Interiér domu sa vyznačuje absolútnou dokonalosťou. Má vlastné jazierko a nachádza sa len pár kilometrov od Bratislavy

  • V zásade jednoduchý ortogonálny koncept je rafinovane rozčlenený na sústavu plynule prelínajúcich sa priestorov
  • Časti, ktoré potrebujú súkromie sú oddelené. Zvyšok je veľkoryso prepojený
  • Vzniká tak otvorená a zároveň artikulovaná krajina obytného prostredia
  • Autormi tohto skvelého projektu sú Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec v spolupráci s Ing. arch. Jozef Hyravý
Tomáš Manina
  • V zásade jednoduchý ortogonálny koncept je rafinovane rozčlenený na sústavu plynule prelínajúcich sa priestorov
  • Časti, ktoré potrebujú súkromie sú oddelené. Zvyšok je veľkoryso prepojený
  • Vzniká tak otvorená a zároveň artikulovaná krajina obytného prostredia
  • Autormi tohto skvelého projektu sú Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec v spolupráci s Ing. arch. Jozef Hyravý
Podľa článku autora Štefan Moravčík, Archinfo.sk, autori projektu: Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec, spolupráca: Ing. arch. Jozef Hyravý

Výborné je aj prepojenie interiéru a exteriéru, ktoré má rôzne formy (priame, nepriame, zimná záhrada, krytá terasa chránená časťou konzolovito vysunutého poschodia, voľná terasa ako pokračovanie obytných častí, kontakt s vodnou plochou, plávacím jazierkom a záhradou…).Veľmi príjemný priestor na bývanie.

V profánnej dedinskej zástavbe vznikol nový mikrosvet. Bez kolízií s okolím, naopak vhodne ho dopĺňajúci. Ukazujúci, kde by sa kvalita bývania na dedine dala posunúť želaným smerom.

V zásade jednoduchý ortogonálny koncept je rafinovane rozčlenený na sústavu plynule prelínajúcich sa priestorov. Časti, ktoré potrebujú súkromie sú oddelené. Zvyšok je veľkoryso prepojený. Vzniká tak otvorená a zároveň artikulovaná krajina obytného prostredia.

To čo pôsobí jednoducho je zároveň precízne premyslené. Práve pri takýchto stavbách sa ukážu schopnosti architektov. Každý nedoriešený detail v puristicky chápanom priestore by bol zreteľne vnímaný. Zdá sa, že tu je všetko v poriadku :-).

Na perfektných fotografiách Tomáša Maninu v poriadku až mimoriadne precíznom. Poteší jednoduchosť foriem a farebná neutrálnosť priestorov. Lebo práve takáto elementárna forma je dobrým základom, kde sa v ďalšom pláne môže uplatniť osobnosť používateľov.

zdroj: Tomáš Manina

Architektúra je stabilným rámcom, ktorý má potenciál v prípade potreby byť dotváraný aj ďalšími následnými vrstvami – mobiliárom, predmetmi a grafikou prvkov vnesených obyvateľmi, odrážajúcimi ich osobnostné preferencie a špecifiká.

Dom má všetky predpoklady, aby sa stal útulným domovom pre svojich majiteľov. Veď o ich charaktere svedčí aj to, akých architektov si vybrali a akú podobu má výsledok, ktorý prezentujeme.

Pri návrhu nadštandardného rodinného domu architekti vychádzli z územného plánu obce, kde záväzná časť neumožňovala osadenie stavby v zadnej časti záhrady, čo bolo v rozpore s vysnívanými predstavami investorov. Orientácia k svetovým stranám a nadväznosť na okolie definovali funkčnú a prevádzkovú schému. Riešením je priestorový diagram miestností, ktoré sa napájajú na pozdĺžnu komunikačnú kostru domu a pozemku. Dôležitým prvkom návrhu bolo zachovanie a zakomponovanie vzrastlej zelene na pozemku.

Prirodzené odčlenenie prístrešku pre autá s integrovaným skladom a miestom pre domový odpad odbremeňuje zvyšné časti pozemku od statickej dopravy. Táto subtílna časť zároveň tvorí oplotenie a uzatvára uličnú frontu. Spojenie s majoritnou časťou objektu tvorí kolonáda/pergola s popínavou zeleňou na pozinkovanom ráme.

zdroj: Tomáš Manina

Zeleň sa vo viacerých obdobách a intervaloch objavuje aj na fasáde a v interiéri domu. Stavba je zo strany záhrady ukončená konzolovito vysunutou hmotou poschodia, ktorá chráni časť bazénovej terasy.

Konzola dominantným spôsobom akcentuje stavbu v kľúčovom mieste, kde sa odohráva väčšina života rodiny. Dom svojim členením, osadením a hrou s ľudskou mierkou vytvára príjemné zákutia. Tieto priestory sú navzájom prepojené cez zaujímavé priehľady. Život rodiny sa odohráva na dvoch nadzemných a jednom podzemnom podlaží.

Prízemie využité ako denná zóna rodinného domu spĺňa náročné požiadavky na dostatok komfortu a priestoru. Doplnením o rodičovský apartmán, pracovňu a práčovňu sa stáva plnohodnotným podlažím pre život manželov v budúcnosti.

Vtiahnutie prírody do interiéru, nielen cez zasklenie, ale aj formou zimnej záhrady je príjemným bonusom.

zdroj: Tomáš Manina

Poschodie rodinného domu je prístupné votknutým schodiskom zo vstupnej haly so svetlou výškou cez dve podlažia. Hala slúži na presvetlenie všetkých troch podlaží domu, ale aj na jeho prirodzené vetranie. Izby detí dopĺňa hygiena a praktická herňa s výhľadom do vstupnej haly a zimnej záhrady.

Optické prepojenie podlaží zvýrazňuje majestátnosť už beztak atraktívneho obytného priestoru. Strecha nad prízemím je vegetačná, pre vytvorenie príjemnej klímy v každom ročnom období.

V podzemnom podlaží je vínna pivnica. Pridružené priestory slúžia ako technické zázemie objektu s montážnym anglickým dvorom.

Návrh rodinného domu reaguje na potreby investorov s dôrazom na zachovanie identity miesta, vrátane zachovania dominantného solitérneho stromu (orecha). Pri domoch Petra Šercela a Andreja Šveca sú premyslený ekologický koncept, strohá geometrická forma a práca s pôvodnými prírodnými prvkami charakteristickými črtami.

zdroj: Tomáš Manina

Zaujímavý efekt poskytuje na fasáde použitý vláknocementový obklad Equitone tectiva. Má jemnú jednosmernú brúsenú štruktúru. Narezané platne pri otočení o 90° menia pri dopade bočného svetla svoje optické vlastnosti (odraz svetla spôsobený povrchovou textúrou). Počas dňa sa pôsobenie fasády, i jednotlivých panelov podľa orientácie ich uloženia, dynamicky mení.

Viac podobných článkov nájdeš Archinfo.sk

zdroj: Tomáš Manina

zdroj: Tomáš Manina

zdroj: Tomáš Manina

Zdroj: Archinfo.sk

Článok bol pôvodne publikovaný 22. apríla 2019.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech