Met­ro­po­ly býva­lé­ho východ­né­ho blo­ku láka­jú digi­tál­ny­ch nomá­dov

Marianna Mikešová / 11. novembra 2016 / Business

Digi­tál­ni nomá­di sú pro­duk­tív­ni ľudia, kto­rým nevo­nia kla­sic­ká kor­po­rát­na prá­ca. Hľa­da­jú alter­na­tív­ny spô­sob obži­vy, kto­rý si vďa­ka inter­ne­tu vedia zabez­pe­čiť kde­koľ­vek na sve­te. Dlho boli pre nich najat­rak­tív­nej­ší­mi mes­ta­mi Indo­né­zia či Thaj­sko, no pod­ľa aktu­ál­ny­ch tren­dov sa zdá, že si obľú­bi­li aj mes­tá v stred­nej a východ­nej Euró­pe.

Sieť digitálnych nomádov rastie raketovou rýchlosťou. Novou exotikou pre nomádov z celého sveta sa stali aj európske krajiny bývalého východného bloku, ktoré prešli v posledných rokoch veľkou transformáciou. Sú to moderné európske centrá s nízkymi nákladmi na život. V porovnaní so západnými metropolami, ako Londýn či Paríž, dosahujú porovnateľnú kvalitu života, výborné kultúrne vyžitie a moderný biznis drive. Podľa porovnávača životných nákladov Numbeo pritom často za polovičné sumy. Vo svetovom rebríčku Digital Nomad List sa Budapešť nachádza na čele a Praha obsadila tretiu priečku.

Tento trend potvrdzuje to aj digitálny nomád Allesandro, ktorý je z Talianska a strávil rok v Budapešti. „Bolo pre mňa relatívne ľahké nájsť si job ako help desk assistant, keďže firma hľadala taliansky hovoriacich ľudí. Pracoval som dokonca v tíme so samými Talianmi. Preferoval som part time job, avšak full time by pokojne pokryl životné náklady a život podobný tomu západnému,“ povedal Allesanro. Podľa porovnávača platov Paylab je priemerný hrubý mesačný plat v Budapešti 1 230 eur a v Prahe 1 345 eur. Pre porovnanie v Bratislave sa priemerne zarába 1 400 eur.

pen

Foto: carryology.com

Tallinn  je digitálnym nebom pre e-podnikateľov

Ďalšou významnou destináciou je hlavné mesto Estónska Tallinn, pretože podnikateľom na cestách poskytuje profesionálny digitálny support pre ich business. Estónsko je populárne vďaka e-residency programu, ktorý láka zahraničných podnikateľov, aby si v ich krajine vytvorili virtuálne sídlo. Digitalizácia štátnej a verejnej správy a smart technológie umožňujú efektívne riadiť biznis aj z notebooku na pláži. Umožňujú online daňové priznanie, remote administration online či možnosť zriadiť si účty v niekoľkých cudzích menách naraz.

Marko Kažić je digitálny nomád zo Srbska a žil 3 roky v Európe, Rucku a Ázii. Aj on sa rozhodol zaregistroval svoju firmu Zamphyr v Estónsku. „Benefit je jasný - nižšie dane, prístup na trh EÚ, ale hlavne transparentnosť a bezpečnosť, ktorú e-residency obnáša, čo nemožno povedať o procesoch v Srbsku. Platby kreditnými kartami sú v Srbsku prakticky nemožné a nie je to iba vec meny,“ vysvetlil Marko.

tallinn-reisen

Foto: blick.ch

Porovnaj si svoj plat so štandardom

Aby sa nomádi vedeli lepšie zorientovať v daných reáliách, medzinárodný porovnávač platov Paylab zverejnil priemerné mesačné platy zamestnancov vo vybraných hlavných mestách východnej Európy. Porovnanie ukazuje, že medzi jednotlivými krajinami sú v príjmoch značné rozdiely, a to najmä v Baltských krajinách.

blabla

Zdroje pre Paylab: Slovinsko – Placa.si, Slovensko – Platy.sk, Česká republika – Platy.cz, Maďarsko – Fizetesek.hu, Chorvátsko – MojaPlaca.hr, Estónsko – Palgad.ee, Bosna a Hercegovina – Plata.ba, Litva – Manoalga.lt, Lotyšsko– Algas.lv, Srbsko – InfoPlate.rs

Kto sú digitálni nomádi?

Nomádstvo je vhodné ako sezónny reset aj dlhodobý lifestyle a je alterantívou ku klasickému spôsobu práce. Neznamená to však, že všetci nomádi sú freelanceri. Mnoho z nich pracuje pre domovské korporácie na cestách a zamestnávatelia im vychádzajú v ústrety možnosťou rôznych foriem pracovných úväzkov.

simon_working_train_austria

Foto: neverendingvoyage.com

Niektorým ľuďom tiež vyhovuje nárazová alebo sezónna práca, ktorou si dokážu zabezpečiť živobytie po zvyšok roka, ak potom žijú v krajinách, kde sú nízke životné náklady. Z nomádov tiež vyrastá silná generácia startupistov a e-podnikateľov, ktorí sa organizovane stretávajú na eventoch v rôznych metropolách. Existujú tiež rôzne projekty, ako anpríklad Remote Year, kde môžu digitálni nomádi spoločne za jeden rok precestovať svet a pracujú na diaľku.

Mladá generácia pracujúcich si chce užívať peniaze a život teraz a neodkladá ich na dôchodok. Digitálni nomádi však nie sú iba mladí bez záväzkov, ale aj zrelí ľudia, ktorí potrebovali zmenu, alebo chceli rozbehnúť niečo vlastné. Keď nejakého v meste stretneš a budú sa ťa pýtať na kaviareň s dobrou kávou a wifi, pobudni s ním a určite sa dozvieš veľa zaujímavostí.

Zdroj článku: paylab.com, zdroj titulnej fotografie: neverendingvoyage.com/ecim2016budapest.com

Pridať komentár (0)