Na efektívnu správu portfólia je určite potrebný kvalitný tím ľudí. Ako je na tom Limerock?

Je toho treba viac. Napríklad aj čas, ktorého bohužiaľ máme málo, pretože výber správcov fondov bol naozaj dlhý. Ale ľudia tvoria základ úspechu, podobne ako všade inde. My sme na tom po stránke kapacít a kompetencií veľmi dobre. Slovenskí partneri Limerock Fund Manager (Roman Čmelík a Michal Jablonka) a náš fínsky partner (Teppo Kettula zo spoločnosti Aikagroup) sa vhodne dopĺňame a máme dlhoročné skúseností zo sveta transakcií, riadenia private equity fondov, financovania spoločností, tvorby inovačných schém, prípravy a posudzovania biznis plánov. Pomohli sme mnohým podnikateľom dosiahnuť úspech – a to už tak, že sme im poskytli alebo sprostredkovali kapitál alebo odborné služby pri konkrétnych úspešných projektoch.

 

Zároveň máme ďalších kolegov s podobnými skúsenosťami a v prípade potreby pracujeme so špecialistami na dané oblasti.

 

 

Ktoré segmenty sú pre vás v tomto čase najviac “hot”?  Kde by chcel Limerock investovať?

My sa vyhýbame profesionálnej slepote a zámerne sa snažíme odlišovať trendovosť od atraktívnosti konkrétnej príležitosti. Ak je niečo “hot”, je to väčšinou drahé a vysoko konkurenčné. To sú napríklad hneď veci, ktoré môžete vyhodnotiť aj negatívne, napriek tomu, že nejaký konkrétny segment je momentálne marketingovo a mediálne veľmi preferovaný.

Limerock chce nájsť spoločnosti, ktoré budú mať fundamenty na to, aby po nejakom čase a po použití nášho kapitálu boli vyvinutejšie, s hmatateľným produktom alebo službou, s prepracovaným plánom na útok na trhy a s viditeľnosťou udržateľnosti vlastného vývoja.

Za seba hovorím, že radšej budem investorom vo firme, o ktorej sa nepíše, ale ktorá je zisková, ako potrebovať ďalších x miliónov na vývoj a byť na mŕtvom bode.

 

Je takýchto spoločností na Slovensku dosť? Ak nie, čo by sa malo spraviť, aby tu bolo viacej kvalitných projektov?

To je zaujímavá otázka, trochu ako sliepka vajce problém. Netrúfam si povedať, či ich je dosť. Intuitívne asi každý bude súhlasiť s tým, že by ich mohlo byť viac, lebo sa verí, že tieto spoločnosti dokážu lepšie tvoriť hodnoty pre majiteľov aj pre zamestnancov, ale nedokážem to vyhodnotiť v absolútnom vyjadrení. Určite by bolo lepšie, ak by naša ekonomika umožňovala život inovatívnym a technologickým spoločnostiam. Lenže priestor pre životaschopné podnikanie sa nevytvorí len tak z ničoho. On vychádza z reálií konkrétnej ekonomiky: z ľudskej základne, transparentnosti prostredia, vymožiteľnosti práva.

Poviem to ináč, bolo by super, keby sme tu väčšinovo mali naakumolovaný spoločenský aj finančný kapitál, ale to je dlhodobý proces a tento kapitál sa nedá vytvoriť zo dňa na deň. Ruka v ruke s tým idú aj faktory ako dlhodobá politická stabilita a výchova k rešpektovaniu poctivého podnikania a poctivého zbohatnutia, ba priam až motivácia k tomu. Naopak, čoho tu máme dosť, je fascinácia karpatským typom podnikania a pokora až nečinnosť voči nefunkčným autoritám.

Akákoľvek podpora rozvinutého podnikania alebo podpora technológií vo všeobecnosti by mala byť univerzálna, nie selektívna na konkrétne projekty alebo trhové segmenty. Táto podpora by mala skôr byť v oblasti tvorby kvalitných zákonov, v motivovaní študentov stredných a vysokých škôl, v sprostredkovaní transferu základných podnikateľských (alebo start-upovských, ak chcete) znalostí.

 

Stihli ste už zainvestovať aj do niektorého zo slovenských startupov? Ak áno, do ktorého?

Fungujeme len od leta, no niekoľko investícií už máme rozpracovaných v pokročilých štádiách.

 

V akých výškach sa pohybujú investície do startupov a early stage firiem? Ako to je s ďalšími fázami? Investuje Limerock aj v neskorších fázach?

Výška investície sa odvíja od konkrétnych parametrov jednotlivých projektov a nie je možné určiť všeobecne reprezentatívnu výšku. Náš fond môže poskytnúť investíciu od cca. 50 tis. EUR až do výšky 2,75 mil. EUR.

Spoločnosti majú svoj životný cyklus, ktorý je zhruba pomenovaný ako ste spomínali: seed, start-up, early stage, second round atď. Toto nie je žiadna definovaná oblasť. Limerock vie poskytnúť kapitál slovenskej firme, ktorá má menej ako 250 zamestnancami obrat menší ako 50 mil. EUR alebo aktíva nepresahujúce 43 mil. EUR. Na slovenské pomery to je dosť rozvinutá fáza spoločnosti.

 

Pri investíciách sa jedná vždy iba o VC alebo investujete aj private equity?

Hovorí sa, že v private equity začínate s číslami, a potom sa snažíte všetko ostatné zmestiť do čísiel, pričom vo venture capital začínate s ľuďmi a až potom sa snažíte zistiť, aké čísla môžete dosiahnuť. Private equity chce vidieť ziskovú spoločnosť s históriou a s výhľadom do budúcnosti. VC chce vidieť technologicky motivovanú firmu, no takisto už s nejakými výsledkami a zdrojmi (minimálne ľudským). My sa svojou misiou vidíme na strane VC.

 

Keby ste mali zhodnotiť situáciu okolo výšky VC a počtu startupov na Slovensku, ako by toto zhodnotenie vyzeralo?

Progres je viditeľný na oboch stranách, najmä start-upov máme v poslednej dobe pomerne dosť, i keď ich prevažná väčšina je úplne na začiatku, vo fáze definovania nápadu. Kapitálu tu síce stále nie je veľa, na jeho väčší prílev však budú musieť dozrieť v prvom rade investičné príležitosti.

 

 

Pýtame sa to každého investora, spýtame sa aj vás. Čo by mal priniesť startup (okrem skvelého nápadu), aby vás presvedčil investovať do neho?

Jasnú konkurenčnú výhodu a stratégiu, pripravenosť a schopnosť kritického myslenia, príprava obranných stratégií, schopnosť poznať kedy je projekt v slepej uličke. A dôkaz, že najmä sám podnikateľ verí svojmu projektu, a to nielen slovne ale aj činmi.

 

Posledná otázka, kde sa s vami najbližšie bude dať stretnúť a porozprávať osobne? Je nejaký event alebo konferencia, na ktorú sa chystáte?

Zúčastňujeme sa eventov, nemá zmysel ale predstavovať žiadny fixný kalendár. Na webovej stránke sú priame kontakty na nás a radi sa stretneme s každým, kto bude mať záujem sa porozprávať s nami osobne.

 

 

Ďakujem vám za rozhovor

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech