Nadel­la vidí budúc­nosť MIc­ro­sof­tu v mobi­li­te a clou­de

Šandi / 11. júla 2014 / Tools a produktivita

V Mic­ro­sof­te sa od minu­lé­ho leta stá­le nie­čo mení. Zača­lo to s Ball­me­rom, od feb­ru­ára Mic­ro­soft vedie Nadel­la. Iný prí­stup k vede­niu spo­loč­nos­ti je potom cítiť z ďal­šej vlny zmien. Pred pár dňa­mi fir­ma ref­lek­to­va­la fiš­kál­ny rok 2015 a pri tej­to prí­le­ži­tos­ti Satya Nadel­la napí­sal otvo­re­ný list zamest­nan­com.

Microsoft podľa neho musí byť rýchlejší a efektívnejší. S čím nemožno nesúhlasiť. Ľudí vo vedení poveril tým, aby optimalizovali chod svojich oddelení a spôsob práce. O tom sa viac dozvieme v júli. Z jeho slov vyplýva, že sa firma bude venovať platformám, kde je najviac užívateľov. 

To sme už videli napr. s dotykovým Office, ktorý na iPad dorazil skôr ako do Windows. Spoločnosť chce vyrábať vlastný hardvér pre vysokú produktivitu. Dúfa, že jeho výrobky zvýšia popularitu Windowsu a rozprúdia ekosystém. Naznačil, že bude vytvárať nové kategórie zariadení, ako to bolo so Surface.

Nadella znovu zdôraznil orientáciu na mobilitu a cloud. Ten potom ďalej akcionárom sľúbil držanie tempa s konkurenciou, ak ide o inovácie.

Microsoft nechce byť večne pozadu a doháňať konkurentov. O diskutovanom prepúštaní zatiaľ slovo nepadlo, Nadella však naznačil, že sa dočkáme reorganizácie. Možno sa niečo dozvieme pri ohlásení finančných výsledkov 22. júla.

Pridať komentár (0)