Architektonická súťaž o návrh symbiotického bývania pre slovenské rodiny pozná víťazov

  • Súťaž Kratiny predstavuje trochu iný pohľad na možnú formu súťaženia v oblasti architektúry.
ar
archinfo.sk
  • Súťaž Kratiny predstavuje trochu iný pohľad na možnú formu súťaženia v oblasti architektúry.

Predmetom verejnej architektonickej súťaže Kratiny 2+ bol návrh dvoch rodinných domov a seniorskej bunky v kontexte s komplexným návrhom využitia pozemku pre tri generácie. Cieľom bolo čo najoptimálnejšie usporiadanie objektov v snahe získať priestorovo a funkčne bezkolízne prepojenie spoločných zón a zároveň zachovať istú mieru súkromia jednotlivých rodín. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť symbiotické bývanie dvoch mnohopočetných rodín ako aj seniorskej bunky. Zámerom bolo vytvoriť dva samostatné rodinné domy so zdieľanými pridruženými funkciami a záhradný domček.

Súťaž bola hodnotená dvojkolovo. Do prvého kola súťaže bolo doručených 15 súťažných návrhov. Porota v zložení: Ing. arch. Martin Grébert, Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Juraj Duška, Ing. arch. Alexander Hollý, Ing. arch. Barbora Obertová, ArtD., Ing. arch. Dušan Dinaj vybrala 6 súťažných návrhov, ktoré postúpili do druhého kola súťaže.

Pre viac informácii klikni na Archinfo.sk.

V druhom kole boli súťažiaci pozvaní aby prezentovali svoje návrhy pred porotou. Po prezentáciách opäť zasadla porota, ktorá rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. cena: 9000 € bola udelená návrhu č. 13

Autori: MUUR architektonické a interiérové štúdio – Ing. arch. Vladimír Netík, Ing. arch. Radovan Volmut, Mgr. art. Marianna Markusková, Ing. arch. Jakub Števanka

Celkové hodnotenie poroty:

Porota vyzdvihuje zreteľnosť, jasnosť a čistotu celého návrhu ako v koncepte tak i v detaile. Obzvlášť pozitívne vníma a oceňuje vodný prvok v prednej časti pozemku. Jediný návrh, ktorý ponúka domyslený suterén s využitím obojstranného parkovania. Prevádzkovým vzťahom ako i architektúre nie je takmer čo vytknúť. Porota celkovo hodnotí dielo ako veľmi vydarené a nadčasové.

2. cena: 5000 € bola udelená návrhu č. 14

Autori: Ing. arch. Mrg. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Irenej Šereš

Celkové hodnotenie poroty:

Urbanistický čistý a ľahký koncept vytvárajúci formu spoločného vnútrobloku. Pekné prepojenie jednotlivých funkčných celkov s prehľadnými vzájomnými vzťahmi v kombinácii so sviežou architektúrou vytvára celkový veľmi príjemný dojem. Otázkou ostáva orientácia seniorskej bunky vo vzťahu k hlavnej komunikačnej osi ako i miera skutočnej realizovateľnosti niekoľkých stavebných detailov.

3. cena: 3000 € bola udelená návrhu č. 3

Autori: Ing. arch. Petronela Čapská, Ing. arch. Petra Tretiníková, Ing. arch. Adéla Poubová

Celkové hodnotenie poroty:

Kreatívna urbanistická koncepcia spolu s architektúrou vytvára veľmi sympatický celkový dojem. Zásadným problémom je však nosná časť návrhu v podobe centrálnej urbanistickej osi, ktorá sa negatívne prejavuje hlavne v prevádzkových vzťahoch.

4. miesto: Odmena: 1000 €: Návrh č. 8

Autori: Ing. arch. Branislav Hantabal, Ing. arch. Peter Kokinda, Ing. arch. Adam Janis

Celkové hodnotenie poroty:

Porota veľmi ocenila prácu s terénom. Je to jediný z návrhov, ktorý s touto myšlienkou pracuje. Návrh podľa názoru poroty však nevyužíva potenciál tohto ambiciózneho svahovania. Zapustené terasy spolu s opornými múrmi vytvárajú zbytočné a komplikované bariéry vo vzájomnom prepojení interiér-exteriér. Z pohľadu poroty nevhodné napojenie a orientácia denných častí objektov s exteriérom.

5. miesto: Odmena: 1000 €: Návrh č. 12

Autori: Ing. arch. Juraj Jančina / AKJančina s.r.o., Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Jozef Karlubík, Ing. arch. Jozef Kijonka, Danko Tomáš, Dang The Anh

Celkové hodnotenie poroty:

Jasný a prehľadný koncept. V návrhu však chýba isté špecifikum respektíve osobitosť. Architektúra objektu vykazuje zväčša známky administratívnej ako obytnej funkcie.

6. miesto: Odmena: 1000 €: Návrh č. 7

Autor: Ing. arch. Christo Doka

Celkové hodnotenie poroty:

Návrh prezentuje relatívne jasný urbanistický koncept, prevádzkovo a dispozične však ponúka komplikované a nečisté riešenia. Architektúra samotná rovnako neposúva návrh ďalej. Použité výrazové prostriedky až príliš striktne odčleňujú jednotlivé prevádzkové celky. Z pohľadu poroty sa jedná skôr o rozpracovaný respektíve nie veľmi úspešne dotiahnutý návrh.

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK