Trnava ide príkladom Bratislave. V meste je radosť jazdiť na bicykloch

  • Po­hľad na Bra­ti­slavu spoza ria­di­diel bi­cykla je tŕ­nistý
  • Ne­exis­tu­júce cyk­lo­trasy, ne­dos­ta­tok prie­cho­dov pre chod­cov, či chý­ba­júce plo­chy pre zá­so­bo­va­nie
  • Toto všetko vy­tvá­ra pra­vi­delné kon­flikty me­dzi vo­dičmi, cyk­lis­tami a chod­cami
  • Trnava však ukazuje, ako by to v modernom meste malo vyzerať
copp
Peter Bročka, Cyklokoalícia
  • Po­hľad na Bra­ti­slavu spoza ria­di­diel bi­cykla je tŕ­nistý
  • Ne­exis­tu­júce cyk­lo­trasy, ne­dos­ta­tok prie­cho­dov pre chod­cov, či chý­ba­júce plo­chy pre zá­so­bo­va­nie
  • Toto všetko vy­tvá­ra pra­vi­delné kon­flikty me­dzi vo­dičmi, cyk­lis­tami a chod­cami
  • Trnava však ukazuje, ako by to v modernom meste malo vyzerať

V otázke efektívnej cyklodopravy zväčša poukazujeme na európske mestá, v ktorých sú cyklochodníky základným stavebným kameňom. Stačí sa pozrieť do Amsterdamu, Viedne či Kodane. Prekvapivo, na to, aby sa človek inšpiroval, ako by mohlo mesto vyzerať pretkané cyklochodníkmi nemusí nutne odchádzať zo Slovenska. Stačí opustiť Bratislavu a nakuknúť do Trnavy, ktorá môže ísť v oblasti cyklodopravy príkladom nielen pre naše hlavné mesto.

Primátor Trnavy Peter Bročka si dobre uvedomuje jeden dôležitý fakt. Keď, chce, aby ľudia chodili bicyklom, musia sa cítiť bezpečne a musia vedieť, že tam, kde bicykel nechajú, tam ho aj nájdu. Preto počas svojho pôsobenia na primátorskej stoličke urobil hneď niekoľko krokov tým správnym smerom. Keď sa ráno pozrieme na križovatku, vidíme, že päťmiestne vozidlá väčšinou využíva jeden vodič, je to anomália, ktorú už považujeme za normálnu, ale normálna rozhodne nie je. Koniec koncov tento produkt je určený pre rodinu.

Predsa len, ak by obyvatelia mesta mali možnosť presadnúť na bicykel, išlo by o pomerne jednoduchý a lacný spôsob ako efektívne odbremeniť dopravu. Samozrejme nejde to zo dňa na deň a takýto krok  vyžaduje zmenu myslenia ľudí. V Trnave sa to však podarilo a počet obyvateľov, ktorí využívajú bicykel na cestu do práce alebo na stanicu narastá.

„Z dlhodobého hľadiska je to jediný a najlacnejší spôsob na zlepšenie dopravnej situácie v meste,“ povedal o cyklodoprave Bročka pre denník PravdaTrnava má podľa neho pre tento druh dopravy ideálne podmienky, pretože je kompaktným, nerozťahaným mestom, navyše leží na rovine. Bročka však v poslednom období čelí na sociálnych sieťach kritike, že sa v Trnave venuje priveľa pozornosti budovaniu cyklistickej infraštruktúry.

Primátor to odmieta, podľa neho je budovanie podmienok pre rozvoj nemotorovej dopravy v meste v tomto volebnom období nedostatočné. Vysvetľuje to tým, že pri zostavovaní rozpočtu sa medzi prvými škrtajú práve plánované investície do cyklochodníkov. V súčasnosti je podľa dokumentov mestského úradu v Trnave približne 15 kilometrov cyklotrás.

V Trnave v minulom roku pribudol podľa hovorcu radnice Pavla Tomašoviča len jeden chodník určený pre cyklistov a chodcov na Trstínskej ceste za približne 163-tisíc eur. Rok predtým to bol jeden spoločný chodník na Kamennej ceste za 328-tisíc eur, ďalej cyklochodníky na Rybníkovej za 88-tisíc a Veternej ulici za 56-tisíc eur.


Ďalšie cyklochodníky, napríklad na Šrobárovej alebo Halenárskej ulici, boli súčasťou kompletnej rekonštrukcie týchto ulíc. Bročka vo svojom predvolebnom programe pred štyrmi rokmi venoval rozvoju cyklodopravy v meste veľkú pozornosť. Bicykel využíval a aj doteraz využíva na prepravu po meste.

V súčasnosti máme pred komunálnymi voľbami. Veríme preto, že kandidáti majú oči otvorené a aj Bratislava sa konečne dočká rozsiahlej a nielen čiastkovej vízie ohľadom cyklodopravy v meste, najlepšie ruka v ruke aj s novými záchytnými parkoviskami. Potom by sme už nemuseli riešiť ani dilemu ohľadom kolapsu dopravy, pretože by sme sa bezstarostne len bicyklovali.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech