Program SASPRO láka slovenských vedcov zo zahraničia späť na Slovensko

  • Mnoho šikovných vedcov sa po štúdiu rozhodlo opustiť Slovensko a hľadať uplatnenie v zahraničí
  • Programy ako SASPRO Slovenskej akadémie vied sa však s "odlivom mozgov" snaží bojovať
  • Vytvára pre vedcov lákavé podmienky, aby sa na Slovensko opäť mali chuť vrátiť
sav-projekt
Google + / Pixabay
  • Mnoho šikovných vedcov sa po štúdiu rozhodlo opustiť Slovensko a hľadať uplatnenie v zahraničí
  • Programy ako SASPRO Slovenskej akadémie vied sa však s "odlivom mozgov" snaží bojovať
  • Vytvára pre vedcov lákavé podmienky, aby sa na Slovensko opäť mali chuť vrátiť

Laik by podľa súčasnej situácie našej krajiny mohol povedať, že je nemožné, aby študované hlavy zostávali doma a snažili sa uplatniť v ťažkých podmienkach, keď môžu pokojne vyletieť do sveta a zažiariť. Napriek tomu existuje niekoľko programov, ktoré tvrdo pracujú na tom, aby sa vedecká obec na Slovensku rozrástla a okrem toho, že späť do rodnej zeme voláme našich vlastných vedcov, pokukujeme aj po tých zahraničných.

Jedným z takýchto šikovných programov, je aj projekt Slovenskej akadémie vied, zvaný SASPRO. „Je určený skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách Slovenskej akadémie vied. Program im umožňuje uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Hlavným cieľom Programu SASPRO je poskytnúť prichádzajúcim vedcom primerané a motivujúce podmienky, ktoré im umožnia kariérny rozvoj, získanie nových skúseností a nadviazanie medzinárodnej spolupráce. Nemenej dôležitá je aj snaha podporiť návrat slovenských vedcov zo zahraničia späť na Slovensko.“

Celkovo má program dve hlavné cieľové skupiny. Prostredníctvom reintegrácie chce domov vrátiť bystré hlavy, ktoré sa svoju hlavnú činnosť z nejakých dôvodov rozhodli vykonávať mimo Slovenska. Druhú skupinu zase tvoria vedci zo zahraničia, ktorým sa u nás snaží vytvoriť lákavé podmienky. Predseda SAV, Pavol Šajgalík, povedal: „Ukázalo sa, že keď vieme mladým vytvoriť vhodné podmienky – finančné zabezpečenie, materiálne vybavenie a najmä slobodu v bádaní a možnosť vytvoriť si vlastný výskumný tím, mladí vedci sa vracajú, a to natrvalo.“ 

Podľa štatútu programu má trvanie 5 rokov (končí už k 31. decembru 2018) a jeho celkový rozpočet predstavuje takmer 7,8 miliónov eur. Uchádzači o program prechádzajú ťažkými odbornými skúškami a v rámci troch výziev sa do projektu zapojilo takmer 140 vedcov, pričom financovaných projektov nakoniec bolo až 38 z nich. Určite by sa na Slovensku hodilo viac podobných programov, ktoré by podporovali chuť a vôľu vedcov zostať doma, nemyslíš?

Zdroj: teraz.sk, saspro.sav.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech