Mám geniál­ny nápad. Zalo­žím star­tup. A čo potom?

Connect: Tomáš Bujna / 17. júna 2014 / Tools a produktivita

Veľa star­tu­pov vzni­ká, pre­to­že ich zakla­da­te­lia vymys­lia tú pre­lo­mo­vú Next Big Thing, kto­rej naozaj veria. Nie­kto­rým z nich sa poda­rí svo­ju myš­lien­ku dotiah­nuť a vytvo­riť fir­mu, kto­rá potr­vá dlh­šie ako počia­toč­né nad­še­nie zakla­da­te­ľov.

Kým sa pustím do toho, čím by to mohlo byť, že niektoré nápady zapadnú a okolo iných sa vytvorí úspešná firma, nezľaknite sa - začnem zopár asi nepríjemnými, ale nie úplne prekvapujúcimi, údajmi o prežití firiem1 . Viac ako polovica všetkých nových firiem, ktoré majú zamestnancov, neprežije piaty rok svojej existencie2.
 
Tri štvrtiny firiem, do ktorých vstúpil venture capital, investorom nevrátilo ani ten vložený kapitál. Každá z týchto firiem má asi iný konkrétny príbeh a iný špecifický dôvod, prečo to zabalila. Keď sa však pozriem po firmách, ktoré sme s kolegami navštívili, mám isté podozrenie, že jeden faktor by mohol byť spoločný: Ľudia, ich správanie, zdieľané postoje, spoločné hodnoty – skrátka firemná kultúra.
 
Alisha Outridge, podľa všetkého úspešný človek pohybujúci sa vo svete médií, sa z konca svojho startupu naučila toto: "Dobre si vyberajte svojich spoluzakladateľov. Potrebujete ľudí, ktorí s vami chcú vybudovať firmu, a nie len samotný produkt." Ak sa na budovanie firmy pozrieme z dlhodobej perspektívy desiatich a viac rokov, zdá sa, že hlavnou úlohou manažéra je starať sa o rozvoj firemnej kultúry.
 
Iste, vývoj produktu (appky, weboviek, služby...) je naozaj zábavný, stratégia firmy zásadná, ale ako hovoril jeden guru manažmentu: „Kultúra zožerie stratégiu na raňajky."3
 
Stratégia firmy môže byť najgeniálnejšia na svete, bez toho, aby ju ľudia vedeli a chceli realizovať, je takmer určite odsúdená na neúspech. Ich vôľa obetovať úsilie pravdepodobne závisí hlavne od toho, či sa ich osobnostné nastavenie zhoduje s kultúrou firmy, a ich schopnosti realizovať stratégiu zase od vzájomného vyladenia kultúry a stratégie. V tomto blogu asi nie je miesto popísať všetky súvislosti, neskôr sa k tomu však vrátim.
 
Zdroj: Connect
Pridať komentár (0)