MySugr vás naučí ako žiť s najs­lad­šou cho­ro­bou

Michal Tomek / 8. marca 2014 / Business

Vie­den­ský star­tup mySugr sa roz­ho­dol roz­dať si to s cuk­rov­kou. Ich prí­stup k tej­to cho­ro­be je však inak­ší, než by ste čaka­li. Apli­ká­cia, kto­rú vyvy­nu­li, má pomôcť sle­do­vať hod­no­ty glu­kó­zy jej uží­va­te­ľa a pre­dísť tak kom­pli­ká­ciám. Robí to pri­tom zábav­nou ces­tou a odme­ňo­va­ním uži­va­te­ľa.

O jednej veci vždy budem rád písať, aj keď to možno nie je vždy čitateľský trhák. Projekty, ktoré chcú riešiť seriózne problémy, budú mať na našom webe vždy miesto. Aj keď appka mySugr na prvý pohľad tak vyzerať nemusí, určite medzi takéto projekty patrí. MySugr sa pred dvoma týždňami podarilo získať investíciu vo výške 1 mil. Eur. Financie plánujú použiť na vývoj nových features. Zdá sa, že s mySugr sa aj život s cukrovkou stane o niečo jednoduchší a zábavnejší.

Ako ide zábava a cukrovka dokopy? Presne takto...

 

 

Berlínska spoločnosť LX Health a Püspök investment group túto skvelú appku zafinancovali. Obidvaja investori sa angažujú v oblasti medicíny už roky a určite budú oporou pre CEO mySugr Franka Westermanna, hlavne v kvalitnom mentoringu. MySugr expanduje momentálne aj na americký trh, kde plánujú navýšiť svoju, už medzičasom slušnú stotisícovú základňu užívateľov.

Podľa posledných štatistík má vyše 8% celej populácie cukrovku. Ročne sa minie na boj  s touto chorobou viac ako 25 miliárd dolárov a do roku 2018 sa očakáva, že táto suma vzrastie na 48 miliárd. 

MySugr bola vyvinutá aj ako appka pre deti, celý interface je v nej ešte hravejší a zábavnejší. Takto sa už aj tí najmenší naučia žiť so svojou chorobou a rodičia môžu na diaľku sledovať a kontrolovať zdravotný stav svojich ratolestí.

 

 

MySugr bol založený už spomenutým Frankom Westermannon, Fredrikom Debongom, Geraldom Stanglom a Michaelom Forischom. V súčasnosti zamestnáva 20 ľudí, z toho 10 diabetikov.

Pozrite si aj ďalšie užitočné appky pre diabetikov. Tie najlepšie z roku 2013 nájdete tu.

 

Zdroj: gruenderzeit.morgenpost.de, mysugr.com

Pridať komentár (0)