Mesiac pra­co­va­li úpl­ne nahí! Neve­ri­li by ste, koľ­ko im to pri­nies­lo výhod…

Michal Sorkovský / 5. apríla 2015 / Tools a produktivita

Expe­ri­ment, s kto­rým pri­šiel tím z The Bold Ita­lic mal za úlo­hu zlep­šiť komu­ni­ká­ciu, kre­a­ti­vi­tu, poro­zu­me­nie a pro­duk­ti­vi­tu celé­ho pra­cov­né­ho kolek­tí­vu. Iný­mi slo­va­mi išlo o pokus, kto­rý mal využiť výho­dy „open-offi­ce“ napl­no.

 

Trend open-office, ktorý odstránil steny z pracovných priestorov vznikol v Silicon Valley a postupom času sa rozšíril po celom svete. Spočiatku sa o tomto trende hovorilo ako o úžasnej inovácií, keďže mal zlepšiť pohodu ako aj produktivitu pracovného tímu. Časom sa ale začali objavovať množstvá článkov, ktoré hovoria o jeho nevýhodách. Nedostatok súkromia a neustále prerušovanie vraj spôsobujú to, že si ľudia svoju prácu radšej spravia doma. Ale čo keď chýbajúce steny, oddeľujúce jednotlivých členov tímu, nie sú tím, čo naozaj kazí pohodu v kolektíve? To sa rozhodli zistiť členovia tímu The Bold Italic, ktorí počas celého marca pracovali úplne nahí. 

 

Ako to vyzerá, keď z officu zmizne ďalšia bariéra v podobe šiat? Prvá reakcia členov tímu, ktorí zistili, že ich čaká mesiac v práci bez oblečenia bola samozrejme nesúhlas. Nasledovali reči o tom, kto ako dlho už nebol v posilňovni, no nakoniec sa aj tak celý tím stretol druhého marca úplne nahý. Trvalo vraj približne hodinu, kým celá situácia prestala byť neprirodzená a zmenila sa na úžasnú. Už po pár dňoch sa stala nahota úplne normálnou vecou pre každého člena kolektívu a dostavili sa aj výhody, ktoré sľubuje open-office.

 

V office panovala úplne iná atmosféra, ľudia boli veselší a zlepšili sa medzi nimi vzťahy. Z toho vyplývali aj dalšie výhody, ako napríklad spoločné objednávanie pizze a ľudia prestali tak skoro uktekať z práce domov. Samozrejme sa tiež zvýšili účty za kúrenie, ale to bola prijateľná obeta za vyššiu kreativitu a samozrejme aj produktivitu celého tímu. 

Ľudia z tímu z The Bold Italic vrelo odporúčajú nahotu pre každý office, ktorý prichádza o kreativitu a v ktorom panuje nudná atmosféra. Dúfajú, že sa im podarí inšpirovať niekoho ďalšieho a že takto pomôžu mnohým ďalším frustrovaným zamestnancom. Na záver pridávam ešte fotku fotografa, ktorý sa odmietol vyzliecť a tak bol prinútený nosiť celý mesiac toto „úžasné“ tričko. 

 

Free your genitals, free your mind! 

zdroj: thebolditalic.com

Pridať komentár (0)