Svetoví milionári disponujú majetkom 70 biliónov dolárov, čo predstavuje 750-násobok HDP Slovenska

  • Podľa World Wealth Report 2018, ktorý nedávno zverejnila poradenská spoločnosť Capgemini, presiahol majetok dolárových milionárov v uplynulom roku hranicu 70 biliónov dolárov
  • Predstavuje 750-násobok HDP Slovenska a až 1700-násobok úspor Slovákov uložených v bankách a v podielových fondoch.
1_ITul174LDJlbXzzbNuXPJA
Twitter
  • Podľa World Wealth Report 2018, ktorý nedávno zverejnila poradenská spoločnosť Capgemini, presiahol majetok dolárových milionárov v uplynulom roku hranicu 70 biliónov dolárov
  • Predstavuje 750-násobok HDP Slovenska a až 1700-násobok úspor Slovákov uložených v bankách a v podielových fondoch.

„Ak si uvedomíme, že dolároví milionári zvýšili vlani svoj majetok v priemere o 11 % a Slováci, ktorí držia väčšinu svojich investičných aktív v bankách a podielových fondoch, zvýšili svoje aktíva len o 6 %, tak je to naozaj zaujímavé číslo,“ povedal Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments. „Pritom aj pre Slovákov je výrazne vyššie zhodnotenie aktív dosiahnuteľné. Globálne akciové trhy vzrástli vlani takmer o 17 % a dlhopisové o 3 %, takže by to chcelo len zmeniť pohľad na svoje finančné aktíva a inšpirovať sa aj portfóliami dolárových milionárov.

Investovaním prostredníctvom bánk a, bohužiaľ, ani prostredníctvom aktívne riadených podielových fondov, ešte nikto nezbohatol. Slovenskí investori by sa mali viac orientovať na indexové fondy, ktoré, ako ideálny investičný nástroj, odporúča investorom aj investičný guru Warren Buffett,“ zdôraznil M. Ďurik.

Počet dolárových milionárov sa vlani zvýšil o 9,5 % a celková hodnota ich majetku vzrástla o 10,6 %. Najväčšou mierou sa na tomto raste podieľali ultrabohatí dolároví milionári (disponujú majetkom 30 mil. USD a viac). Ich počet sa zvýšil o 11,2 % a majetok o 12 %. Z regionálneho hľadiska zaznamenal najväčší nárast počet dolárových milionárov v Severnej Amerike a v Pacifiku. Percento ultrabohatých dolárových milionárov (t.j. približne 175-tisíc ľudí) disponuje pritom viac než tretinou celkového bohatstva dolárových milionárov, teda takmer 25 biliónmi dolárov. Spoločnosť Capgemini predpokladá, že métu 100 biliónov dolárov prekoná majetok dolárových milionárov v roku 2025.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: CEO Snapchatu, Evan Spiegel, jeho majetok dosahuje 3 miliardy dolárov

„Rozdelenie majetku medzi jednotlivé typy investícií,“ konštatoval M. Ďurik, ,,zostáva pomerne stabilné, a to aj napriek dvojcifernému rastu akciového trhu v uplynulom roku. V porovnaní s koncom roka 2016 znižovali na začiatku tohto roka dolároví milionári v portfóliách podiel investícií s fixným výnosom (Severoameričania -3,4 % a Európania -0,5 %) a paradoxne aj v akciách (v USA -0,3 % a v Európe -2,8 %), čo sa dá zdôvodniť pravdepodobným vyberaním ziskov z akcií.“

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: World Wealth Report 2018

Na druhej strane milionári v oboch regiónoch zvyšovali svoju alokáciu v realitných investíciách (Severoameričania o 1,7 % a Európania dokonca o 4,9 %). Dôvodom takého nárastu podielu realitných investícií v portfóliách Európanov sú už dlhodobo nízke úrokové sadzby, ktoré nútia európskych investorov obzerať sa po iných typoch relatívne bezpečných investícií. Podľa prieskumu spoločnosti Capgemini smerovali realitné investície najmä do rezidenčných (51,6 %) a komerčných nehnuteľností (15,4 %), ďalej do pozemkov (12,8 %) a do hotelov (6,3 %).

Zaujímavým trendom u dolárových milionárov,“ poukázal Ďurik, „je postupná konsolidácia ich investícií. Čoraz viac týchto ľudí zvyšuje svoju alokáciu u svojho primárneho wealth manažéra. Svedčí o tom fakt, že vlani sa aktíva dolárových milionárov u primárneho wealth manažéra zvýšili o 17,4 %. Z reportu tiež vyplýva, že o takejto konsolidácii uvažujú do budúcna najmä mladší a rovnako aj bohatší milionári, ktorí disponujú aktívami 20 mil. USD a viac.“

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: World Wealth Report 2018

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: World Wealth Report 2018

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech