Martina je forenznou chemičkou vo Švajčiarsku. Jej videá na Instagrame pozerajú milióny ľudí

  • Martina Ribar Hestericová pracuje vo farmaceutickej firme v Bazileji na oddelení forenznej chémie
  • Okrem písania vedeckých článkov, založila aj populárny instagramový profil, kde jedno video dosiahlo aj 6 miliónov zhliadnutí
  • V rozhovore nám prezradila aj to, že s jej vzdelaním a skúsenosťami by si prácu na Slovensku jednoducho nenašla
archív:Martina Hestericová
  • Martina Ribar Hestericová pracuje vo farmaceutickej firme v Bazileji na oddelení forenznej chémie
  • Okrem písania vedeckých článkov, založila aj populárny instagramový profil, kde jedno video dosiahlo aj 6 miliónov zhliadnutí
  • V rozhovore nám prezradila aj to, že s jej vzdelaním a skúsenosťami by si prácu na Slovensku jednoducho nenašla

Ahoj Martina, za sebou máš štúdium na UK v Bratislave, no doktorát máš už zo švajčiarskej univerzity. Čím ťa táto krajina zlákala a aký je tvoj názor na úroveň školstva na Slovensku v porovnaní so Švajčiarskom?

Ešte tesne pred štátnicami v Bratislave som sa začala obzerať po doktorandských pozíciách. Záujem o vedu a najmä chémiu u mňa začal veľmi skoro, nad kariérou vo vede som preto nemusela dlho premýšľať. No počas rozhodovania sa kam sa prihlásiť na štúdium som nebrala ohľad na krajinu, ale na výskum, ktorému sa daná profesorka alebo profesor venoval. Veľmi ma zaujímalo využitie enzýmov v chémii a ich prípadné úpravy pre zisk funkcií, aké v prírode zatiaľ nevznikli. No a presne tejto téme sa venoval (a venuje) profesor Thomas Ward na Univerzite v Bazileji.

zdroj: wikipedia.org

Porovnávať školstvo vo Švajčiarsku a na Slovensku je zložité. Vyjadriť sa môžem iba k vysokým školám. Úroveň poskytovaného vzdelania a prehľad horúcich noviniek vo vede je podľa mňa porovnateľný. Študenti sú šikovní všade, motivácia závisí od každého jednotlivca. Jediný rozdiel vidím vo vybavenosti laboratórií a dostupnosti chemikálií na praktických cvičeniach, no na úrovni zručností a vedomostí študenta sa to nemá ako prejaviť. Nemáme sa za čo hanbiť, naši chemici sú porovnatelne dobrí ako ktokoľvek iný vo svete.

Pracuješ na oddelení forenznej chémie, čo obnáša tvoja každodenná pracovná rutina?

V našej výskumnej skupine sa venujeme viacerým oblastiam ako mikroskopia, charakterizácia nanočastíc, analýza zlúčenín uvoľňujúcich sa do liečiv pomocou hmotnostnej spektrometrie, charakterizácia terapeutických protilátok a tak podobne. S kolegami často spolupracujeme a pracujeme na riešení zložitých problémov. Každodenná pracovná rutina pre mňa začína kontaktom so zákazníkmi a kolegami, pokračuje plánovaním a uskutočňovaním experimentov, manažovaním kolegov, štúdiom najnovšej literatúry a končí analýzou dát a písaním reportov.

zdroj: Martina Hestericová

Na aký tvoj objav či výsledok výskumu si zatiaľ najviac hrdá?

Kariéru v priemysle som rozbehla pomerne nedávno, preto medzi úspechy, ktoré si cením najviac, patria stále projekty z môjho doktorandského štúdia. Hrdá som na článok v Nature Protocols, ale aj na jeden z mojich posledných článkov v časopise Angewandte Chemie int. Ed., v ktorom som pripravila úplne nové mutantné metalloenzýmy pomocou takzvanej riadenej evolúcie. Tejto metóde bola udelená posledná Nobelova cena za chémiu. Pomocou využitia princípov evolúcie (selekcie najlepšieho jedinca z generácie – vyberala som podľa jeho “výkonu” v chemickej reakcii) som riadila vývoj dvoch mutantov a vylepšila ich reaktivitu a odolnosť niekoľkonásobne oproti prirodzene sa vyskytujúce bielkovine.

