Zodpovedajú finančné príspevky slovenským univerzitám ich umiestneniu vo svetových rebríčkoch?

 • Univerzity dostávajú vysoké príspevky aby mohli robiť výskum a vzdelávať budúce generácie
 • Otázka je či výška príspevku zodpovedá ich umiestneniu v rankingu svetových univerzít
 • Porovnali sme si umiestnenia a príspevky našich univerzít a tých českých
38062770416_e553605c91_k
flickr
 • Univerzity dostávajú vysoké príspevky aby mohli robiť výskum a vzdelávať budúce generácie
 • Otázka je či výška príspevku zodpovedá ich umiestneniu v rankingu svetových univerzít
 • Porovnali sme si umiestnenia a príspevky našich univerzít a tých českých

Aj keď na Slovensku máme problém so školstvom, naše univerzity sa dokážu umiestniť v popredných akademických rebríčkoch. Pravidelne sa umiestňujú v prvej tisícke najlepších univerzít sveta a sem tam sa im podarí pokoriť i hranicu prvej päťstovky. Netreba zabúdať na fakt, že naozaj produkujeme aj svetové špičky vo svojich odboroch. Problémom je, že si ich nevieme na Slovensku udržať a väčšinou pôsobia za hranicami. Ako sú teda na tom naše univerzity v porovnaní s českými?

Príspevky slovenským univerzitám zodpovedajú ich umiestneniu

Univerzita Komenského za minulý rok podľa Finstatu získala príspevky v celkovej hodnote 124 689 191 EUR. V svetových rebríčkoch sa buď umiestnila ako jediná alebo zo slovenských univerzít prvá, čo v konečnom dôsledku sedí aj výškou príspevku, ktorý získala. V Shanghai Rankingu sa umiestnila na 701. – 800. mieste, v QS rankingu na 751. – 800. mieste a podľa Times rankingu na 601. – 800. mieste

Univerzita, ktorá získala 2. najvyšší príspevok, je Slovenská technická univerzita s príspevkom vo výške 81 279 937 EUR. Ak sa pozrieme na svetové rebríčky, vo väčšine prípadov sa považuje za 2. najlepšiu univerzitu na Slovensku. V Shanghai Rankingu sa umiestnila na 801. – 900. mieste, v QS rankingu na 751. – 800. mieste a podľa Times rankingu na 801. – 1000. mieste

3. najvyšší príspevok získala Technická univerzita v Košiciach, príspevok bol 54 413 844 EUR. V Shanghai Rankingu sa žiaľ TUKE neumiestnila, v QS rankingu sa umiestnila na 801. – 1000. mieste a podľa Times rankingu je na 801. – 1000. mieste

Metodika, ktorá sa používa na Slovensku na výpočet výšky príspevku pre univerzity, je relatívne zložitá. Finančná podpora zo štátneho rozpočtu pre verejnú vysokú školu pozostáva z nasledujúcich štyroch dotácií poskytovaných na základe zmluvy:

 1. dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,
 2. dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť,
 3. dotácia na rozvoj vysokej školy,
 4. dotácia na sociálnu podporu študentov,

Celé znenie si vieš prečítať tu.

Ako sú na tom české univerzity?

České univerzity sú na tom podobne ako tie slovenské, čo sa týka príspevkov a poradia, akurát s tým rozdielom, že sa umiestňujú na lepších priečkach a majú v rebríčkoch viac zástupcov.

Začnime najslávnejšou českou univerzitou. Univerzita Karlova má rovnaké iniciálky ako jej slovenský protiklad a tam asi tá podobnosť aj končí. Je to univerzita s najvyšším príspevkom, ktorý je v hodnote 113 571 347 EUR. Podobne sa umiestňuje aj v svetových rebríčkoch. Z českých univerzít býva tradične prvá. V Shanghai Rankingu sa umiestnila na 201. – 300. mieste, v QS rankingu na 317. mieste a podľa Times rankingu na 401. – 500. mieste

Masarykova univerzita je v rebríčku 2. s príspevkom 71 716 136 EUR. V Shanghai rankingu sa umiestnila na 501. – 600. mieste, v QS rankingu je na 571. – 580.  mieste kde ju prekvapivo obehla ČVUT, ktorá má až 3. najvyšší príspevok  a podľa Times rankingu sa umiestnila na 501. – 600. mieste.

České vysoké učení technické v Prahe má 3. najvyššiu dotáciu, ktorá činí 54 447 737 EUR. V Shanghai rankingu obsadila  601. – 700. priečku, ako sme už spomínali vyššie v QS rankingu sa umiestnila pred Masarykovou univerzitou a to v rozpätí 531. – 540. mieste, pri Times rankingu sa opäť vraciame do zaužívaných koľají a obsadzuje 601. – 800. mieste.

Postup českej vlády je analogický a rovnako zložitý ako u nás, ale mal by sa riadiť nasledovným princípom:

 1. Príspevok zo štátneho rozpočtu na vzdelávaciu a vedeckú a výskumnú, vývojovú a inovačnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.
 2. Dotácia zo štátneho rozpočtu  na rozvoj verejných vysokých škôl.
 3. Dotácie na ubytovanie a stravovanie študentov.

Ak sa chceš dozvedieť viac podrobností o tom ako postupuje česká vláda pri rozdeľovaní dotácií pre vysoké školy, môžeš navštíviť túto stránku. Otázka znie, čo by sme mali na Slovensku robiť, aby sa naše univerzity umiestňovali na lepších priečkach? A nech to nie je len o číslach, ale akú formu podpory podľa teba potrebujú naše vzdelávacie inštitúcie na to, aby vedeli vychovať odborníkov, ktorí by pozdvihli úroveň Slovenska?

Zdroj: Times Higher Education, QS Top Universities, Shanghai Ranking

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech