Lin­gout: Už sa nestra­tí­te v pre­kla­de

Michal Tomek / 13. apríla 2014 / Tools a produktivita

Nie som síce prog­ra­má­tor, ale viem si pred­sta­viť, koľ­ko prá­ce a ner­vov sto­jí kóde­nie čoho­koľ­vek. Pre­to sú prog­ra­má­to­ri šťast­ní a vďač­ní za akú­koľ­vek pomoc, kto­rá im uľah­čí prá­cu. Jed­nu takú­to pomoc­nú ruku podá­va slo­ven­ský star­tup Lin­gout.

 

Vývojári majú na stole denne nejednu ťažkú úlohu. Jednou z nich je aj preklad ich aplikácie do iného jazyka. Musia nájsť prekladateľov, komunikovať s nimi a manuálne extrahovať text z kódu. Nehovoriac už o lokalizačnom testovaní. To ich zamestnáva od podstatných vecí a práce na riešení problémov.

 Od roku 2012 existuje lokalizačná a prekladateľská platforma pre aplikácia s názvom Lingout a stoja za ňou slovenskí vývojári. Michal Lenik je zakladateľom a súčasným CEO spoločnosti. Marek Szanyi je C++ vývojárom, ktorý má za sebou množstvo skúseností s vývojom softvéru a mobilných aplikácií už od roku 2010. Posledným členom zostavy je Adam Ciganek fungujúci ako web developer.

 Lingout pomáha s lokalizáciou vašej aplikácie, môžete zaznamenávať zmeny, prezerať si a komentovať preklady, a to všetko bez obmedzení na počet projektov. Cena za túto službu je na úrovni 9 eur mesačne, pričom ide o špeciálnu „launchovaciu“ cenu. Môžeme teda v budúcnosti očakávať jej zvýšenie.

Všetky funkcie aj s podrobným vysvetlením nájdete na webe. Na svojej aplikácii  – webrozhraní, dizajne, landing page, UX, UI - spolupracovali chalani z Lingout-u s digitálnou agentúrou Adbee.

 

 Lingout je jedným z desiatich startupov, ktoré získali možnosť pobudnúť nejaký čas v akcelerátore Wayra v Prahe. Súčasťou bude nielen startupové prostredie, priestory a mentoring, ale aj financovanie v sume 40 000 eur. Ako ich chalani využijú, a ako budú napredovať, sa isto dozviete v niektorom z našich ďalších článkov.

Aplikácia Lingout existuje v súčasnosti v beta verzii. Tá  bola spustená ešte vo februári, teda len nedávno. Ako píšu na svojom blogu, ocenia každú jednu pripomienku, ktorú im pošlete.

Ja vás teda môžem len pozvať k spoluúčasti na tomto diele, ktoré ocení hádam každý vývojár.

 

zdroj: lingout.com

Pridať komentár (0)