Ministerstvo životného prostredia sa činí, okrem fliaš chce zálohovať aj tetrapaky

  • Ministerstvo životného prostredia začalo konečne robiť veľké kroky, avšak naráža na silný odpor
  • Zálohovať by sa mali okrem PET fliaš aj tetrapaky
Wikipedia.org
  • Ministerstvo životného prostredia začalo konečne robiť veľké kroky, avšak naráža na silný odpor
  • Zálohovať by sa mali okrem PET fliaš aj tetrapaky

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje vypracovať analýzu vratných viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM, tetrapaky), do akých sa balí mlieko či džúsy, informuje Euroaktiv.

Ekologická vízia sa ale stretla s odporom výrobcov a odpadárov, tí rovnako odmietajú aj zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Časť z nich žiada úplne zrušenie návrhu, iní žiadajú vypracovanie analýzy v skoršom termíne a v rozšírenej verzii s dopadmi na financovanie triedeného zberu obalov. Odporcovia tvrdia, že navrhovaný postup nemá zmysel z viacerých dôvodov.

Envirorezort si zadalo úlohu do roku 2022 vypracovať analýzu zálohovania tetrapakov, ktoré sa použijú len raz a potom mieria do koša. Nedajú sa totiž dobre recyklovať, pretože majú komplikované zloženie. Skladajú sa z papiera, lepenky, plastov, prípadne aj hliníka.

V rámci triedeného zberu majú byť vyhadzované do špeciálnych oranžových alebo červených kontajnerov. Ak nie sú k dispozícii, mali by smerovať do žltých nádob na plast, odkiaľ ich vytrieďujú odpadové firmy,“ vysvetľuje Euroaktiv.

Opatrenie sa objavilo v Programe predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, ktorú predložilo na pripomienkovanie Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na konci novembra 2018.

Tetrapaky tvoria 1,33% hmotnosti komunálneho odpadu v komunálnej bytovej výstavbe a 1,43 percenta v individuálnej bytovej výstavbe. Vyplýva to z analýz za roky 2013 – 2017. Plasty vrátane PET fliaš predstavujú 11 percent, biologicky rozložiteľný odpad vrátane potravín 43 percent, priblížil Euroaktiv.

Nový systém triedenia tetrapakov by mal dosiahnuť európsky cieľ zvýšiť zber jednorazových plastových obalov nad úroveň 90 percent v rámci ochrany životného prostredia.

Kritici tvrdia, že zálohovanie PET fliaš vytiahne z triedeného zberu plastov najlukratívnejší produkt, čím ohrozí jeho financovanie. V záujme životného prostredia je však odpad netvoriť a teda zaviesť do praxe opakovane použiteľné materiály a ministerstvo si za návrhom stojí. Zákon o zálohovaní PET fliaš by mal byť na pripomienkovanie predložený ešte v januári 2019.

Návrh žiada úplne odstrániť Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM), Slovenské združenie pre značkové výrobky, Republiková únia zamestnávateľov SR a Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie.

Zálohovanie, v prípade jednorazových obalov podľa AVNM nie je nástrojom predchádzania vzniku odpadu, pretože zálohované obaly nebudú opätovne použité. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora s vypracovaním analýzy súhlasí, ale s termínom do konca tohto roka.

Tetrapaky má na „čiernom zozname“ aj Európska komisia vo svojej Stratégii pre plasty spred roka. Tá má v pláne skôr zvýšiť mimoriadne zlú recyklovateľnosť VKM, pričom o zálohovaní zatiaľ nehovorila.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech