Lin­ke­dIN kúpil Lynda.com za $1.5 miliar­dy

Tomáš Kahn / 9. apríla 2015 / Lifehacking

Naj­väč­šia sociál­na sieť pre pro­fe­si­oná­lov na sve­te Lin­ke­dIN kúpi­la strán­ku Lynda.com, na kto­rej môže­me nájsť rôz­ne onli­ne kur­zy. Zdá sa, že LI už nech­ce byť iba sociál­nou sie­ťou, ale chce ľudom pomá­hať stať sa pro­fe­si­onál­mi v danej oblas­ti.

 

Portál Lynda.com bol založený v roku 1995 a jeho zakladateľmi sú Lynda Wainmanová a Bruce Heavin. Tento portál patrí už od svojho počiatku k špičke medzi portálmi, na ktorých môžeme nájsť online kurzy. Lynda ponúka online kurzy všetkých odvetví, za spomenutia stoja napríklad kurzy Photoshop, HTML, CSS, postupy riadenia, marketing, manažment a mnoho ďalších. LinkedIN odkúpil Lyndu za $1.5 miliardy. Na stránke blogu spoločnosti LinkedIN píše jeho samotný CEO Jeff Weiner o tom, ako táto akvizícia pomáha posunúť LinkedIN bližšie k cieľu a tým je uľahčiť spojovací proces medzi zamestnávateľmi a uchádzačmi o prácu. CEO Lynda.com, Lynda Wainman, opísala tento krok a veľmi pozitívny pre obe strany, pretože Lynda je podľa jej slov to, čo presne LinkedIn doteraz chýbalo a to zdokonaľovať zručností uchádzačov o prácu.

Samotný LinkedIN sa zatiaľ nevyjadril presne k tomu, aké plány má s Lyndou, avšak môžeme len predpokladať, že sa ho pravdepodobne bude snažiť zakomponovať do svojho produktu.

 

 

zdroj: TechCrunch

Pridať komentár (0)