Vieš si predstaviť vrátiť sa späť na Slovensko a začať tu pracovať?

Odpoveď na túto otázku je prekvapivo zložitá. Nakoľko na Slovensku jednoducho nemáme žiaden farmecetutický priemysel, ktorý by sa venoval vývoju a základnému výskumu, s mojím vzdelaním a skúsenosťami by som si prácu jednoducho nenašla. Slovensko mi samozrejme chýba a vraciam sa veľmi rada, niekoľkokrát do roka. Jedna z motivácií, prečo som začala písať populárno vedecké články, bolo aj to, že mi chýbal kontakt so Slovenskom a našim krásnym jazykom.

zdroj: Martina Hestericová

Okrem toho, že píšeš vedecké články pre Denník N, Chemistry World či Physics Word, vedieš aj úspešný Instagram. Čo ťa viedlo k jeho založeniu?

Instagram @science_exercises.eu som založila pred vyše troma rokmi s cieľom zvýšiť návštevnosť našej rodinnej edukatívnej stránky priklady.eu (anglicky science-exercises.eu). Chcela som vyskúšať, či je pre úspech na sociálnych sieťach skutočne kľúčové postovať iba selfies a fotografie obeda. Rýchlo som zistila, že pekné fotografie laboratória skombinované s humorom, opisom mojich skúseností a informáciami o procesoch, ktoré sa na obrázkoch dejú, dokázali nájsť záujem u ľudí všetkých vekových kategórií. Najviac však ide o deti, dorast a mladých dospelých študujúcich na stredných a vysokých školách. Zaujímavé je, že vyše 55 % mojich followerov sú ženy.

Jedno z videí tu má viac ako 6 miliónov zhliadnutí. Čo na ňom môžeme vidieť?

Na videu je možné vidieť otáčanie sa ramena rotačnej vákuovej odparky. Po pripravení môjho katalyzátora som ho prečistila a keďže bol rozpustený vo veľkom množstve rozpúšťadla, potrebovala som ho odpariť. Najefektívnejší spôsob je práve pomocou vákuovej odparky, ktorá vzorku zahreje a vystaví zníženému tlaku. Video zobrazuje vzorku počas odparovania. Úspech bol pravdepodobne spôsobený tým, že ho Instagram vybral do výberu vedeckých videí, alebo aj preto, že veľa ľuďom pripomínal bongo :)

 

Určite toho musíš v bežný pracovný deň veľmi veľa stihnúť. Máš nejaký recept na svoj dokonalý time management?

V prvom rade, môj time management rozhodne nie je dokonalý, no pod tlakom deadlinov sa mi pracuje efektívnejšie. Počas štúdia na Univerzite v Bazijeli som absolvovala niekoľko kurzov na tému self a time management. Kľúčom je mať prehľad o svojich aktivitách (vrátane času stráveného na sociálnych sieťach) a písať si podrobný to-do list.

zdroj: Martina Hestericová

Čo je v profesnom živote tvojou najväčšou motiváciou?

Pri vedeckej činnosti musím mať pocit, že som prospešná spoločnosti a že môj výskum, projekt alebo nový nápad má možnosť zmeniť niečo k lepšiemu. Pri písaní ma motivuje možnosť dostať vedu a overené informácie širokej verejnosti, vrátane ľudí, ktorí by sa k týmto informáciám nevedeli inak dostať.

Čo by si poradila všetkým mladým ľuďom, ktorí by chceli byť vedcami, no sú možno demotivovaní súčasnou situáciou na SR?

Pri výbere zamerania sa sa nepozerajte na krajinu, ale na výskum, ktorý budete robiť. Ak sa vám nepáči ako to na Slovensku s vedou funguje, choďte voliť a zmeňte to, my sme tí jediní, ktorí to majú v rukách.

Aké sú tvoje plány do budúcna?

Tento Silvester som si dala ako predsavzatie, že sa pokúsim uverejniť populárno-vedecké články aj v iných outletoch ako Chemistry a Physics World. Držte palce!

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech