Malý dom­ček na kole­sách je ide­ál­nym býva­ním pre kre­a­tívca, ktorý miluje ces­to­va­nie

Lucia M. / 3. septembra 2016 / Tech a inovácie

Prav­de­po­dobne ste už videli malý dom­ček na kole­sách a buď ste veľ­kým fanú­ši­kom tohto prí­bytku, alebo sa úplný odporca. Bez ohľadu na to, aké pocity máte z men­ších pries­to­rov, určite by ste mali vidieť tento malý dom­ček z New Fron­tier. Jeho roz­loha je len 50 m² no cítite sa v ňom ako v prie­stran­nom luxus­nom dome.

domnakolesach2
domnakolesach1

Drobné domy sú väč­ši­nou posta­vené na kole­sách, aby boli mobilné a mohli ste si ich “zapar­ko­vať” kde­koľ­vek. Zvonku vyzerá cel­kom slušne, no pozrite sa na tú kuchyňu, milé gaz­dinky.

domnakolesach7

Keď vez­mete do úvahy značné množ­stvo tech­niky, ktoré je potrebné na posta­ve­nie týchto domov, to, že ich môžete pre­sú­vať je ešte pôso­bi­vej­šie. Zvnútra dom­ček pôsobí až dvoj­ná­sobne väč­ším doj­mom, ako z vonku.

domnakolesach3
domnakolesach4
domnakolesach5
domnakolesach8
domnakolesach9
domnakolesach10

zdroj: babskeveci.sk, zdroj foto­gra­fií: newfrontiertinyhomes.com

Pridať komentár (0)